lauantai 25. helmikuuta 2017

Töhriminen on tyhmyyttäTöhriminen on minusta tyhmyyttä. Turun konserttitaloon on ilmestynyt "grafitti"

Värisävy on vihreän violetti, ja ilmeisen vaikeasti poisotettava.


Samanlaista töhryä on aikaisemmin ollut Nahkurinkadulla saman rakennuskompleksin seinässä.

Mitä laki sanoo graffitista? Rikoslaissa ei erikseen ole sanaa graffitti, mutta 35:ssä luvussa on lievä vahingonteko, vahingonteko, ja törkeä vahingonteko, törkeässä vahingonteossa kohdassa 3 lukee, että "historiallisesti tai sivistyksellisesti erityisen arvokkaalle omaisuudelle huomattavaa vahinkoa"

Tämä on Turun konserttitalo, ja sivistyksellisesti sen vuoksi erityisen arvokas. Jos tekijät jäävät kiinni, niin miten oikeus linjaa on eri asia? Arvaan, että se linjataan ehkä vain vahingonteoksi, ja siitä seuraa joko sakkoja tai vankeutta, vahingonkorvaukset voivat kohota tuhansiin euroihin.


Jäljet on pesty pois :)

maanantai 13. helmikuuta 2017

Sports Trackerin voimin kesän hölkkätapahtumiin.Olen ilmoittautunut kesällä muutamaan hölkkään, ja olen aloittanut kevyen lenkkeilyn.

Latasin ilmaisen Sports Tracker -sovelluksen kännykkään.

Kun harjoitus alkaa voi käynnistää kännykästä ohjelman, ja tulosteina tulee harjoituksen aika, juostu matka, keskinopeus, maksimi nopeus, ja viimeinen kilometri.

Oman lenkin näkee myös kartalla.

Ohjelmaan voi luoda myös käyttäjätilin, ja saada harjoitukset nettiin, tätä en ole vielä tehnyt.

Lisäksi ohjelmaan saa myös sykkeen ostamalla Sports Tracker sykevyön. Itse en ole sitäkään ostanut, kun on toisen merkkinen sykemittari ja "sykevyö".

Uskon, että Sports Tracker mittaa tarkkaan sekä ajan että matkan. Olen vakiolenkeilläni arvioinut yläkanttiin matkan, ja luullut, että kunto olisi parempi. Tässä kuvassa olleessa treenissä juoksin 59 minuutissa vain 8,7 kilometriä, vaikka lenkillä on ylämäkiä, ei kunto ole kaksinen.

Joskus yhteys katkeaa, alempana oranssi on kännykän arvaama reitti, ja punaisella piirsin oikea

Virheitä siis joskus sattuu.


Maksimopeus ei ollut oikeiasti 34,8km/h, ja matka oli todellisuudessa 7,1 km, ero johtuu että yhteys on ollut katki hieman runsaan kilometrin ajan. Sovellus on ilmainen, ja tämä on ainoa katkos.

Olen harjoitellut helmikuun sovelluksen käyttöä, en vielä ole päässyt lyhyilläkään lenkeillä alle kuuden minuutin kilometrivauhtia, eli tekemistä on. Toisaalta yksinkertaisena ihmisenä innostun tällaisista vimpaimista, joten tämä antaa ehkä harjoitusintoa.

Tavoite on kuitenkin itse hölkkätapahtumassa päästä alle kuuden minuutin kilometrivauhtia ja aina lähemmäs viittä minuuttia.

Suunnistusaikana noin viisi vuotta sitten juoksin lyhyitä ja keskipitkiä  lenkkejä viiden minuutin kilometriaikoihin, eli nyt pitää saada painoa alas ja kuntoa ylös.

lauantai 11. helmikuuta 2017

Päivähoito ei ole ilmaistaKun muusta koulutuksesta leikataan leikkaamasta päästyäänkin, niin päivähoito halutaan kaikille avoimeksi ja ilmaiseksi.

Toisaalta ilmaisia palveluja ei ole. Nyt leikataan korkeakouluilta ja ammatillisesta koulutuksesta. Miksi halutaan ilmaistaa päivähoito? Valtion ja kuntien velkamäärä muutenkin kasvaa.

Mitä maksaa?
Yhden lapsen vuosittainen päivähoito maksaa 10 000 euroa, henkilöstökustannuksia tästä on noin 70%. Kuukausihoito maksaa miltei tonnin.

Itse asiassa oli vaikeaa löytää päivähoidosta mitään lukuja, mutta "vuonna 2009 päivähoidon kokonaiskustannukset olivat lähes 2,6 miljardia euroa, joka vastaa noin 14 prosenttia kaikista sosiaali- ja terveysmenoista."

Lastenhoitotukia saavia on 145 000, joista kodinhoidon tukea saa noin 110 000.

Asiakasmaksutulot ovat luultavasti aika pieni osa kokonaiskustannuksista, eli luultavasti 10 ja 15%:n välissä. Minusta nykyisessä valtion ja kuntien velkatilanteessa pitäisi hyvätuloisten asiakasmaksuja nostaa paljon ei poistaa. Minusta perheellä on kasvatusvastuu, ja olisi hyvä rajoittaa päivähoito-oikeutta niiltä, joilla molemmat vanhemmat ovat kotona. Ymmärrän, että päivähoidon puolesta puhuu eräät hankalat perhetilanteet.

Nykyisin vanhempien päivähoitomaksuun vaikuttavat perheen koko, ja tulot, ja Turussa suurin ensimmäisestä lapsesta perittävä maksu on 290 euroa kuussa, Minusta tämä kattaa vain noin kolmasosan lapsen hoidosta aiheutuneista kustannuksista. Alin maksu on 27 euroa, mutta siis tämän alle menevät maksut jätetään perimättä. Jos on kyse pariskunnasta, jolla on kaksi lasta, ja tulot 2000 euroa kuukaudessa, lapset hoidetaan ilmaiseksi eli kunta maksaa.

Maksuttomuuden hyötyjä (minun mielestäni)
+Vanhempien ei tarvitse maksaa päivähoitomaksuja.
+Tietyllä tavalla tasa-arvoinen järjestelmä, koska nyt vain parempi tuloiset maksavat, ehdotetussa mallissa kukaan ei maksa.
+Varhaiskasvatuksen kautta voidaan auttaa apua tarvitsevia lapsia

Maksuttomuuden haittoja
-Lasten kasvatuksen vastuu siirtyy yhä enemmän yhteiskunnalle
-Lapset laitostuvat
-Kotihoidontuki lopetetaan (miksi maksettaisiin kotona hoitamisesta, kun päiväkotikin on ilmainen).
-Pienille lapsille pitkät päiväkotipäivät ovat raskaita
-Perheiden paine laitostaa lapset kasvaa
-Lasten roudaus autoilla kasvaa
-Julkinen sektori velkaantuu entisestään
-Leikataan muusta koulutuksesta (ehkä?)

sunnuntai 5. helmikuuta 2017

Vuosityöaikakokeilu on amisopettajile

(edit 17.5.2018)
Ennen pysyvää vuosityöaikaa oli  mahdollisuus aloittaa kokonaistyöaikakokeilu kaikille ammatillisen koulutuksen opettajille, oikea termi on vuosityöaikakokeilu. Vuosityöajankokeilu oli paikallaan, sillä 2018 astui voimaan ammatillisen koulutuksen reformi, ja nykyistä opetusvelvollisuusjärjestelmää ei ole suunniteltu reformin haasteita varten.

Suurin mullistus on se, että kaikki työ nostetaan esille, ja kaikki opettajan tekemä työ on yhtä arvokasta, niin opetus, ohjaus, opetuksen valmistelu, laitteiston huolto ja viesteihin vastaaminen, arvosanojen syöttäminen, työssäoppimisen valvonta, virantoimitusmatkojen matka-aikakin on työaikaa, josta maksetaan.

Kuntatyönantaja ja JUKO/OAJ ovat neuvotelleet ehdot, joiden mukaan voidaan kokeilla. Neuvottelutulos on päivätty 29.4.2016. Ainakin liitteissä 4,5 ja 7 on kokeilu mahdollista, jos paikalliseen sopimukseen vaan päästään. Tällöin pitää asia hyväksyttää paikallisesti OAJ:lla ja työnantajalla, lisäksi keskustasojen pitää hyväksyä sopimuksen. Vähintään pääkaupunkiseudulla ja hieman pohjoisempana kokeillaan viimeistään ensi lukuvuoden alussa.

Nykysysteemi
Nykyisin ammatillisessa koulutuksessa nuorisoasteella opettaja saa palkkansa pidettyjen oppituntien ja muiden määrättyjen resurssien mukaan.

Esimerkki. Englannin opettajalla opetusvelvollisuus liitteessä 4 ammattikoulussa on 20,5 viikkotuntia eli vuodessa 38*20,5 = 779 tuntia. Tästä saa palkkataulukossa esitetyn verran euroja, ilman vuosisidonnaista osaa 2 783,41 euroa. Velvollisuuksiin kuuluu lisäksi osallistua yhteissuunnitteluun 1,5 vh eli 57 tuntia vuodessa, ja osallistua lukuvuoden ulkopuolella viiteen koulutus- tai suunnittelupäivään. Koulupäiviä, jolloin opetusta voi olla on 190, lisäksi on vähintään 5 koulutus ja suunnittelupäivää, määrittely on tehty 195 työpäivän mukaan. Kiky tuo ves-suunnittelua jatkossa lisää 24 h.

Tuntimäärästä 779 h englannin opettaja saa palkkataulukon mukaiset eurot, todellisuudessa englannin opettajan palkka on tätä korkeampi, sillä hänellä on vuosisidonnainen osa eli ns ikälisiä, ja ehkä TVA:ta eli työnvaativuuteen perustuvaa lisää, ja mahdollisesti TSA:ta eli työsuoritukseen perustuvaa lisää. Opettajan palkka voisi olla vaikka 3900 euroa, mikä edelleen riippuu, missä kalleusluokassa hän "opettaa".

Vuosityöaikakokeilu
Vuosityöaikakokeilussa kokoaikaisen opettajan kokonaistuntimäärä on 1500 tuntia.
Kokoaikaisen opettajan vuosityöaika on 1500 tuntia. Opettajan työajasta ensimmäisenä kokeiluvuonna 22–40 %:n, toisena kokeiluvuonna 23-40 %:n ja kolmantena kokeiluvuonna 25-40 %:n osalta opettaja saa valita työn tekemisen ajan ja paikan (sitomaton työaika). Sitomattoman työajan määrän tulee perustua yksittäisen opettajan todelliseen arvioituun tarpeeseen".

Eli "työnantaja vahvistaa opettajalle vuosityöaikasuunnitelman, jossa määritellään opetus- ja ohjaustyön sisältö, määrä ja opettajan muut tehtävät sekä vapaajaksojen sijoittuminen. Vuosityöaikasuunnitelma laaditaan yhteistyössä opettajan kanssa ja annetaan opettajalle ennen opettajan työkauden alkua".

Tämä tarkoittaa sitä, että lukuvuosisuunnittelussa opettajalle annetaan opetus- ja ohjaustehtäviä, eli kontaktiopetusta, työssäoppimisen ohjaamista, ryhmänohjaajan tehtäviä. Näihin annetaan sidottua työaikaa, eli joko aika tai paikka on työnantajan määräämä (tai aika ja paikka määrätään), tämän lisäksi annetaan sidottua tai sitomatonta työaikaa esimerkiksi opetuksen valmisteluun ja jälkitöihin.

1A. Mikä muuttuu?
Vuosityöajassa työnantaja osoittaa resurssit myös kaikkeen muuhun työhön suunnitteluun ja seurantaan, eli sidotun työn lisäksi annetaan sitomatonta työaikaa.

Opettajien työaika on vuosityöajassa 40 viikkoa. Erillisten VESO-päivien keräilystä luovutaan. Suunnittelusta saa korvauksen.

Kaikki työ on "samanarvoista"

1B. Mikä pysyy ennallaan!
Oppitunti on edelleen 60 minuuttia
Koulutus ei ole edelleenkään työaikaa /(ellei KVTES:n ehdot toteudu, esim. työnantaja järjestää koulutuksen työnantajan tiloissa, eikä työntekijä voi kieltäytyä koulutuksesta).

2A. Mikä muuttuu?
Nyt työnantaja osoittaa resurssit opetuksen suunnitteluun ja seurantaan, eli sidotun työn lisäksi annetaan sitomatonta työaikaa.

Opettajien työaika on vuosityöajassa 40 viikkoa. Erillisten VESO-päivien keräilystä luovutaan. Suunnittelusta saa korvauksen.

Opettajien opetukseton aika ei ole enää välttämättä sama kuin opiskelijoilla

Työaikaa seurataan säännöllisesti. Jos vuosityöaikasuunnitelmaa on tarpeen muuttaa, se tehdään muuttamalla vuosityöaikasuunnitelmaan kirjattuja tehtäviä. Työajan seurantaan rakennetaan sähköinen malli (tai kannattaa olla sähköinen).

2B. Mikä pysyy ennallaan!
Oppitunti on edelleen 60 minuuttia
Koulutus ei ole edelleenkään työaikaa, mutta työnantajan määräämä ja järjestämä koulutus luetaan työajaksi 7,5 tunnin osalta. Tämä saadaan jakamalla 1500 tuntia 200:lla, joka on 40 viikkoa kertaa 5 päivää.

Työmatka ei ole työaikaa.

Virantoimitusmatka on työaikaa, eli jos kesken työpäivän siirtyy työpisteestä toiseen tarkoituksenmukaisesti, se on osa työsuoritusta ja luetaan työaikaan.

Kesävapaajaksojen sijoittuminen pitää vahvistaa viimeistään 31.3
Opettajalla on oikeus vähintään 8 viikon kesävapaajaksoon enintään kahdessa osassa 2.5 - 30.9

Opettajan palkka vuosityöaikakokeilussa
Kokoaikaisen (1500 h) opettajan tehtäväkohtainen palkka "nousee"  ja on liitteessä 4 ammatinopettajalla OPV 24,5 + 2,5 ylitunnin tasoinen. Tietenkin, jos on ollut paljon ylitunteja voi palkka laskea, mutta tässä on vertailtu tilannetta vanhan 931 tunnin ja uuden vuosityöajan 1500 h välillä.

Viikonlopuista maksetaan entiset lisät, mutta iltalisät määräytyvät sen mukaan, koska on ollut päivän ensimmäinen sidottu työtehtävä. Iltalisää saa, kun ensimmäisestä sidotusta työtehtävästä on kulunut 8 tuntia, tai kello 22 jälkeen.


Minusta opettajien palkkauksessa on ns. piileviä ongelmia ja ne minusta liittyvät eri aineiden opetusvelvollisuuksiin ja "hinnoitteluun" eri kalleusluokkiin sekä eri liitteisiin, nyt terveydenhuolto-oppilaitokset (liite 7) ovat erilaisessa kokonaistyöajassa, on aikun liitettä E, ja kauppaoppilaitoksilla on liite 5.

Jotenkin vuosien saatossa on asia muuttunut enemmän "kuin ovtes". Nyt esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö saa (tai voi saada) enemmän palkkaa kuin kielten opettaja. Lisäksi ammatinopettaja voi lukea työkokemustaan helpommin ns. ikälisiin kuin yhteisten aineiden opettaja, joilla vain ao. opetustyö kartuttaa ikälisää. Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla voi saada siis aika isonkin kuukausipalkan.

Tässä nykyinen tilanne (alkupalkka)
                                                                                I kl                II kl
4 09 04 00 1  Ammatillinen opettaja yamk                  3 102,88        3 073,43

4 09 07 01 9  Yhteiset aineet yliopistotutkinto            2 821,31        2 794,54

Työntekijöiden työvuosi minusta pitenee liitteessä 4 ja 5 vähintään viikolla eli 40 viikkoon, ennen oli 38 viikkoa ja viisi suunnittelupäivää. Liitteessä 7 työviikot minusta vähenevät.

Aiemmin kun liitteitä on yhdistetty on eräille opettajaryhmille tullut viisi ylimääräistä koulutuspäivää ilman eri korvausta. Minusta nyt tilanne on ollut sellainen, että arviointi ja valmistelutyö liittyy opetukseen, joten opettaja on joka tapauksessa tehnyt oppituntien ulkopuolella työtä, minkä korvaus on sisältynyt opetustunteihin tai "virkavelvollisuuksiin"

Reformi on käytössä vuonna 2018, OAJ ja KT ovat sopineet vuosityöaikaan siirtymisestä aikavälillä 1.8.2018 - 1.8.2020

perjantai 3. helmikuuta 2017

Kupittaan uusi palloiluhalli rakenteillaKupittaalle Lemminkäisenkadulle rakennetaan uutta palloiluhallia, rakentamisesta vastaa Lemminkäinen. Hallissa palloillaan tulevaisuudessa koripalloa, lentopalloa, käsipalloa, futsalia (?)  ja salibandya. Katsomoon mahtuu 2500 henkeä. Pytinki valmistuu loppuvuonna 2017.
Halli tulee siis Lemminkäisenkadulle, jossa ei ole parkkipaikkoja. Veritas-stadionin parkkialue on tupaten täynnä.


Tässä kuvassa Kupittaan urheiluhalli on vasemmalla, ja taustalla näkyy puolenkymmentä nostokurkea. Parkkipaikat ovat jo nyt minimissään, ja alueelle tulee AMK:n rakennuksia, Turun kaupungin vierailukeskus ja OP:n sairaala. Tyhjä tila kuvan oikealla osalla on Luistelumatoa, sitten on hiekkatekonurmipesiskenttä, ja jalkapallokenttiä.

Palloiluhallin rakennuksen omistajaksi tulee Turun Teknologiakiinteistöt Oy, joka hallinnoi alueella useita kiinteistöjä. Turun Teknologiakiinteistöt Oy:ta omistavat mm. Turun kaupunki 48%:n siivulla, ja myös Turun Seudun Osuuspankki, Eläkevakuutus oy Veritas ja Åbo Akademin säätiö. Turun Teklogiakiinteistöt hallinnoivat  (omistavat) Data Cityn, Bio Cityn, ElektroCityn, Pharma Cityn, ICT-Cityn kiinteistöjä, jossa on AMK:n ja yliopiston tiloja, Turun ammatti-instituutin tiloja, Verotoimisto ja Taitoa OY:n tiloja. Palloiluhallin vieressä oleva Trivium on Teknologiakiinteistöjen kohde, siellä on mm. TOP-keskus.


Palloiluhallin paikalla oli aiemmin savupiippu.

Alla vielä kuvia alueella olevista kohteista


Tuton käyttämä jäähalli


Urheiluhalli


Veritas-stadion, jossa toimii myös Liikuntapalvelukeskus


Veritas-stadionin edessä on kylläkin parkkipaikka, joka on varsin täynnä autoja


Tämän kuvan horisontin keskelle nousee siis palloiluhalli.