perjantai 27. marraskuuta 2015

Päästöhuijaus on kuluttajien huijaamistaNyt ilmitullut dieselautojen päästöhuijaus on vakava asia.

Minusta, jos päästöt ilmoitetaan väärin, se ohjaa ainakin auton ostajia. Moni haluaa ostaa ekologisen auton. Auton todellinen arvo voi myös aleta.

Päästöhuijaus ei ole ehkä pienentänyt joko auton "valmisteveroa" tai vuosittaista autoveroa, koska kyse on ollut typenoksideista ei minusta CO2-päästöistä.

Päästöhuijaus on ollut tietoista toimintaa. Lopulta se on minusta kuluttajien huijaamista. Itsellä on ollut vain neljä bensiinikäyttöistä autoa, joten minua ei olla huijattu.

Yläkuva on oman autoni pakoputkesta, se on vuoden 2001 mallin bensa-auto. Jousun katsastamaan sen joka vuosi, joka vuosi mitataan päästöt. Tämä on varsin kallista toimintaa. Jos autoihin on tehty miljoonittain ohjelmia, jotka antavat väärät tulokset, kaikki mittaukset on tehty ja maksettu turhaan.

Onko joko Suomen valtiolla tai EU-komissioilla mahdollisuus perätä korvauksia veromenetyksistä tai markkinavääristymistä? Onko tämä kilpailulainsäädännön mukainen? Tuntuu, että EU voi puuttua mihin tahansa, mutta miksei tähän ole tartuttu?

Mitä vaaditaan näytöksi? Missä oikeutta käydään? En tiedä. Ei tunne muutkaan tietävän.

Amerikassa tultaneen käymään oikeutta ehkä, mutta rikostutkinta on käynnissä, Talous-Sanomien juttu (22.9.2015) on  täällä.

lauantai 21. marraskuuta 2015

Peruskoulujen aamunavauksien uskonnollisuudesta


Turun Sanomissa oli juttu 22.11.2015 sivulla 9 koskien Uskonnollisia päivänavauksia, aiemmin viikolla Turun Sanomat uutisoi Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksestä 18.11.2015 koskien peruskoulussa järjestettyä virsivisaa.

Ratkaisu "Opetushallitukselle moitteet Virsivisan järjestelyistä peruskoulussa löytyy" täältä ja pidemmin täältä.

Yllä olevan lehtijutun ingressi oli aika voimakas " Opetushallitus jopa kannustaa pitämään aidosti uskonnollisia päivänavauksia. Pakko ei ole osallistua". Laitoin postia lehdelle tästä jutusta, minusta tämä on vahvasti sanottu, sillä verkossa löytämistäni ohjeista TÄÄLLÄ, on seuraava lainaus "Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia, tai sisällyttää koulun toimintaan uskonnollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia ". Eli koulu voi järjestää, minusta tässä ei puhuta kannustamisesta.

Lisäksi ohjeet jatkuvat "Perustuslain 11 §:n 2 momentin mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Tämän perusteella oppilasta ei voida velvoittaa osallistumaan jumalanpalvelukseen, uskonnolliseen päivänavaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen. Vapaus olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen ja toimitukseen on riippumaton yhdyskunnan jäsenyydestä. Näin ollen myöskään tiettyyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvia ei voida velvoittaa osallistumaan asianomaisen uskonnollisen yhdyskunnan uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin. "

Perusopetusasetuksen 6§:n mukainen "Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella" eli aamunavaus pystytään minusta järjestämään ilman uskonnollisia yhdyskuntia  eikä Perusopetusasetuksessa ole mitään viittausta uskontoon koskien päivänavauksia.

Ennakkoilmoitus uskonnollisista tilaisuuksista peruospetuksessa kotiin on pakollinen, mutta ei useinkaan riittävä toimi, minusta oppilailla ei ole useinkaan aitoa mahdollisuutta kieltäytyä tästä.
Jos aamunvaus tulee luokkahuoneen kaiuttimista, niitä on hankala "tukkia", jos aamunavaus on juhlasalissa tai  aulassa, missä ovat oppilaat, jotka eivät halua osallistua.

Kieltäytymisessä on minusta sekin ongelma, että siinä oppilaan täytyy "paljastaa" oma vakaumus.

Perusopetuksen  uskonnon/elämänkatsomustiedon opetuksesta on säädetty erikseen Perusopetuslain 13§:ssä. Yllä oleva linkki käsittelee myös sitä TÄÄLLÄ.
*****
Asian uutisointi jatkuu tällä uutisella Turun Sanomissa

Jonka otsikko Opetushallitus: Koulujen aamunavausten syytä olla uskonnollisia ja ingressi

"Vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja Petri Karisma ihmettelee uskonnollisten päivänavauksien yleisyyttä Suomen kouluissa. Hänen mukaansa kaikki koulut eivät noudata tiedotusvelvollisuuttaan."

Juttu alkaa " Lännen Median maakuntalehdet kertoivat sunnuntaiaamuna opetushallituksen kannustavan pitämään kouluissa avoimen uskonnollisia päivänavauksia. Opetusneuvos Pekka Iivosen mukaan ne tukevat hyvin koulun eettistä ajattelua."

Kuten yllä kirjoitan asia minusta ratkaistaan perustuslain ja perusopetusasetuksen mukaan. Minusta päivänavausten ei tarvitse olla uskonnollisia, ja nykyajan koulussa on tilanteita, jossa luokalla suurin osa ei kuulu esim. evankelis-luterilaiseen kirkkoon, aina on luontevaa toimia, kuten perustuslaki ohjaa, eli koulu toimii kouluna.

keskiviikko 4. marraskuuta 2015

TYY:n edustajistovaalit 2015: Ei nukuttuTYY:n eli Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit 2015 pidettiin ja äänestysinnokkuus sähköisissä vaaleissa nousi 41,66%:iin, joka on mahtava määrä. Vaaleissa ei siis nukuttu, mikä oli ylioppilaskunnan tarkoituskin.

Tulokset
Ainejärjestöryhmät veivät pääosan paikoista 41 jäseniseen edustajistoon,
Kauppakorkeakoulun, lääkiksen ja oikeustieteellisen vaalirengas menetti ehdottoman enemmistön ja sai 18 paikkaa, vaikka Ryhmä Lex sai viidennen paikan, TUKY-lista sai 8 paikkaa ja on suurin ryhmä kahdekasalla edustajalla, mutta se menetti kolme paikkaa, TYY terveeksi sai viisi paikkaa yhden vähemmän kuin viimeksi.

Vihreä Vasemmisto sai 5 paikkaa kolme enemmän kuin kaksi vuotta sitten, Hybridiaani sai niin ikään 5 paikkaa, Vihreä lista tupalsi paikkansa 4:ään, Soihdunkantajat saivat 3 paikkaa, kuten Eduxi 3, yhteen paikkaan jäivät OikeatDemariopiskelijat  ja Humanistilista ’15.

Paikoitta jäivät Perussuomalaiset – The Finns Party, TYRMY – Harrastusyhdistysten puolesta sekä Keskustaopiskelijat.

Onnea valituille.

Minusta Turun yliopiston ja TYY:n haasteita ja ratkaisuja voivat olla:

Kuinka raha riittää?

Turun yliopiston pitää keskittyä tieteen tekemiseen ja laadukkaaseen opetukseen, mutta samalla ja siksi sisäänottoa pitää rajoittaa, samoin muiden yliopistojen. Yliopistoja ei pidä lakkauttaa, vaikka ikäluokat pienenevät. Sen sijaan tiedekuntia pitää yliopistojen sisällä lopettaa tai yhdistää.

Ammattikorkeakouluväylä kuuluu etupäässä ammattikoululaisille, eli ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet kuuluu ohjata entistä enemmän ammattikorkeakouluun. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnosta pitää luopua. Ammattikorkeakoulupaikkoja voi olla liikaa. Teknillisen korkeakoulun ja insinööri-AMK tutkintojen raja pitää selvittää, myös DI ja insinööri YAMK. Tradenomi YAMK, mikä on tutkinnon tarkoitus, mikä suhde sillä on KTM-tutkintoon. Suomella ei ole varaa päällekkäiseen koulutukseen.

Tiedekorkeakouluja ei saa yhdistää ammattikorkeakouluihin.

Ammattikorkeakouluja on liikaa ja myös tutkintoja.

Turun yliopiston hallintokieli on suomi Yliopistolain mukaan, kuten ylioppilaskunnankin.

Sisäänotettavien nimet automaattisesti esille. Yliopistojen pitää noudattaa käytänössäkin ns. julkisuuslakia, kaikkien sisäänotettavien nimet ja sisäänottoperuste pitää laittaa automaattisesti sovittuun paikkaan, joko viralliselle ilmoitustaululle tai ulko-ovelle. Sisäänpäässeiden lista pitää olla pyynnöstä nähtävänä. Listasta pitää selvitä kuka on päässyt sisälle ja millä pisteillä. Ulko-ovilla pitää olla kaikkien hakijoiden tiedot ja kaikkien sisäänpäässeiden sisään pääsyn peruste.

Yliopiston perustutkintopaikat kuuluvat niille opiskelijoille, jotka menestyvät Suomessa järjestettävissä pääsykokeissa ja niille hakijoille joiden yhteispisteet eli alkupisteet ja pääsykokeet ovat hyviä, mitään ryhmää ei saa suosia, eikä syrjiä.

Yliopistojen kuuluu olla autonomisia

Avoin korkeakoulu on hyvä paikka, mutta ei minusta väylä perustutkinto-opiskelijaksi. Yliopistoon vain pääsykokeiden kautta.

Ensikertalaisuuskiintiöt voivat olla piilosyrjiviä, systeemiä pitää säätää. Nuorella pitää olla mahdollisuus "erehtyä" valinnassaan.

Perustutkinto-opinnot pitää olla maksuttomia.

Opetuksen pullonkaulat pitää tunnistaa, ja tunnustaa, ja poistaa. Kielten ryhmiä pitää kasvattaa. Suomi on kaksikielinen tasavalta, ruotsi on siis pakollinen ja suomi.

Ylioppilaskunnan "pakkojäsenyydestä" minusta seuraa, että jäsenistöä pitää kuulla ja pidättäytyä muusta toiminnasta kuin "lakisääteisestä", ja kaikkia 'perusoikeuksia' olisi hyvä noudattaa kaikessa ylioppilaskunnan toiminnassa suoraan ja välillisesti esim. fuksikastajaisissa. Fuksi ei ehkä uskalla kieltäytyä tästä.

Alkoholin juomista ei minusta ei pidä ihannoida. Alkoholi ei minusta kuulu ns. päivätapahtumiin. Iltatapahtumissa noudatetaan anniskelulainsäädäntöä. Hauskaa voi pitää muutenkin.

Turun ylioppilaslehti pitää säilyttää. Ylioppilaskunnalla pitää olla oma lehti, joka jutuillaan puhuttelee jäseniä.

Opiskelijoiden toimeentulo pitää turvata. On väärin, että töitä tekemättä saa yhteiskunnalta enemmän rahaa, kuin opiskelemalla yliopistossa.

Ylioppilaskunta on opiskelijoiden edunvalvoja.

Ylioppilaskuntatoiminta on myös hauskaa.