perjantai 27. syyskuuta 2013

Virkamies vastaa, vaikka ei olisi paikallakaan


Rehtorilla on  vastuu liikuntatunneista, vaikka hän ei olisi paikallakaan. Hyvinkään käräjäoikeus antoi tuomionsa 26.9.2013. Asia oli järkyttävä, sillä liikuntatunneilla oli tapahtunut pulkkaonnettomuus, ja oppilaalle oi aiheutunut selkäydinvamma, uhrille myötätuntoa ja voimia. 

***
Rehtorin saama sakkotuomio perustuu luultavasti perusopetuslain 37§:ssä oleva mainintaan "Jokaisella koululla, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua opetusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori.", lisäksi rehtorilla on perustuslain 118 pykälän mukaan vastuu virkatoimistaan ja rikoslain 40 luku on omistettu virkarikoksiin, näitä lienee punnittu oikeudessa.

Alla oleva analyysi on vain minun mielipidettäni ei kritiikkiä oikeuden päätöstä vastaan ei kenenkään syyllistämistä, minulla ei ole muuta tietoa kuin Iltasanomien juttu Hyvinkään käräjäoikeuden sivuilla ei ollut tapausselostetta.

Iltasanomat 26.9.2013:
"Hyvinkään käräjäoikeus antoi  tuomionsa yläkoulun liikuntatunnilla sattuneesta tapaturmasta, jossa 15-vuotias koulutyttö loukkaantui vakavasti, seuraavassa lyhennellen IS:n tietoa, lähde iltasanomat -www-sivu, josta linkki ylhäällä.

Liikunnanopettaja piti kahdeksasluokkalaisille liikuntatunnin, johon kuului luistelua ja mäenlaskua koulun välittömässä läheisyydessä olevalla luistinradalla ja pulkkamäessä.
*Opettaja oli jakanut 8-luokkalaisten ryhmän kahtia: viisi sai mennä omatoimisesti pulkkailemaan
*Opettaja ... varoitti oppilaita laskemasta mäen lopussa olevaan notkoon.
*Hän alkoi merkitä turvallista laskureittiä rinteeseen muovikartioilla.
*Kun opettaja oli laittamassa viimeisiä kartioita paikoilleen, yksi oppilaista laski pulkassa polvillaan seisten hänen ohitseen kohti notkoa.
*Opettaja huusi tytön perään, ettei polviasennossa saa laskea.....
*Tyttö sai vaikean selkäydinvamman.
*Samassa kohtaa mäkeä oli sattunut vakava onnettomuus liikuntatunnilla myös vuonna 2005. Koulun rehtori oli tuolloin sopinut opettajien kanssa suullisesti, ettei notkon suuntaan saa laskea.
*Viime vuoden tammikuussa kohtalokasta liikuntatuntia vetänyt liikunnanopettaja ei tiennyt aiemmasta turmasta eikä ohjeistuksesta. Hän oli aloittanut työnsä kyseisessä koulussa elokuussa 2011.
*Hyvinkään käräjäoikeus katsoi, että opettaja oli tilanteessa ohjeistanut ja valvonut oppilaita riittävästi.
*Koulun rehtori sen sijaan oli laiminlyönyt velvollisuuksiaan, sillä hän ei ollut riittävästi huolehtinut siitä, että mäen turvallisuuteen liittyvät ohjeet välittyvät kaikille opettajille.

Syyttäjä oli vaatinut sekä opettajalle että rehtorille tuomiota virkavelvollisuuden rikkomisesta ja vammantuottamuksesta.  Oikeus hylkäsi opettajan syytteet, mutta tuomitsi rehtorin molemmista syytekohdista yhteensä 20 päiväsakkoon. Rehtorin maksettavaksi tulee 680 euroa. Tuomio ei ole lainvoimainen, ja osapuolet voivat vielä valittaa siitä".

Myötätunnon osoitukset oppilaalle, hänen läheisilleen, liikunnan opettajalle ja rehtorille. Pelisäännöt tekemällä voidaan estää vastaavat tilanteet.  Asia oli syyttäjän valitettua hovioikeudessa, jossa tuomio jäi voimaan, eli opettajaa ei tuomittu.
*** 
Omaa arviointiani.

Analysoitaessa vastaavia tilanteita (ei tätä) tulee mieleeni seuraavia seikkoja jotka minusta pienentävät ”koulun vastuuta”
1. Yli 15-vuotiaan tai yli 18-vuotiaan oppilaan/opiskelijan asema on erilainen, opiskelijan oma vastuu on sitä suurempi, mitä vanhempi hän on. 

2. Mahdollinen oppilaan varoittaminen ja oppilaan oma asettautuminen vaaralle alttiiksi

3. Jos opettaja on ollut paikalla ja ollut aktiivinen

Seuraavat seikat minusta suurentavat ”koulun vastuuta” 
4. Suorituksessa olevaa oppilasta voi olla liian myöhäistä varoittaa

5. Liikunnanopettajan ja koulun vastuuta voi lisätä minusta se, että jos koulussa on tapahtunut aiemmin vastaavantyyppinen onnettomuus, tällöin koko pulkkailu pitäisi kieltää. Rehtorin voi olettaa olleen tietoinen pulkkailusta, jos pulkat  ovat olleet koulun omaisuutta tai oppilaat ovat ottaneet oman pulkan mukaan, jolloin koulun olisi minusta pitänyt tietää asiasta (pulkat naulakoilla). Liikunnanopettajan vastuuta minusta voi lisätä se seikka, että hän on jakanut ryhmän kahteen osaan, ja hänen on pitänyt ymmärtää, että valvonta on vaikeaa, ja onnettomuuksia voi sattua. Hänen pitäisi kieltää koko pulkkailu. Tai paremmnkin niin, että  pulkkailua ei olisi pitänyt olla koulun lajilistassa lainkaan. Toisaalta myös luistelussa tai jääkiekossa on vakava vammautumisen riski.

6. Minusta pulkkailua ei ole mainittu peruskoulun opetussuunnitelmassakaan liikuntalajina, ja koska oppilailla on tuskin kypäriä eikä pulkka anna mitään turvaa, oppilailla ei saisi olla pulkkailua kouluaikana. Tämä on minusta myös rehtorin vastuulla, jos se on koulun tapa.

7. Koulu on minun tulkintani mukaan vastuussa oppilaista aina kouluaikana ja kouluopetuksessa, oppilaalla on oppivelvollisuus peruskoulussa, joten hänen on osallistuttava opetukseen. Turvallisuus on siis koulun vastuulla. Rehtori on se, joka viime kädessä on vastuussa kaikesta. Minusta tämä vastuu on musertavan suuri, mutta seuraa minusta siitä, että oppilas on koulun vastuulla oppivelvollisuusaikanaan kouluaikana, rehtori taas vastaa koulun toiminnasta.

Muuta asiaan liittyvää, joka rajaa koulun vastuuta (ehkä)
8. Koulussa on oltava järjestyssäännöt, lisäksi on voimassa kaikki lait ja asetukset, ja on koulukohtainen ops. Minusta rehtorilta ei voi vaatia tämän lisäksi kaiken kattavaa listaa kielletyistä asioista tai tekemisistä, ja vaarallisista lajeista esim.
-portaissa juokseminen kielletty, kaiteilla liukuminen kielletty, kännykällä puhuminen portaissa kielletty, … lista pitäisi olla tuhansia tekemisiä pitkä. Kannatan mallia, jossa ihmisellä on myös oma vastuu.
-pitääkö rehtorin siis tehdä lista kielletyistä lajeista liikuntatunneilla: eli kalliokiipeily, sirkuskoulu, nyrkkeily, kaikki muut kamppailulajit, jääkiekko ilman kypärää ja suojia, luistelu ilman kypärää ovat kiellettyjä, kuten laskettelu, ratsastus, hiihto mäkisessä maastossa, suunnistus....

9. Onko niin, että jos liikuntatunneilla sattuu kaatuminen luistellessa, rehtori on vastuussa mahdollisesta kallonmurtumasta, jos hän ei ole jokaiselle uudelle liikunnanopettajalle toimittanut kategorisesti lajilistaa, joka on kielletty?!?

10. Minusta rehtori voi olla luultavasti vain yhdessä paikassa yhteen aikaan. Rehtoreilla on pakollisia kokouksia.

11.9.2015
Sosiaalityöntekijöiden  tuottamuksellinen virkarikostuomio jäi voimaan ns. 8-vuotiaan tytön murhatapauksessa, jossa isä ja äitipuoli saivat elinkautistuomiot. Virkarikostuomiot jäivät voimaan koska kukaan ei valittanut hovioikeuteen. Minustakin tuomio oli oikein, eli vain sosiaalisektori sai tuomion. Muistaakseni toista rangaistusta ei laitettu täytäntöön, koska asian vuoksi henkilö menetti työkykynsä, hänen esimies sen sijaan tuomittiin.  Luultavasti tässä katsottiin, että lastensuojeluilmoitusten vuoksi oli pitänyt toimia ripeämmin. Lastensuojelulaki oli varmasti tuomion pohjana. Kyseessä oli sakkotuomio.
Kirjasin asian tähän siksi, että se kuvaa virkamiehen ankaraa vastuuta.

Yläkuvassa on Turun hovioikeus, pulkkaonnettomuus käsiteltiin Kouvolan hovioikeudessa, sosiaaliviranomaisten jutusta ei valitettu hovioikeuteen.

keskiviikko 18. syyskuuta 2013

Emma ja Linna: teatteriero


Emmateatteri Naantalin Muumimaailmassa lopettaa "yhdeksän vuotta jatkuneen yhteistyön Linnateatterin kanssa", kirjoittaa 19.9.2013 Turun Sanomissa Matias Mattila. Artikkelin kuva yllä, johon liitin muutaman Linnateatterin esitteen hauskoista kesäisistä teatteriesityksistä, jotka siis loppuivat Vetämättömiin, josta arvio on täällä.

Emmateatteri on siis Naantalin Muumimaailmassa sijaitseva teatterirakennus. Emma-teatterissa on paikkoja laskujeni mukaan yli 800, tarkalleen 831, mutta jos pystyy myymään 831 paikasta 600 hintaan 30 euroa, näytöstä kohti lipputulot ovat 18 000 euroa ja täydellä salilla siis lipputulot ovat 24 930 euroa. Jos näytöksiä ja tapahtumia olisi 50 kesässä lipputulot olisivat bruttona jo 600:lle keskikatsojalle 900 000 euroa, eli pienellä lisäponnistelulla yli miljoonan euron verran pelkkiä lipputuloja, pieni palkkio lippupalvelulle. Lisäksi täytyy huomioida oheismyynti, minusta anniskeluoikeudet on annettu saaren ravintolalle, eli helposti tulot nousevat paljonkin.

Turun Sanomien jutun mukaan "raha on yksi tekijä", eli päättelin, että Emma-teatteri on tarjonnut Linnalle vähemmän hyvää sopimusta, eli Linnateatterin olisi pitänyt maksaa Emmateatterille enemmän. Linnateatteri on siis teatteriesityksiä tekevä yritys.

***
En ole asiassa millään lailla mukana ja kaikki alla olevaa on spekulaatiota tai  mielipidettä.

1. Kesäteatteriformaatti on vaikea
2. Linnateatteri osaa formaatin, esim. yläkuvan Seitsemän veljestä ja Kekkonen olivat laatunäytelmiä
3. Kesäteatterissa pitää yhdistää "taide" ja "viihde" ja tarjota sopivin annoksin naurua tai draamaa yleisölle
4. Olen nähnyt yhtä lukuunottamatta kaikki Linnateatterin Emmateatteriesitykset, ja siellä on monia hyviä näyttelijöitä, yleisö rakastaa Miska Kaukosen roolitöitä, hän on tähdittänyt monia esityksiä ja pitänyt pinnalla, jos haukotuttaa.
5. Vaikka Vetämättömät oli hieman minustavetämätön, se oli kuitenkin ammattilaisten tekemä ja tähdittämänä, yleisö nauroi ja piti.
6. Kuten jutussa Muumimaailman Tomi Lohikoski mainitsee, "sillä lopulta esitysten taso riippuu käsikirjoituksesta, ohjauksesta ja näyttelijöistä", ne minusta Linnateatterilla toimi, ehkä käsikirjoitus viimeksi nikotteli, mutta monesti juuri se on ollut parempi. Rutinoidut ja innostuneet näyttelijät pitävät huonoakin juttua pinnalla, myös ohjaus on tärkeä.
7. Tämä blogikin todistaa, mitä on olla harrastelija. Se tarkoittaa sitä, että on harrastelija tai freelancer. Rutiini puuttuu, puuttuu aikaa suunnitella juttuja. Jokunen juttu on ollut erittäin suosittu, mutta en ole osannut sitä ennakoida.
8. Sopimusosapuolet saavat tehdä mitä parhaaksi näkevät, eli en sitä arvostele, tarkkailen onnistuuko muutos "taiteellisesti".

Viihdyttäminen on raskas työ, se, että saa toisen nauramaan, voi olla monen itkun takana.

***
Kaupunkiuutisten nettisivuilla on asiasta lyhyt maininta täällä, paperilehdessä on sama juttu 26.9.13 ilman kuvaa. Uutisessa on 25 sanaa, ja yhteistyöstä on "luovuttu", ja uusi yhteistyökumppani julkistetaan lokakuun puolivälissä 2013.
Turun Sanomissa uutisoitiin 1.11.13, että uusi yhteistyökumppani on Porin Rakastajat-teatteri.


Ensi kesäksi on luvassa komediaa "SUOMI–Hulluu touhuu!".
Porin Rakastajat-teatterin sivuilla, asiasta on uutisoitu täällä.
Jutun mukaan näyttelijöinä olisivat "Markku Toikka ja Miia Nuutila, Ushma Olava ja Konsta Tanner". Lienevät kuvassa, tunnistan ainakin Toikan (edessä), Olavan (takana), Nuutilan (oikealle), ja olisiko vasemmalla sitten Tanner.

Emma teatteri: Suomi Hullu touhuu, ensi-ilta  on 28.5.2014, ennakko 27.5.2014, josta arvio on täällä.
Kesällä lienee yhteensä näytäntöjä
16 +11 +12 = 39 näytöstä, laskin ohjelmasta ajanjaksottain
Yksittäiset liput 34,50 e ja 32,50 e

Siis noin 40 näytöstä ja 30 euron lippuhinnan ja 800 katsojalla, lipunmyyntitulot olisivat = 40*30*80 =  960 000 euroa. Jos kaikki paikat myydään eli 30*40*30 mentäissin yli miljoonan. Oheismyynti päälle. Huomattavaa on, että tämä on laskelma ja edellyttää lippujen myyntiä.  Mainoksia on pyörinyt TV:ssä ja youtubessa. Onko se merkki hyvästä myynnistä. Katsomalla Emma-teatterin FB-sivuja näkee näytösten katsomoita.

sunnuntai 15. syyskuuta 2013

Moikoisten monttuun tulee Hirvensalon Hese
Moikoisten bussipysäkin viereen kaivettiin kuoppaa syyskuun puolessa välissä ja tilalle nousi Hirvensalon Hese. Vihdoinkin! Hirvensalossa on Kauppoja, R-kioski, Apteekki ja vuonna 2013 Hesburger !

Kun vielä Hesburger on bussiliikenteen solmukohdassa, kaikki koululaiset saavat käytyä Hesessä kotiin tullessaan.

Silmämääräisen tutkiskeluni mukaan Hesburger on Turun seudulla iso toimija myös työpaikka- ja koululaisruokailussa. Päivällisaikaan moni syö Hesessä niin työkalupakkia kantavat kuin reppua raahaavat.
***
Homma eteni näin

17.10.13 pohjatyöt on jo tehty ja seinäelementtejä nostellaan.

6.11.13 ikkunat paikalla ja kattoa tehdään, sateenkaaren alla on tuleva Hese, joten Hirvensalosta ei puutu enää mitään, kaikki palvelut ovat, sillä apteekki on tiilitalossa, ja Alko on K-Kaupan vieressä, tosin lääkäriasema puuttuu, mutta koulu ja kirjasto sekä neuvola ja hammaslääkäri ovat.

17.11.13 Lasit ovat paikalla ja sisätöitä tehdään, luultavasti sähkötöitä.

4.12.13 tehdään asvalttia pihaan.

20.12.13 Etupiha asvatoitu ja sisätöitä tehdään

Myös Hesen logotolppa pystytettiin, Heseen tulee autokaista ja wifi. Logot ovat paikalla, luulen että Hese avautuu vuoden vaihteen jälkeen.

24.12.13 Metalliaita on otettu pois, kaikki logot paikallaan, sisätyöt näyttävät olevan varsin pitkällä.

26.12.13 Miltei valmista on, koska avataan?
27.12.13 Tänään  autokaistalla ainakin yksi mersu eli paikka aukesi puolen päivän jälkeen.
28.12.13 Asiakkaana

Nämä kuvat on otettu aamulla, eli avajaistarjouksena Kerrosateria 5,50

Avoinna klo 22 asti ja aukeaa arkisin klo 10, lauantaisin klo 11 ja sunnuntaisin klo 11:30

Ensimmäisellä käynnillä ostin vain kahvit. Kuitti alla, ja juttu on naputeltu.


burger.

Tämä on siis PolkkaBurger Oy, kun Skanssin Hese on PunkBurger Oy ja Helsingin Stockmannin Hese on Hiphop.
*****
28.12.13 Myös autokaista testattu, ja toimii.

*****
7.5.2014
5.8.2014 Helteellä kioskissa on viileää jäähdytyksen vuoksi. Kioskissa on aurinkopaneeleja, joten sähköä tulee.
Kahvi-tarjous: yhdellä eurolla saa kahvia ja se on hyvää :)

3.11.2017

Edelleen hesburger toimii :)

sunnuntai 1. syyskuuta 2013

Kuulennot Turun Sanomien otsikkojen valossa


Kuulennot olivat 1960-luvulla aikansa mediatapahtuma.

Bloggauksessa on Turun Sanomien otsikointia "avaruuden valloituksesta ja kuulennoista".

Synnyin itse 1962 ja menin vasta kouluun syyskuun alussa vuonna 1969, joten en osannut lukea (sanomalehtiä) kuulentojen aikana.

TV-uutisista kyllä tiesin, että kahdeskymmenes heinäkuuta 1969 ihminen oli astunut kuun kamaralle. Juri Gagarinin uroteko ensimmäisenä ihmisenä avaruudessa jäi kokematta vuonna 1961, mutta muut kuuohjelmat muistan, joskin aikuiset enemmän siitä innostuivat.

Tämä Bloggaus on kooste Turun Sanomien lehtileikkeistä 1960-luvulta, juttuja ei ole signeerattu, mutta copyright on Turun Sanomilla.

I Neuvostoliittolainen Juri Gagarin kiersi maapallon avaruuskapselissa 12.4.1961.

12.4 1961 Ihminen kävi avaruudessa ... Koko Moskova tanssi Yläkuva Turun Sanomien uutisesta.
Uutisen vieressä pikku-uutinen, jonka mukaan USA on lisännyt apuaan Laosin hallituksen joukoille. Laos on Vietnamin rajanaapuri.

Keskiviikkona klo 16 kuultiin nauhalta Moskovan radiossa Gagarinin lauseet avaruudesta.
Kennedy onnitteli lehden mukaan avaruuslennon johdosta Neuvostoliittoa.


13.4.1961 Ihminen kävi avaruudessa Neuvostoliiton avaruusalus kiersi maan 302-175 kmn etäisyydellä 89 minuutissa,  Majuri Juri Aleksejevitch Gagarin 27-vuotias lentäjä on ensimmäinen ihminen, joka koskaan on kiertänyt ...

II Yhdysvaltalainen Apollo 8 oli ensimmäinen alus, joka kiersi kuun ympäri jouluaaton ja joulupäivän välillä jouluna 1967


Lauantaina 21.12.1967
SUURI SEIKKAILU ON ALKAMASSA: Lähtöön enää vain muutamia tunteja.
Turun Sanomille kirjoittaa Cape Kennedystä Ulf Nilsson. Tietokone huolehtii jutun mukaan lähtölaskennasta. Uhkiakin kerrotaan olevan "Typpisaastetta happitankeissa" ja todetaan, että "pelastusalusta ei ole".

23.12.1968 Menomatka puolessa Suunta täsmällinen

Maanantaina 23.12.1968
Vatsatauti iski Apollon miehiin. Frank Bormanilla oireita aasialaisesta influenssasta. Turun Sanomien jutun mukaan, jonka lähde lienee UPI astronautit ovat rokotettu "aasialaista" vastaan, mutta ovat hieman pahoinvoivia ja nauttivat lääkkeitä. Paavikin on jutun mukaan rukoillut astronauttien puolesta.
Menomatka on TS:n mukaan puolessa välissä, suunta täsmällinen

Apollo 8 24.12.1968 kiertää kuun. NL toivotti onnea

27.12.1968 Se onnistui Apollo 8 kiersi kuun: Frank Borman, James Lowell ja William Anders kiersivät kymmenesti kuun

27.12.1968 Apollo lentää kuin unelma

27.12 SE ONNISTU, SE ONNISTUI: Apollo 8 kiersi harmaan kuun ja Vauhdilla alamäkeä kohti vanhaa hyvää maapalloa.

28.12.1968 pääsivulla otsikko IHMINEN NÄKI JA VOITTI, Apollo 8-lennolla kaikki sujui lähes täydellisesti

28.12.1968 Tulipallo pehmeästi alas Tyyneen mereen, seikkailu päivästä päivään

29.12.1968 NL harmissaan vaikka ei sitä tunnustakaan

29.12.1968 Kunnostautunut Apollo-miehistö ehkä ensimmäisenä myös kuuhun ja USA valmistautunut myös laskeutumiseen.


III Kuuhun yhdysvaltainen Apollo 11 saapui 20.7.1969 ja Neil Armstrong astui kuun pinnalle 21.7.1969, myös "Buzz" Aldrin käveli kuussa

Kuulentoa seurataan sekä TV:stä että muilta "aitiopaikoilta"
Arvioilta 592 miljoonaan ihmistä tulee seuraamaan 40 maassa suoraa tv-lähetystä ilmoittaa EBU, NL:n sotalaivoja on kolme 120 km:n päässä Floridan rannikosta seuraamassa Apollo 11:n lähtöä

16.7.1969 lähtölaskentaa: Neil Armstrong, Michael Collins ja Edwin Aldrin ovat valmiina

Myös arvostelua kuuluu: mustat sanoivat rahojen (31 miljoonaa) olevan tarpeellisia myös Yhdysvaltain nälkää näkevien ongelmiin

OTSIKOITA:
16.7.1969 Kuutauti ei ole poissa laskuista

17.7.1969 Apollo toteuttaa ihmisen unelman

18.7.1969 Apollo korjasi radan ja ohitti puolimatkan

19.7.1969 Apua ei tule jos moottori ei käynnisty

19.7.1969 Kuumiehet nukkuivat aamulla liian kauan

20.7.1969 Ihminen laskeutuu tänään kuuhun

21.7.1969 Ihminen kuussa Lasku onnistui hyvin

22.7.1969 Matkalla kotiin: Kotka nousi turvallisesti kuun pinnalta


23.7. Apollon tietokone esitti vaarallisen vastalauseen   ... mutta Neil A. Armstrong, joka otti kuualus Kotkan ohjauksen tietokoneelta ohjasi aluksen turvalliseen laskuun ja historian lehdille

25.7.1969 Jälleen kotona Kuun valtaajat onnellisesti maanpinnalla

Perjantai 25.7.1969
Suuri riemu - paljon onnitteluja, Moskova onnitteli nopeasti. Samalla sivulla kerrotaan, että presidentti Nixon otti vastaan astronautit tukialus Hornetilla.
Turun Sanomissa on myös juttu siitä, että Buzz Aldrin ja Neil Armstrong joutuivat viikon karanteeniin, kuumateriaali laitettiin albiinohiirten kanssa samaan tilaan, jotta voitiin tarkailla onko mikrobeja.

26.7.1969 Kuun palasia vartioidaan kuin aarteita

Filatelistit kiistelevät siitä, mikä oli kuun kamaralle astumisen kellon lyömä sunnuntaina 21.56 vai maanantaina 2.56. Maailma ei minusta ole muuttunut, aina joku spekuloi jollakin.
***

 Lisäksi on juttu Turun Sanomissa  "Avaruuden valloituksen 12 vuotta". Omin sanoin juttu menee näin

Vuonna 1957: Sputnik 1 oli ensimmäinen satelliitti, ja Sputnik 2:ssa avaruuteen meni Laika-koira, (luultavasti ei tullut takaisin).

Vuonna 1958 USA:n ensimmäinen Explorer, Neuvostoliitto lähetti Sputnik 3:n

Vuonna 1959 NL:n Lunik 2 törmäsi kuun pintaan, ja Lunik 3 kuvasi kuun toista puolta

Vuonna 1961 Gagarinin kiersi maapallon Lunikissa

Vuonna 1962 John Glenn kiersi ensimmäisenä amerikkalaisena maapallon, (Glenn oli minusta politiikassa myöhemmin)

Vuonna 1963 ensimmäinen nainen neuvostoliittolainen Valentina Tereshkova kävi avaruudessa

Vuonna 1964 Ranger 7 vei kuuhun tv-kameroita (syöksyi kuuhun)

Vuonna 1965 USA:n Mariner 4 suunnattiin Marsiin.

Vuonna 1966 NL:n Luna 9 laskeutui kuuhun

Vuonna 1967 usalaisia astronautteja menehtyi kuten yksi neuvostoliittolainen astronautti.

---
Vuonna 1968 Kuu kierrettiin (Apollo 8) jutut yllä

Vuonna 1969 Kuussa käveltiin (yllä)

***
Kuuohjelma oli yksi ns. Kylmän sodan aikaisia kilpajuoksuja.

Kuukilvan lopputulos wikipedian mukaan oli

USA- NL 12 -0

Apollo-ohjelman mukaisia lentoja oli WSOY-faktan mukaan 11, joista miehitettyjä kuukävelyjä sisältäneitä lentoja olivat Apollo-lennot 11,12,14,15,16 ja 17, eli  Eugene German ja Harrison Schmitt kävivät kuussa "viimeksi" 11.12.1972, mutta Neuvostoliiton kuuohjelma epäonnistui. Neuvostoliitto rakensi MIR-avaruusaseman, minne kosmonautit lensivät suhteellisen pitkäksi aikaa. MIR-avaruusasema ei toimi enää.

Neuvostoliitto hävisi kilpajuoksun kuuhun ja tavallaan koko kylmän sodan, sillä Reagan kehitti Tähtien sota puolustusjärjestelmän 1980-luvulla ja NL hajosi sisäisesti ja kokonaan vuonna 1991 ja maan talous ei ollut erityisen hyvässä kunnossa. Reagania pidettiin joiden suomalaispiirien mukaan B-luokan näyttelijänä, mutta hän oli A-luokan presidentti, joka valittiin jatkokaudelle.

Kuulennot  ovat historiaa, tosin Kiina on uutistietojen mukaan suunnittelemassa kuuohjelmaa ja aikoo lähettää kuuhun luotaimen, miten ohjelma etenee jää nähtäväksi? Kiinassa kootaan kännyköitä ja täppäreitä, ja minulla on esimerkiksi kiinalaiset Huawei kännykkä ja täppäri (on tosin Nokia 701:kin).

Avaruussukkulat tulivat kuuohjelman  jälkeen ensi lennot olivat vuonna 1981, pahin onnettomuus tapahtui vuonna 1986.

Nykyisin panostetaan myös miehittämättömiin Mars-lentoihin ja laukaistaan muitakin avaruusluotaimia sekä kansainvälinen avaruusasema.

***
Turun Sanomissa on ollut maanantaisin sivulla 2 laadukas toimittaja Veli Junttilan katsaus 50 vuoden takaisin tapahtumiin, jota jatkaa toimittaja Jukka Saarinen. Turun Sanomien silmin ja vuonna 2019 heinäkuussa Neil Armstrong laskeutuu yliöpalstalle sivulle 2. Lehtiä ja kirjoja kannattaa tilata ja ostaa, se tavara joka lopulta jää nettiin, ei ole kattava katsaus, ja se helposti poistuu, lehdet ja kirjat jäävät.