lauantai 14. marraskuuta 2020

Aikuislukiossa on keveämmät vaatimukset kuin päivälukiossa

 

Lukio on merkillinen paikka, jos vaihtaa päivälukiosta iltalukioon, saa erilaista kohtelua opinnoissa, ylioppilaskirjoitukset ovat tosin samat. Iltakiossa on kursseja miltei puolet vähemmän ja tunnit ovat lyhyempiä.

Lukiolaki 714/2018 kolmas luku 10§
Oppimäärien tavoitteelliset suorittamisajat, mitoitus ja laajuus
Lukiokoulutus muodostaa oppimäärän, jonka tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Lukiokoulutusta järjestetään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä. Nuorille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot mitoitetaan päätoimista opiskelua varten ja aikuisille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot sivutoimista opiskelua varten

Oppimäärien ja niihin kuuluvien opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Mitoituksesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä ja aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus 88 opintopistettä

Entinen meno siis jatkuu, aiemmin Iltalukioon vaihdettaessa  kurssimäärä putoasi 75:stä alle 44:ään, nyt siis 150 opintopisteetä 88 pisteeseen. 

Aikuislukiossa lain mukaan " Taito- ja taideaineiden opinnot ovat kuitenkin vapaaehtoisia niille opiskelijoille, jotka suorittavat lukiokoulutuksen aikuisille tarkoitetun oppimäärän mukaan." Nuorilla ja aikuisilla on oma opsinsa, ei siis samaa.

Vaihtamalla päivälukiosta iltalukioon vaatimukset siis muuttuvat aikuislukion aloitusikä on normaalisti vähintään 18 vuotta.