lauantai 27. helmikuuta 2016

Korkeakouluopiskelijan opintorahat leikkuriin

Näkymät eivät ole näin kauniita opiskelijoille
OKM:n asettama selvitysmies professori Roope Uusitalo ehdottaa, että
-Korkeakouluopiskelijoiden opintoraha pienenee 250,28 euroon tukikuukaudessa
-300 opintopistettä varten tukikuukausia olisi 45 kuukautta
-Vaaditaan 6 opintopistettä kuussa (ennen 5)
-Valtion takaamaa opintorahaa nostetaan 650 euroon tukikuussa, viivästyneitä opintoja varten saisi opintolainaa
- Opintorahan asumislisän korvaaminen yleisellä asumistuella jätetään myöhemmin erikseen harkittavaksi
-Tässä selvityksessä ei oteta kantaa korkeakoulujen lukukausimaksuihin eikä muihin opiskelijoilta kerättäviin pakollisiin maksuihin (tarkoittaa minusta ylioppilaskuntamaksua ja YTHS-maksua)
Minusta tämä on opiskelijoiden aseman heikennys, koska opintotuki pienenee 86 euroa tukikuulta, ja 45*86 = 3876.

-Toisen asteen opintotukeen ei ole  tulossa heikennyksiä, tämä minusta kummastuttaa eikö kaikki olekaan talkoissa (muutkaan eivät tunnu olevan talkoissa). Toisen asteen opintotuen edellytykset paranevat, sillä vanhempien tulot eivät vaikuta enää täysikäisillä ei-kotona asuvilla. Lisäksi toisen asteen opiskelijat saavat ilmaisen kouluruuan koulupäivinä.

Korkeakoulupiskelija ei saa toimeentulotukea (lukujausien aikana), vaan lainalla pitäisi elää. Tästä en saanut lainkaan tietoa tiivistelmästä enkä raportista, mutta tähän ei ole selvitysmiehen mukaan tulossa muutosta, eli ilmeisesti opiskelijat eivät saa toimeentulotukea lukukausien aikana.

Minusta Perustuslain mukaan
1. Ihmiset ovat yhdenvertaisia (6§),
2. Jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.(16§),
3. Oikeus sosiaaliturvaan (19§)
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä

Opiskelijat eivät saa pääsääntöisesti toimeentulotukea. Luin lakia toimeentulotuesta, mutta en osaa tulkita sitä, suoraan siellä lue opintolainasta. Luultavasti tulkitaan niin, että opintotuki on opiskelijan ensisijainen tuki. Luultavasti opiskelijat/opiskelijajärejestöt selvittävät onko tämä perusoikeuksien mukaisia,

Minusta tuntuu oudolta, että  korkeakoulussa tukikuukaudet on rajattu, mutta toisen asteen tutkinnoissa ei ole, eli aina uudessa toisen asteen opinahjossa käsitykseni mukaan alkaa tuet juosta uudestaan. Minusta ei järkevää, eikä tasapuolista, eikä myöskään se, että passiivisuudesta palkitaan, ellei opiskele (vaikka olisi vapaita opiskelupaikkoja niin kuin on) voi saada toimeentulotukia.

*****
Takaisin 1980-luvulle?
Alla on pohdittu etukäteen selvitysmiehen ehdotusta ja siihen liittyviä asioita.
Sipilän keskusta-oikeistohallituksen kokoomuslainen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ajaa hallitusohjelman mukaisesti opintorahaan tuntuvia leikkauksia, esillä on ollut haarukka 70 - 150 miljoonaa euroa. Minedun sivuilta:"Selvitystyössä tulee ottaa huomioon hallitusohjelman reunaehdot ja opintotukimenojen säästötavoite: opintorahan, asumislisän ja lainan tason nosto vähintään 1 100 euroon kuukaudessa. Opintotuesta säästetään 70 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä ja pitkällä aikavälillä 150 miljoonaa euroa. " Opintotukea maksetaan opiskelijoiden asumislisineen noin 800 miljoonaa euroa,joten iso siivu höylätään pois.

Netin mukaan opetusministeri on syntynyt vuonna 1983 samana vuonna jolloin jouduin ottamaan valtion takaamaa opintolainaa 10 000 markkaa. Lainaakin sai vain harvat, kaksi vuotta jouduin ottamaan pankkilainaa, lainaa otin kuutena vuotena, pankkilainat maksoin pois, mutta maksettavaa jäi opintolainassakin 32 000 markkaa . Lainan maksamiseen meni koko 1990-luku, ja se rahoitettiin monia pätkätöitä tekemällä ja samalla asuntolainaa maksellessa.

Ministeri Grahn-Laasonen on asettanut Jyväskylässä toimivan professori Roope Uusitalon (maisteriksi 1994, tohtoriksi 1999) selvittämään malleja opintotuen leikkauksiin. Aikaa on vähän enää jäljellä, helmikuun lopussa pitäisi olla valmista. Luultavasti malli on sellainen, että opintorahaa lasketaan ja opintolainaa nostetaan,

Minusta tärkeämpää Uusitalon kykyjen hyödyntämistä olisi toinen minedun sivuilla oleva "uudistus" eli perustulokokeilu. Tekstissä lukee "Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen esittää, että hallituksen perustulokokeiluun otetaan mukaan myös opiskelijoita yhtenä kohderyhmänä. Hallitusohjelman mukaisen kokeilun on suunniteltu alkavan vuonna 2017."
Olli Kangas ja Ville-Veikko Pulkka on laatinit esityksen "Ideasta kokeiluun? - Esiselvitys perustulokokeilun vaihtoehdoista". Luin 30.3.2016 ilmestyneen tutkimuksen yhteenvedon ja suosituksen ja minusta ongelmat on tunnustettu, jotakin kaiketi esiselvityksen pohjalta kokeillaankin.

Olen 1.10.2015 täällä laskenut, että 560 euron perustulo maksaisi Suomessa yli 36 miljardia euroa, eli ei varmastikaan mahdollinen eikä järkevä tapa toimia. Suomen valtion velka on ylittänyt 100 miljardia ja lisää tulee, lisäksi kunnat ovat velkaa miljardeja. Ilmaista vastikeetonta rahaa ei ole varaa maksaa kaikille. Niille jotka ovat todella köyhiä ja sairaita perustulo ei riitä. Perustulo on minusta hölmöläisten hommaa.

Minusta opintotukiuudistukseen pitäisi ottaa mukaan perusoikeusasiantuntija, sillä minusta ketään ei saa syrjiä, ja kaikkia pitäisi lähtökohtaisesti kohdella tasa-arvoisesti eikä saa ajaa ahdinkoon. Minusta ketään ei voi pakottaa elämään velaksi, kuten 1980-luvulla toimittiin. Jouduin 1990-luvulla maksamaan omat lainat pois, ja vaimon lainat oli maksettava yllä mainitun asuntolainan lisäksi. Elämä oli varsin niukkaa ja erityisen tiukkaa. Samalla ilman yhteiskunnan tukia (lukuunottamatta lapsilisää) kasvatettiin liuta lapsia, jotka ovat siinä iässä, että joutuvat opintotukileikkurin kohteeksi.

Ihmettelen oikeasti EU-Suomea. Jatkuvasti EU tai joku muu taho ilmoittaa velvoitteista jotka nielevät rahaa satoja miljoonia, mutta maan pienryhmiltä ja köyhiltä leikataan. Koulutusleikkauksista olen erittäin huolissaan. Ammattikoulutus tullaan säästämään rammaksi, ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat YT-kierteessä, kuten pienet ammattikoulutkin. Opetuksesta leikataan. Opintorahaa leikataan. Halutaanko palata luokkayhteiskuntaan, tai peräti kivikaudelle? Rikkaiden verotusta on kevennetty ja varallisuusverosta on luovuttu ja hallintarekistereitä ajetaan. Ainoa vero, joka nousee, on köyhiä kurittava arvonlisävero ja valmisteverot. Lääkkeiden kelakorvauksia alkaa saada vasta 50 euron jälkeen.

Toimittajat toitottavat , kuinka hyväosaisia ovat opiskelijat, vaikka osa entisistä opiskelijoista kitkuttaa pienipalkkaisissa pätkätöissä. Muistan oman opiskeluaikani köyhyyden, joka ei suinkaan loppunut maisteriksi valmistumiseen eikä edes pätkätöissä eikä vakinaistuksen jälkeenkään.

4.3.2016 minusta kuultiin riman alitus EK:n Heidi Marttila puhui Ylen jälkiviisaissa, että opintotuki on "ilmaista rahaa ilman vastiksetta opiskelijalle" (lainaus ei ole sanatarkka), eihän ole rahan edellytyksenä on nimeenomaan opintosuoritukset. Lähetyksessä oli myös muita mielipiteitä, josta olen päinvastaista mieltä. Eräs oli keskustelussa esiintynyt väite että tutkinto maksaa 40 000 euroa. Ilmeisesti lasku on laskettu niin, että tiedekunnan menot on laskettu yhteen ja jaettu tutkinnon suorittajilla. Pitää kuitenkin huomata se, että professorit tekevät pääosin tutkimusta, opetus on aina "se pakko", mutta aina kuitenkin sivujuonne tieteen tekemisessä. Todellisuudessa opiskelijan ohjaamisen kuluu vain osa yliopiston toiminnasta, osa on jatkotutkintoja, tutkimuksia, konsultaatiota

10.3.2016 Eduskunnan kyselytunnilla hallitus puolusti opintotuen leikkausta säästöillä. Minusta linja ei ole pitävä, koska tällöin pitäisi kaikkien muidenkin vastaavien ryhmien tukia pienentää ja velvoittamaan laina-asiakkaiksi!

12.3.2016 TYY:n instagrammissa on Stubbin ja Sipilän koulutuslupaus, jonka he näin aikovat rikkovat.

15.3.2016 Roope Uusitalo jatkaa lainalinjalla ja ehdottaa Kauppalehdessä, että "
"Jospa jaetaan opintolaina peruslainaan ja lisälainaan...Tälle peruslainalle valtio tarjoaisi Ruotsin malliin takaisinmaksuturvan. Peruslainaa pitäisi lyhentää vaikka korkeintaan 5 prosentilla vuosituloista. Jos laina ei tällä tahdilla tulisi 20 vuodessa maksettua, valtio kuittaisi loppusaldon. Jos ei työtä löytyisi, ei tarvitsisi lainaakaan lyhentää".
Tämä on sama asia, laina kuin laina, kuka odottaa 20 vuotta lainat niskassaan, johon lainan korot tulevat päälle. Tällöin henkilö ei voi saada muuta lainaa, tuskin edes luottokorttia, tai muutakaan. Tämä on minusta sama asia koristenauhalla varuistettuna, ydin on sama ja epäoikeudenmukainen. Ihmettelen, miksei rikkaita veroteta, keskituloiset maksavat verotj aköyhiltä leikataan tuet.

tiistai 23. helmikuuta 2016

Lex Spex 2016 esittää Peikkometsän pakolaiset


Vuoden 2016 Lex Spexin nimi on Peikkometsän pakolaiset, sitä esitetään Turun Köysiteatterissa ja yksi näytös Gloriassa Helsingissä. Ensi-ilta oli tiistaina 23.2.2016 kello 19.00, speksi päättyi lukuisten omstarttien ja raikuvien aplodien jälkeen noin klo 22.

Lähtökohta:
Ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen Peikkometsän ahkera Albert ja renttu Ruben lähtevät etsimään uuden elämän alkua kumiveneellä Byroslavista (Byro§lavia)

Alkulaulu alkaa:
Kaaosta, saastetta
me pakoon lähdetään
Jääköön muistoihin vaan
tämä kurja maa
Aion siivet levittää


Albert (Allu) ja Ruben saapuvat Byro§laviaan, jonne pormestari toivottaa tervetulleeksi ja paikalla on on myös röllisti. Kuvassa on taikaseinä, josta tulee mannaa ja mammonaa.

Allu ahkeroi, mutta Ruben karkeloi.
Allun kehittämä lörtsybisnes tukahdutetaan byrokratiaan ja lukuisiin lupiin. Liäksi lörtsybisnestä jarruuttaa mielensäpahoittajan vatsavaivat lörtsyn syönnin jälkeen.
Ruben viihtyy naisten kanssa.
Allu masentuu.

Allu tutustuu kriminaaliin Suvikukkaan, ....

Näytelmässä koetaan vielä oikeudenkäynti ja sen jälkiseuraamukset mutta saadaan onnellinen loppu.

Speksinä se oli erinomainen, lukuisat omstartit, joista osa oli suunniteltuja olivat hyvinkin viihdyttäviä. Laulut, bändiesitykset ja tanssit rytmittivät hyvin menoa. Lomassa oli myös ovelia mainoksia (Bird & Bird ym).

Yleisö nauroi ja taputti, tupa oli täynnä arviolta sata henkeä. Väliajalla ei ollut myynnissä kahvia, eli varustaudu tarvittaessa termospullolla jos haluat kahvia, mutta hereillä kyllä pysyi ilmankin.


Lopussa iso produktio haki suosionosoituksia ja sai ansaitusti aplodeja. Käsiohjelma oli laadukkaasti tehty ja taitettu.

Olen ollut monena kesänä katsomassa kesäteatteria esim. Kailon Emma-teatterissa (sekä Linnateatterin toteutus että muiden). Olen esityksessä koko ajan katsonut kelloa, että koska loppuu. Täällä ei tullut sellaista tunnetta, minusta tämä oli hyvä esitys.


Teema, mitä suvaitsevaisuus ja "röllismi" on, ja kuinka itsekkäitä viime kädessä olemme, ilmenee näytelmästä. Asiaa käsiteltiin rakentavasti, mutta hauskasti, ketään ei myöskään nolattu eikä oltu ilkeitä.

Lex on oikeustieteellisen opiskelijoiden järjestö, siten myös oikeushuumoria oli jonkin verran, mutta ei "häiritsevässä" määrässä. Allu-peikon lukuisia lupapuutteita ja muita "rikoksia" käsiteltiin oikeudenkäynnissä. Syytteet olivat hirmuiset ja kaikkiin oltiin syyllisiä. Kun tuomiota luettiin ja alettiin ottaa ensikertalaisuutta ja muuta huomioon, tuomio kutistui kokoon. Varsin tyypillistä suomalaisessa oikeussalissa. Harvemmin häkki heiluu.

Esityksiä oli viisi Turussa ja yksi Helsingissä.

(Kuvat ovat riittävän epäselviä, jotta ei tunnisteta ketään. Kuvat otettu Lumialla ilman salamaa takarivistä).

maanantai 15. helmikuuta 2016

Robin Hull voitti ensimmäisen turnauksensa



Tässä youtubesta haastattelu uunituoreesta Coral Shoot- Outin voittajasta.Tämä on Snookerin pikapeli aikaa  kymmenen minuuttia, ja lyönteihin tietty aika.

Robin voitti Belgian Luca Brecelin loppuottelussa pistein 50 - 36.
Semifinaalissa kaatui Walesin Mark J Williams 62 - 41
Puolivälierissä  kaatui Walesin Ryan Day 78 - 7
Kolmannella kierroksella Robin voitti Englannin Ian Burnsin 49 - 21
Toisella kierroksella kaatui Englannin Judd Trump 70 - 6
Ensimmäisellä kierroksella Robin päihitti Graig Steadmanin 41 - 35

Joten ensimmäinen ottelu oli "kirein" numerollisesti.

Walesin avoimetkin käynnistyivät hyvin, hän pääsi tänään toiselle kierrokselle, tosin putosi 4-3 tappiolla Williamsille. Ronnie O'Sullivan voitti Walesissa 2016.

Youtubessa on myös Shoot Out -loppuottelu

Linkkasin sen tähän, eli katsokaa pienessä ruudussa tai mielummin palvelussa.

Robin Hull ehti jo kerran lopettaa ammattilaisuransa kertaalleen. Hienoa, että voitto vihdoin tuli, epäonnea on ollut jo riittämiin.

Kausi 2018 ei ole ollut niin hyvä. Robinilla on käsi tärissyt ja saanut diagnoosin, jännittämisestä ei ole kyse. Maailmanlistalla sijoitus on 78. (tai 61). Indian mastersiin Robin selvisi, kisa käydään helmikuussaa 2019.

torstai 11. helmikuuta 2016

Hercule Poirot sarjan alku



Hercule Poirot tv-sarjan ystävät näkivät YLE-TV1:llä tänään 11.2.2016 ensimmäisen jakson Kokki kadoksissa vuodelta 1989 (The Adventure of the Clapham Cook), sarjaa esitetään helmikuusta huhtikuulle arkisin kello 17.10 alkaen ja uusinta on seuraavana arkipäivänä klo 10. Sarjan alussa belgialaista Hercule Poirotia näyttelevä David Suchet on 43-vuotias, kapteeni Arthur Hastingsia näyttelevä Hugh Fraser on 39-vuotias, komisario Jappia näyttelevä Philip Jackson on 41-vuotias ja neiti Felicity Lemonia näyttelevä Pauline Moran on 42-vuotias.

Poirot pitää majaa tässä rakennuksessa.

Ensimmäinen tuotantokausi 1989
1. Kokki kadoksissa
Nuorekkaat Hercule Poirot  ja kapteeni Hastings tutkivat kokin katoamista, tai kyse on keittäjätär Eliza Dunnista.Ylikomisario Japp tutkii puolestaan arvopapereiden katoamista pankista. Eliza Dunn löytyy elävänä ja hyvissä voimissa maalta, hänet on houkuteltu maalle, koska kyseessä on murha.


Eliza Dunnin matka-arkkua tarvittiin ruumiin piilottamiseen ja kuljettamiseen. Motiivi murhaan on arvopapereiden hallinta.
Ensimmäisessä jaksossa vakiokaartista on myös Poirot'n sihteeri neiti Lemon.
Minusta ensimmäisen jakson tunnelma oli hyvä ja elettiin ehkä 1920-luvun alkua.
Sarjan avausjaksoa seurasi Finnpanelin mukaan 515 000 katsojaa.

2. Rakettien räiskyessä
Poirot joutuu pohtimaan, onko Barbara Allenin murha rakettien räiskyessä murha vai itsemurha. Jakso on pidennetty versio jutusta Murha tallikujalla tässä on motivina tapahtumat Intiassa ja kiristys. Tässä on merkitystä vasenkätisyydellä. Poirot pelaa jaksossa golfia. Jaksossa ovat kaikki vakiohahmot Poirot, Japp, neiti Lemon ja kapteeni Hastings, Ariadne Oliver tulee mukaan vasta vuonna 2006 jaksoon 55 eli Kortit pöydällä.

3. Johnnien seikkailu
Poirot'ta pyydetään apua ja hän yrittää estää  lapsen eli Johnnie Waverlyn kidnappausta. Perheen isäntä on varsinainen jäärä ja jakelee lähtöpasseja, kun uhkauskirjeitä tulee. Lopulta lapsi kidnapataan, mutta Poirot tietää, miten lapsi löydetään. Tämä oli minusta hienosti laajennettu pitkäksi jaksoksi. Tässä kuten edellisessäkään jaksossa kaikki ei ole miltä näyttää.


Kapteeni Hastings harrastaa jaksossa autoilua ja tähtää Le Mansin 24 h:n ajoihin. Autona on hänellä Laconda. Jos tämä olisi 2 litran auto, sitä tehtiin vuosina 1925 - 1933. LeMansin -ajot järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1923. Hastingsin nimeä en voittoluettelossa nähnyt, mutta Suomen J.J. Lehto (Jyrki Järvilehto) oli voittoisassa ajokolmikossa vuonna 1995.


4. Neljäkolmatta mustarastasta

Kaksitusinaa mustarastasta juttu ratkeaa analysomalla vainajan vatsalaukkua ja hampaita, murhan uhri on taiteilija Henry Gascoigne, jolla on veli Anthony  ja sisarenpoika George Lorrimer. Vainaja löydetään niska murtuneena portaiden alapäästä. Poirot tajuaa pian, että asiassa on omituista, Henry on syönyt säännöllisesti ravintolassa myös kuoliniltanaan, mutta hampaiden värjäymät ja vatsalaukun sisältö eivät täsmää. Vainajan veli Anthony on kuollut aiemmin. Tämä on minusta erinomainen jakso, jossa ruoka näyttelee isoa roolia. Jakson nimihän tulee lastenlorusta, josta Christie kirjoitti monta teosta, tällaisen löysin aiheesta.

5. Huoneisto neljännestä kerroksesta

Jakson nimi englanniksi on The Third Floor, mutta Englannissa kerrokset lasketaan toisin. Poirot'lla on flunssa, talossa on pari riehakasta neitiä asunnon omistanee neitiä Patricia Matthews ja yksinäinen rouva Grant, jonka neitien miestuttavat löytävät murhattuna. Poirot selvittää murhaajan.
Minusta viihdyttävä jakso.

6. Kolmiodraama Rhodoksella

Hercule Poirot (yksin) lomailee Rhodoksella, Pamela Ryall ja Poirot seuraavat kahta lomailevaa pariskuntaa Douglas ja Marjorie Goldia sekä Valentine ja komentaja Chantrya. Douglas tuntuisi olevan ihastunut Valentineen, joka on monesti eronnut, mutta siis viidettä kertaa aviossa. Seurapiirissä pyörii majuri Barnes. Maisemat ovat upeat ja Poirot'n ollessa lähdössä Valentine myrkytetään, ja Douglas Gold pidätetään. Todellinen kuvio ja syyllinen on varsin selvä.
Kiinnostavaksi maisemien lisäksi jakson tekee se, että Rodos tai Rhodos kuuluu ajanjaksona Italialle. Saarella on ns. musta paitoja. Toisen maailmansodan aikana Italian "hävittyä" Saksa otti saaren hallintaansa, mutta se kuluu nykyisin Kreikkaan.
Jännittävä ja hyvä jakso.

7. Ongelma merellä

Hercule Poirot ja kapteeni Hastings ovat Välimeren risteilyllä, jahdilla on aikamoinen seurakunta, varsinkin eversti Clappertonin oikutteleva vaimo  vaikuttaa erikoisilta, hän hallitsee perheen rahoja. Laiva pysähtyy Alexandriassa, kun tullaan laivaan, löydetään lepäämään jäänyt rouva Adeline Clapperton ikiunessa murhattuna. Itse syyllinen on ilmeinen, mutta lavastus on hieno, ja itse jakson miljöö. Poirot puijaa tunnustuksen syylliseltä. Huippusarja.

8. Uskomaton varkaus
Kysymys on Mayfield Kestrelin piirustuksista, uuden lentokonemallin. Lady Mayfield pyytää apua Porot'lta, kun kuulee miehensöä kutsuneen viikonlopun viettoon pahamaineisen saksalaismielisen Joanna Vanderleyn. Viikonlopunvietossa on myös pääministeri sir George Carrington vaimoineen.
Viikonloppu käynnistyy lounaineen, puheineen ja bridgeä pelataan, porukkaa haahuilee, mutta eräät laskelmat ovat poissa, varatsetuu. Poirot ratkaisee ongelman ja "syyllisen" ja asia järjestyy. Asiaan liittyy Japaniin myydyt aseet. Hastings ajaa laina-autolla varsin vauhdikkaasti, Poirot lukee karttaa.

9. Ristikuningas
Elokuvastudiossa tehdään äänielokuvaa kulisseissa, kun Poirot ja Hastings tulevat paikalle. Studion hirviöpomo Reedburn ärjyy pääosan esittäjätterelle ja kähmii tätä, hänestä ei pidetä ja hänet löydetään Oglanderien bridgepelin jälkeen takaraivo murskana. Naisnäyttelijä Valerie Saintclair on pääepäilty....
Studiomeininki välittyy hyvin. Valerie on ollut salakihloissa Mauranian prinssin kanssa ja poistuu kuvausten loputtua prinssinsä kanssa. Jutun nimi tulee siitä, että korttipakasta puuttuu ristikuningas

10. Uni
Benedict Farley omistaa tuottavan piirakkabisneksen. Hän valvoo työläisiä enemmän kuin piirakoiden laatua. Hän kutsuu Poirot'n luokseen ja kertoo näkevänsä unta omasta itsemurhastaan. Poirot'a valaistaan voimakkaalla valolla  ja pyydetään herran lähettämää kirjettä takaisin.  Kun herra  kuolee, epäillään itsemurhaa ... kuten katsoja arvaa kyse on murhasta eli Poirot'a on huijattu, eli hän on ollut vale-Farleyn luona, lopussa uskomaton murhasuunnitelma käydään läpi. Epäiltyjä ovat tytär, tämän miesystävä, Benedictin uusi vaimo Louise, sekä firmasta Cornworthy. Syyllisen mielestä tämä on ilkeämielistä soopaa, eikä herra ole yksin asialla.
Jaksossa neiti Lemon tuskailee vanhan kirjoituskoneen kanssa ja jaksossa esiintyvät  myös Hastings ja Japp. Loistava jakso.

Ylen sivuilta olin katsovinani, että tätä Poirot-herkku jatkuu huhtikuulle eli

Toinen tuotantokausi 1990

11. Vaarallinen talo 1/2 25.2.2016
Hyvä bloggaus täällä kirjasta, jossa Poirot ja Hastings joutuvat hämäännytykseksi.  Poirot ja Hastings viettävät lomaa Cornwallissa. Neiti Nick Buckley väittää pelatuneensa kolmesta  murhayrityksestä. Poirot löytää vielä luodin jaNickin hatussa on reikä. Nick asuu Tienpäässä, jossa on juhlivia toimettomia ihmisiä. Poirot tarjoaa apuaan Nickille.
Kapteeni Michael Seton on maailman ympärimatkalla lentokoneella.
Nick jonka oikea nimi on Magdala hakee serkkunsa Maggien taloon, joka murhataan ilotulituksen aikana.  Seton lienee kuollut, Nick väittää olevansa kihloissa Setonin kanssa.
11. Vaarallinen talo 2/2, juttu jatkuu sekavana. Nick myrkytetään suklaakonvehdeilla, joissa on kokaiinia. Magdala Buckleyn testamentti luetaan, joskaan hän ei kuollut. Poirot järjestää spiritistisen istunnon, jossa koko ajan elävä Nick tulee takaisin ja syyttä muita murhasta, mutta Poirot on tajunnut olleensa sokea. Nickiä ei kukaan yrittänyt murhata, vaan  hän murhasi serkkunsa, joka oli kihloissa Setonin kanssa. Murha tehtiin perinnön vuoksi.

12.  Hunnutettu nainen
"Lady Millicent" pyytää Poirot'lta apua, hänen 16-vuotiaana kirjoittama kirje jo kuolleelle miehelle jatkaa elämää, ja herra Lavington vaatii kirjeen salaamisesta 20 000 puntaa. Lady on aikeissa avioitua jaarlin kanssa ja jaarli ehkä osaa lukea ja jos lukee kirjeen häitä ei tule. Lavington tulee neuvottelemaan asiasta, sopimusta ei synny. Poirot tekeytyy lukkosepäksi ja menee etsimään kirjettä. Pidän sarjan tunnelmasta. Taloudenhoitajan mukaan seutu on muuttunut rauhattomaksi, kun roskaväki tulee katsomaan tennistä. Poirot ja Hastings  tulevat hakemaan kirjettä, myös poliisi tulee paikalle. Japp tapaa Poirotin putkasta. Oikea Lavington on kuollut ja  lady on  lumppu nimeltä Gertie, jolla on miesapuri ja jalokivet ovat tähtäimessä. Jakson takaa-ajo tapahtuu eläintieteellisessä museossa.

13. Kadonnut kaivos
Han Wu Ling saapuu hotelliin, mutta katoaa 8.2.1935 ja löytyy pukotettuna.
Imperial Trust tekee vararikon
Poirot ja Hastings pelaavat Monopolia, Poirot käy pankissa, jonka johtaja oli kiinnostunut Burmassa olevasta kadonneesta hopeakaivoksesta, jonka piirustukset piti olla Lingillä.
Tässä osakkeilla pelataan, uhkapelataan, yritetään lavastaa oopiumin orjaa murhaajaksi...
Tämä on mukava jakso miljöönsä puolesta.

14. Cornwallin mysteeri
Hstingsin haima on kipeä ja harjoittelee hengistystään. Eräs nainen epäilee tulevansa myrkytetyksi ja epäilee miestään hammasläkärimiestään Edward Pengelleytä  ja sitten Poirot ja Hastings saapuvat paikalle, nainen on myrkytetty. Aviomies on epäiltynä, mutta kyseessä on ovelampi lavastus, jonka taakse Poirot näkee ...

15. Kaksoissynti

Miniatyyrimaalausten en varkauksista on kyse, varas tai varkaat ovat yllättäviä ja myös pakoon lähdöt ovat huvittavia, rullatuolista pötkitään pakoon tai yritetään pötkiä.

16.  Herra Davenheimin katoaminen
Pankkiiri Mathew Davenheim tulee kotiin vaimonsa luo, vaimo ei tunnu juurikaan kiinnostavan. Davenheim vie kirjeen postiin ja katoaa, Gerald Lowen tulee tapaamaan häntä, mutta Davenheim on haihtunut... epäillään murhaa.
Katoamispaikka on outo ainakin kirjassa nimittäin vankila, jonne rikollinen rahamies joutuu.


17. Halvan huoneiston seikkailu
Poirot'a kiinnostaa, miksi herra ja rouva Robinson saivat vuokrattua asunnon Campden Hill Gatesta halvalla. Stella Robinsonia näyttelee muuten Samantha Bond, joka oli Dowton Abbeyssa, ja oli neljässä Bondissa neiti Moneypennynä alkaen Golden Eye:stä
Uuden sukellusveneen piirustukset on varastettu varastetaan  FBI ottaa osaa tutkimuksiin omalla "rahvaalla tavalla".

Koska naista etsitään, niin selviää, että halpa huoniesto on vuokrattu aivan erityisistä syistä. Loppukahinoissa konnat saadaan kiinni, ja Poirot höynäyttää jenkkigangsteria.


18. Kaapattu pääministeri
Brittien pääministeriä ammutaan ja myöhemmin hänet kaapataan Ranskassa. Saksa uudelleen varustautuu, ja pääministerin piti puhua Kansainliiton kokouksessa. Olennaista on, missä pääministeri on kaapattu, ja  ..  lopulta konnat saadaan kiinni, ja yksi oma "omena" on mätä.

19. Lännen tähden seikkailu
On avausjuttu kirjassa Poirotin lyhyet jutut kohtuullinen bloggaus ainakin täällä. Samassa linkissä näyttäisi olevan viittaus aika moneen muuhunkin juttuun.
Tässä on kyseessä jalokivivarkaus. Nainen tulee näyttämään uhkauskirjeitä, jossa iso timantti "Lännen tähti" uhataan varastaa. Poirot pyytää timanttia, mutta ...   Japp haroo tyhjää rikollisten osalta, sillä puhutaan kahdesta timantista, mutta ...

Kolmas tuotantokausi 1990 - 1991, laitan tähän numeron, jonka löysin wikipediasta. Eivät ole numerojärjestyksessä, jos esitetään kuten ennkkoon on ilmoitettu.

27. Espanjalaisen kirstun arvoitus
Jakso alkaa miekkailukohtauksella ... Poirot saa tehtäväksi suojella rouva Marguerite Claytonin vaimoa mustasukkaiselta aviomieheltä, mutta aviomies Edward Clayton  löytyykin murhattuna espanjalaisesta kirstista. Poirot näkee rouva Claytonin majuri Richin seurassa, mutta tapaus on monimutkaisempi.

Jakson lopussa on  hurja miekkailukohtaus, rouva Clayton kiittää vaatimatonta Poirot'a..

25. Murhenäytelmä Marsdon Manorissa
Pelottavassa Marsdon Manorin kartanossa puhutaan kummia ja siellä on kuolinnaamioita. Poirot ja Hastings tulevat paikalle, mutta kartanon isäntä Jonathan "Jack" Maltravrs löytyy kuolleena. Poirot tajuaa sen murhaksi, sillä ruumista on siirretty. Susan-rouvalla on teoriansa, lisäksi herralla on hehkeä sihteerikkö,
Poirot lavastaa "rikosta" uudestaan ja saa syyllisen nalkkiin.

29. Voitontanssiaisten tapaus
Poirot ja Hastings osallistuvat Voitonpäivän tanssiaisiin. Lordi Cronshawn puukotetaan ja hänen kihlattu Coco Courtney löydetään kuilleena asunnossa (yliaanostus). Poirot ratkaisee ongelman BBC:n radiolähetyksessä. Avain on näyttelijäseurue, joka on pukeutunut Harlekiiniksi,Pierreksi, Pierretteksi, ilveilijäksi, Punchinelloksi, ja Pulcinellaksi, mutta  Harlekiini löytyy murhattuna. Lordi Cronshaw on ylähuoneen päärli. Juttuun liittyy väärä vihje ja Cocon kokailu ja uhrin kädessä oleva tupsu, olennaista on myös "murha-ajan muutto" joka aikaansaatiin esiintymällä Harlekiinin asussa.

23. Plymouthin pikajuna
Rikkaan australialaisen laivanvarustajan tytär Florence tapetaan raa'asti junassa. Epäilykset kohdistuvat renttuun aviomieheen, mutta on kyse ammattirikollisista. Tämä on murheellinen jakso ja on juoneltaan sama tarina kuin Sininen juna

22. Miljoonan dollarin obligaatiovarkaus
London and Scottish pankki aikoo veidä New Yorkiin miljoonan dollarin obligaatiot. Matka tehdään Queen Marylla ja sen neitsytmatkalla (joka muuten tapahtui toukokuussa 1936). Matkan kesti  4 vuorokautta 12 tuntia ja 24 minuuttia (lähtö Southamptonista ja tieto oli jaksossa). Ennen laivalle menoa on jo tapahtumia, pankissa työskentelevä Philip Ridgeway on rahavaikeuksissa. Hänen kihlattunsa on Esme Dalgeish, joka on pankin johtajan Vavasourin sihteeri. Pankissa johtaja Shaw'ta yritetään myrkyttää ja on yksi yliajoyritys.
Laivalla kapteeni Hastigs kohtaa hemaisevan hempukan, mutta oblikaatiot on vohkittu. Laivalla alkaa tutkimukset. Juttu on Poirotille selvä, ja hän nappaa "ovelat" rikolliset. Ridgeway ja Dalgeishille soivat luultavasti hääkellot, mutta Hastings haikailee hempukan perään, jonka Poirot pisti kaltereiden taakse.

26. Kaksoisjohtolanka
Tässä jaksossa pelmahtaa estradille itse kreivitär Vera Rossakoff, johon Poirot alkaa tuntea vetoa. Akka on kuitenkin paatunut rikollinen, ja tässä kreivitär hamuaa arvokasta kaulanauhaa. Poirot peittelee harakka-akan jäljet ja höynäyttää Hastingsiakin ... Tässä on sama yksityiskohta kuin Idän pikajunan arvoituksessa eli "kyriiliset aakkoset" B.P voi olla venäläisessä nimessä siis V.R eli Vera Rossakoff. Rossakoff tehtaili vain 4 jalokivivarkautta. Sinänsä viihdyttävä jakso.

24. Ampiaispesä
Poirot'n pitää ratkaista rikos, jota ei ole tehtykään. Molly Deane on kihloissa John Harrisonin kanssa, jonka isä oli ensimmäinen henkilö, johon Poirot belgialaisena sotapakolaisena tutustui (eikö ollutkaan Hastings?) Molly on ollut aiemmin kihloissa. Claude Langtonin kanssa. Tässä  on kolmio!
Hylätty pesä (ei siis tv-sarjasta)
Harrisonin pihalla on ampiaisia ja ampiaispesä jota miehet myrkyttävät. Mollyn autosta jarrut pettävät, selviää ulosajosta naarmuilla. Kyse on kumpi miehistä yrittää myrkyttää Mollyn ja saako Poirot sen estettyä. Hastings napsii kuvia, Poirot katselee valokuvia  ja on tajunnut kolmion ja sen uhat. Poirot "ennustaa" tulevaa ja mennyttä kahvin ja teen poroista.
Poirot estää ilkityöt, minusta erinomainen jakso.

21. Kukkatarha
Rullatuolissa oleva neiti Amelia Barrowby kuolee stryktiiniin. Hän on tavannut Poirot'n Chelsean kukkanäyttelyssä, ja antanut hänelle siemenpussin. Neidillä on venäläinen seuraneiti, ja hänen syykseen yritetään murhaa vierittää.
Kuvakaappaus areenan lähetyksestä

Varsinkin kun seimenpussissa lukee Katariina Suuri, mutta siinä lukee myös Stocks, joka viittaa osakkeisiin ja pörssiin.


Erään henkilön kukkanäyttelykutsussa lukee WTF, joka tuskin tarkoittaa samaa kuin nyt.

Poirot päättelee petturit ja konnat jäävät kiinni, vaikka yksi yrittääkin pakoon.

28. Kuninkaallisen rubiinin varkaus
Kuninkaallinen rubiini häviää, ja Poirot ratkaisee ongelman, johon kytkeytyy Suezin kanavakin, sillä kyse on Egyptin kuninkaallisesta, jonka rubiini häviää yhdessä petoollisen naisen kanssa. Rubiini löytyy yllättäen joulukakusta ja Poirot yritetään huumata ja rubiini vohkia. Jaksossa puhutaan vanukkaasta (pudding), eli tämä on sama seikkailu, joka on julkaistu nimellä The Adventure of the Christmas Pudding, suomennettu eri nimillä, myös Rubiinitarinana. Mutta tässä on mukava jouluinen meininki.

30. Hunter's Lodgen arvoitus
Isäntäväki tai Harrington Pace isännöi viikonloppua hulppeassa kartanossaan. Pacella on kaksi velkaista sisarenpoikaa Haveringit, joista toisella on vaimo Zoe. Taloutta hoitelee rouva Middleton. Alkuun pyssyt paukkuvat, kun nummella ammutaan lintuja. Ne, jotka eivät ammu, joutuvat katsomaan paukuttelua. Poirot on kylmissään ja pian flunssassa.  Pian Harrington Pace löydetään ammuttuna. Poirot tajuaa, että rouva Middleton on syyllinen. Koira tunnistaa todellisen "rouva Middletonin" ja Poirot saa selittää todellisen motiivin ja rikoksen tekotavan.


Neljännen tuotantokauden jaksot ovat jo näytetty eli Aikataulukon arvoitus, Lentävä kuolema sekä Mabellen kahdet kasvot.

Viides tuotantokausi 

34. Egyptiläinen hauta
Tämä on lyhyt juttu Men her Ranin kirous. Kuninkaiden laaksosta avataan Men her Ranin hauta. Selittämättömiä sairastumisia ja kuoleman tapauksia alkaa ilmaantua. Sir John Willardin kuoltua lady Willard pyytää Poirot'n apua, sillä hänen poikansa sir Guy Willard jatkaa isänsä työtä. Myös miljonääri Felix Bleibner, jonka peukalossa on haava, kuolee, Bleibnerin veljenpoika ampuu itsensä, lisäksi tohtori Schneider kuolee ja kaivauksille tullut Poirot yritetään myrkyttää. Poirot saa selville murhaajan, jonka motiivi oli raha. Ensimmäinen kuolema oli luonnollinen, muut järjestettyjä.

35. Altavastaaja
Sir Reuben on öykkärimäinen kemian tehtaan omistaja, tehdas on kehittänyt Astroprenen uuden synteettisen kumin. Sir Reuben aikoo myydä keksinnön Saksalle, joka valmistautuu sotaan. Sir Reuben on riidoissa sisarenpoikansa kanssa, joka haluaisi pelata golfia ammatikseen, sihteerin neiti Masgraven kanssa on kiistaa, Masgrave on kiinnostunut kaavasta. Sir Reuben ärjyy myös vaimolleen ja veljelleen Victorille. Sir Reuben lyödään koristepatsaalla hengiltä.
Tutkimuksissa ilmenee, että tehdas oli kaapannut keksinnön tutkijalta, joka haki rahoitusta kehitystyöhön. Syyllinen selviää ja motiivi oli raha, mutta henkilö on ollut aina Altavastaaja, ja kauna purkautui murhaan.
Lopussa kapteeni Hastings tekee neiti Lemonin "hypnoosiloitsuilla" hole in onen (luultavasti par 3 reikä, lippu oli sangen lähellä).
löydään kuolemaa. Onko motiivi uusi synteettinen kemia.

36. Keltainen iiris
Kuvaan lisätty Iris Russellin tiedot toisesta "kohtauksesta", keltaiset iirikset ovat monessa kohtauksessa läsnä

Iiris Russell kuoli vuonna 1934 Argentiinassa syanidiin. Illallisilla oli Iris Russell aviomiehensä kanssa ja Iriksen sisar Pauline, liikemies Stephen Carter, lehtimies Anthony Chapell ja Lola Valdes.
Poirot on myös ravintolassa, kuolema olisi voinut olla itsemurha. Barton Russell Iriksen aviomies käy Iriksen haudalla Iriksen sisaren Pauline Weatherbyn kanssa (yläkuva). Mies kutsuu samat ihmiset viettämään vaimonsa kuoleman kaksivuotispäivää. Illallisella Pauline kuolee myös syanidiin. Poirot selvittää murhaajan ja itse asiassa estää Paulinen murhan (leikki Poirot'n käskystä kuollutta). Taustalla on Argentiinan öljysopimusten rahoitus. Tässä Agatha Christie käyttää hyväkseen huomiota, että Englannissa ravintolatarjoilijaan ei kiinnitetä huomiota.
Pauline Weatherbytä näyttelee  Geraldine Somerville, joka tunnetaan paremmin Fitz ratkaisee -sarjan Jane Penhaligonina, joka oli naispoliisi, jolla oli myös suhde Fitzin kanssa. Geraldine Somerville näytteli Pottereissa Harryn kuollutta äitiä Lily Potteria, ja Fitzin näyttelijä Robbie Coltrane Rubeus Hagridia.

37. Kadonneen testamentin tapaus
Andtrew March pyytää Poirot'a todistamaan uutta testamenttia. Vanha on tehty 1926, mutta nyt kymmenen vuotta myöhemmin on mieli muuttunut. Mies kuolee ennen kuin uusi testamentti ehditään tehdä ja vanhakin testamentti on kateissa. Poirot todistaa kuoleman olevan insuliinilla aiheutettu, ja saa syyllisen kiinni. Tapahtumapaikka on Cambridge, ja siellä väitellään naisen asemasta. Andrew March on nykyaikainen mies asenteissaan. Hänellä on lisäksi aviotonta jälkikasvua.

38. Italialaisen aatelismiehen tapaus
Italialainen kreivi murhataan. Neiti Lemonia on liehitellyt kreivin yksityissihteeri Edwin Graves.

Graves on kylläkin naimisissa, eikä omista venettä jolla on rehvastellut. Jakso on minusta erinomainen ja huipentuu takaa-ajoon vanhoilla autoilla. Hastings ostaa Elizo frezza -merkkisen italialaisen auton (merkki lienee fiktiota), auto on hieno kunnes takaa-ajon päätteeksi se menee päreiksi.

39. Suklaarasia
Poirot matkustaa Jappin kanssa Brysseliin, jossa Japp saa Belgian valtiolta kunniamerkin. Poirot muistelee Belgian aikaista tapahtumaa, jossa ministeri Paul Deroulard kuolee suklaakonvehdeista, mutta kuolemansyyntutkuksessa kuolinsyyksi tuomitaan sydänkohtaukseksi. Poirot kumppaneineen haluaa tutkia juttua. Jutun taustalla on mennyt tragedia, johon liittyy vainajan halu muuttaa kielilakia ja katolisen kirkon saarnaa (kaiketi niin, että se pidettäisiin myös flaamin kielellä). Tätä asiaa vastusti Paulin vaimo Marianne, joka vastusti kiihkeän miehensä aietta, ja putosi (?) suutuspäissään portailta ja kuoli. Poirot tajuaa myrkyttäjän, koska kahden suklaarasian kannet olivat vaihtuneet, ja hän epäilee aiheesta eräastä värisokeaa. Loppuratkaisussa selviää motiivi ja edeltävän murhenäytelmän todellinen kulku, lisäksi Poirot on pitänyt molemmat tiedot omanaan, sillä jutulla oli "jo virallinen selvitys".

40. Kuolleen miehen peili
Tarina alkaa, kun Gervase Chevenix huutaa antikkipeilin Poirot'n nenän edestä ja pyytää sitten röyhkeästi Poirot'n apua, hän on joutunut petoksen uhriksi. Gervase on tyranni, jolla on rajatieteisiin hurahtanut vaimo  Vanda ja ottotytär Ruth, joka on mennyt ei salakihloihin vaan naimisiin John Laken kanssa. Gervase aikoo jättää Ruthin rahoitta testamentissaan. Gervasen sisarenpoika Hugo Trent nikkaroi metallista huonekaluja ja on rahapulassa haän seurustelee Susan Cardwellin kanssa, jota Gervase ei hyväksy. Taloudessa ob vielä  neiti Lindgard sekä hovimestari Snell.
Vieraat kuulevat kaksi illallisgongin kilahdusta, mutta isäntä on nukahtanut luodinreikä kallossaan ikiuneen. Poirot tajuaa kyseessä olevan murhan. Poirot selvittää murhan tekijän, ja tekotavan, ja tekijä itse kertoo motiivin. Tämä oli varsin dramaattinen jakso, varsinkin syyllisen käyttäytyminen ja paljastaminen olivat omintakeisia.

41. Koruvarkaus Grand Metropolitanissa
Hercule Poirot lomailee Brightonissa Grand Metropolitanissa. Tuottaja Ed Opalsenin näyttelijävaimon Margaretin helmikaulakoru varastetaan teatterinäytöksessä, jonka nimi on Helmiä sioille. Jaksossa on Brightonin miljöö hyvin esillä.



Hermione Norris (Rakkautta ja rimakauhua Karen Marsden) esittää Celestineä Margaret Opalsenin palvelijaa, joka saa siipan jakson lopussa. Poirot saa petolliset konnat kiinni ja selville muutkin koiruudet.

Sarja päättyi Ylessä tältä erää. Ikävä jää, koska sarjan alku oli hyvä, olen lukenut kaikki pitkät dekkarit, mutta nämä lyhyet jutut taittuvat sarjaksi hyvin ja ovat alle tunnin mittaisia. Pitkien dekkarien mitta vastaa jo elokuvaa.

Sarja jatkuu elokuussa 2016. Hankin sarjan DVD:t, katson joskus sen loppuun, mutta ensin katson Sopranoksen, sitten Poirotit, DVD:ssä jakost ovat eri järjestyksessä, mikä ei ole mukavaa.

sunnuntai 7. helmikuuta 2016

Anssi Kela herännyt Ruususen unesta



Anssi Kela (tai paremminkin Anssi Kelan fani) on herännyt Ruususen unesta. 


Kelan uusi single Petri Ruusunen jatkaa biisin Puistossa tarinaa. Samoin osa Anssi Kelan faneista on herännyt, yläkuva on Club Feenixin keikalta vuodelta 2001 tai 2002, olin pari kertaa seuraamassa siellä Anssi Kelan keikkaa, ensimmäinen 17.11.2001.


Olin lisäksi Anssin "foorumikeikalla" 8.10.2002 Semifinaalissa.

Anssi Kelan ura alkoi  Pekka ja Susi -yhtyeessä, johon lukeutui voitto rockin sm-kilpailuissa 1993 "biisillä" Karhun elämää. Tätä en noteerannut lainkaan. Ensimmäinen kosketus  Anssi Kelaan oli radio. 


Anssi Kelan biiseistä alkoi soida radiossa ensin Mikan faijan BMW, Puistossa, jossa fiittasi Alexandra. 


Kaksi sisarta ja sitten mykistävä Nummela. Nummelasta tulikin ilmiö, levyjä myytiin ja painettiin, myytiin ja painettiin.

Anssi Kela lähti siis Pekka ja Susi -yhtyeestä ja loppu on legendaa. Anssi Kelan Nummela (2001) on myynyt ainakin 157 000 kappaletta. Milla-singleä on myyty yli 10 000, mutta single laitettiin myös Nummelan tupla-platina CD:n mukaan.

Nummelan biisit olivat Kaksi sisarta, Mikan faijan BMV, Esko Riihelän painajainen, Puistossa, Kaunotar ja basisti, Rva Ruusunen, Harhaa, Kissan päivät ja Nummela.

Seurasin myös Anssi Kelan ensimmäistä foorumia, ja olin "salakeikallakin" 8.10.2002. Siellä kuulin ensimmäistä kertaa biisin Kipinöitä, joka oli tehty Pahat pojat -elokuvaan, mutta mitä ei otettu mukaan, kuten Anssi totesi 2002, se kertoi elokuvan juonen varsin hyvin.


Suuria kuvioita pitkäsoitto ilmestyi 2003 ja möi varsin hyvin eli yli 50 000 kpl. Sen aloitti loistava Kipinöitä, sitten levyn suurin hitti 1972, sitten Laulu petetyille, Mies ja meri, Faijan haamu, Kaatuneiden muistolle, Sormus (minusta hyvä biisi), Ensilumi, Suuria kuvioita (tämä tuli singlenä ennen albumia, minusta albumin heikoimpia raitoja) ja Uudet autot.



Rakkaus on murhaa ilmestyi vuonna 2005 ja möi enää nipin napin yli 15 000. Levy oli minusta ihan kelvollinen, biisit: Joki, Jennifer Aniston, Huoneessa, Karhusaari, Rock-unelma, Kaveria ei jätetä (Biisi on Mikan faijan BMW:n jatkot!), Rakkaus on murhaa, Älä mee pois, Hakaniemen harmaa mies, ja Imsomnia. Minulla on tästä myös dual disc -versio. Rakkaus on murhaa -biisissä soittaa viulua Pekka Kuusisto. Biisi on hyvä, ja samoin pidän biisistä Rock-unelma.


Aukio -levy (2009) oli eheä tarinaltaan, mutta sitä myytiin alle 5000 kappaletta, se kertoo kaivoksesta, biisit olivat: Huuto, Uni, Aamu, Kaivos, Albin Stenman, Haaveilua, Romahdus, Loukussa, Ihme, Paluu ja päättöraita Aukio.



Aamu on sinkkuna, ja soi keikoilla.


Kaivosta en ole kuullut keikoilla, mutta on sinkkuna


Singlet 2000-2010, sisälsi kaksi CD:tä, jossa toisessa on 15 liveversiota. CD1:ssä on 17 singleä eli Vanha biisi, Nolla, Milla, Aamu, Puistossa, Jennifer Aniston, Kaivos, Kaksi sisarta, Laulu petetyille, Karhusaari, 1972, Älä mene pois, Mikan faijan BMW, Rakkaus on murhaa, Suomalainen, Suuria kuvioita, Nummela


Anssi Kela -CD on vuodelta 2013, se oli levy, joka herätti faneja, ja alkaa Maitohapoilla ja sitä seuraa nerokas Levoton tyttö, jonka Sanni esitti Vain Elämää neloskaudella.


Levy Nostalgiaa 2015 vuonna, biisit ovat Tanssilattialla, Viimeinen, Tyhmä kuu, Nostalgiaa, Piirrä minuun tie, Mihin tahansa paitsi Helsinkiin, Nahkaa ja luuta, Huomaatko mitä sait aikaan, Teit musta viisaan ja Kuolleen miehen kitara.
Keikoilla Kuolleen miehen kitaraa on soitettu, myös Anssi on esittänyt myös Piirrä minuun tie ja joka keikalla biisin Nostalgiaa.


Tanssilattialla on myös sinkkuna

Levy Ääriviivoja ilmsetyi vuonna 2018. Levyn ja levyn jälkeiset keikat aloittaa biisi Bumerangi. Ilves soi myös joka keikalla, ja radiossa, SOS ja Sä et tiennyt ovat seuraavat biisit. Rakkaus upottaa on upea biisi, soolokeikoilla soitetaan ja toivotaan. Elämä jatkuu biisiä en ole keikoilla kuullut. Kiitos ei ja Jotain on poissa ovat keikoillakin soitettuja. Pelkään, että jään yksin on lyhyt biisi. Muut biisit ovat Kenenkään ei pitäisi olla yksin, Kaiken tarkoitus ja Lento.


Anssi Kela oli myös Vain Elämää neloskaudella, jossa hän kunnostautui muiden biisien uudelleen "sovittajana". Kasarin lapsi VilleGallen päivänä oli mykistävä Pro Fide taustalla, ja muut olivat Avara luonto (Virven päivä), Luokkakokous (Maija Vilkkumaan päivä), Vaarallinen (Antti Tuiskun päivä), Ikävä (Pave Maijasen päivä), Sannin  päivänä minusta 2080-luvulla onnistui hyvin.
Anssin päivänä Alexandra ja JVG esittivät ohjelmassa Puistossa -biisin "miksattuna", Pave Maijanen biisin Milla, Sanni biisin Levoton tyttö, Antti Tuisku esitti Kaksi sisarta, Virve Rosti biisin Nostalgiaa, ja Maija Vilkkumaa biisin 1972. Duettopäivänä Anssi oli Maija Vilkkumaan kanssa biisissä Lissu ja mä, sekä Sannin kanssa biisissä Piirrä minuun tie.


Anssi teki isoja biisejä tv-ohjelmassa muiden tähtien kanssa. Levy näyttää tältä, ja Anssi esittää Kikan biisin Mä haluun viihdyttää, Tapani Kansan R-A-K-A-S, Hassisen Koneen Rappiolla, Kim Lönnholmin Minä olen muistanut, Jukka Kuoppamäen Sininen ja valkoinen, Baddingin Fiilaten ja höyläten, Kirkan Hetki lyö, sekä Juicen Syksyn sävel.

Alla on myös sinkkuja ja läjä levyjä, joissa Anssi esiintyy.


Milla -biisi tehtiin elokuvaan Minä ja Morrison.


Jennifer Aniston sinkussa on neljä muuta biisiä Insomnia, sekä liveversiot biiseistä  Kaksi sisarta, Mikan faijan BMW, ja Jennifer Aniston. Minusta nimibiisin video on hyvä.

Muita singlejä minulla ei ole


Pekka ja Susi -tuplalevykokoelman Rannalla hankin myös 2000-luvun alussa, se on minusta varsin kiintoisa kokonaisuus, vaikka vain Karhun elämää on keikoilla vakiosoitossa, siinä näkee mistä on lähdetty. Yhtyeessä soittanut Zarkus Poussa menehtyi tammikuussa 2016 traagisesti. Kakkos-cd-levyllä on Anssin isän Juhan biisi Lähtö. Lisäksi on vuonna 1997 levytetty Harhaa. Vuonna 2002 on äänitetty biisit Roosa, Kyy sekä Kulkuri.
Pekka ja Susi hajosi oma-aloitteisesti 22.1.1999.

Anssi Kelan biisejä tai esityksiä on muillakin CD-kokoelmilla ja soundtrackeilla.


Minä ja Morrison elokuva soundtrack-levyllä on Milla -biisi ja myös biisi  Harhaa.


Hittejä ja idoleita CD:llä on Anssin biisi 1972.


Cash Only CD:llä Anssi Kela esitti  Johnny Cashin biisin  Give my love to rose.


Mikko Kuustosen kanssa on tehty single Ainoain.


Anssi Kela oli myös Maksamme velkaa singlessä, eli Artistit auttoivat Aasiaa.


Anssi soittaa bassoa ainakin yhdellä raidalla (Magneettimies?) Kaija Koon CD:llä Tinakenkätyttö.


Nyt on tarkoitus mennä verestämään muistoja Logomoon Anssin keikalle 9.4.2016. Anssi Kela olisi soittanut tammikuun lopussa Turussa Venuksella, mutta se jäi aikatauluongelmien vuoksi minulta väliin. Logomon keikka oli loistava, ja siitä lisää TÄÄLLÄ.

Yle-Teemalta tuli tammikuussa 2016 Anssi Kelan keikka, jossa soittajina olivat tutut: bassossa Antti Karisalmi, rummuissa Ville Kela ja kosketinsoittimissa Saara Metsberg, ja toiseen kitaraan oli tarttunut Tuomas Wäinölä. Biisilista oli tv-esityksessä: Puistossa, Levoton tyttö, Kaatua kuin puu, Karhun elämää, Nostalgiaa, Aamu, 1972, Kuolleen miehen kitara ja lopuksi Nummela.

Anssin "fanien" sivut harhaa piste com" TÄÄLLÄ.
Anssin vanha foorumi täällä
Anssi Kelan sivut täällä.


6.5.2017 oli Anssin 30-vuotis juhlakonsertti Helsingin jäähallissa, missä Anssi oli katsomassa Deep Purplea.


Darth Vader kävi kääntymässä.

perjantai 5. helmikuuta 2016

Marcel Kittel voitti Dubain ympäriajon 2016


Pyöräilyvuosi 2016 on käynnissa.

Sakasalainen Marcel Kittel vei neljännen ja viimeisen etapin Dubain ympäriajossa. Kittel voitti samalla yhteiskilpailun ennen Giacomo Nizzoloa ja Juan Lobato del Vallea, joka oli kolmosetapin vahvin ja johti kisaa ennen päätösetappia. Nizzolo johti kisaa toisen etapin jälkeen. Ensimmäistä etappia en nähnyt.

Päätösetapilla Iso-Britannian Mark Cavendish oli kolmas.,Cavendish, joka voitti vuonna 2015, jäi viisi minuuttia kolmannella etapilla ja tuli maaliin samassa ryhmässä kuin Suomen Joonas Henttala. Joonas Henttala jäi yhteistilanteessa 6 minuuttia Kittelille ja oli sijalla 94.

Dubain ympäriajo näytettiin Eurosport 2:lla. Mukana oli 16 tallia.

Maisemat olivat upeita, helikopterikuvaa on aika lailla.

Selostaja Peter Selinin mukaan, mukana ollut Sveitsein Fabian Cancellara ajaa viimeistä kauttaan, Cancellara oli muuten seitsemäs.

2017 ympäriajon voitti uudestaan marcel Kittel, ja Cancellara lopetti uransa viime kauteen.