maanantai 20. tammikuuta 2014

Hirvensalossa ilkivaltaa

Hirvensalossakin on ilkivaltaa, siitä kertoo Turun Sanomien juttu 20.1.2013, jonka paperilehdestä kuva ja nettijuttu täällä.

Ikävää, sillä päiväkodit ovat lapsille tärkeitä, ilkivalta on ollut lasten turvallisuutta vaarantavaa eli poistettu turvamekanismeja leikkivälineistä ja sähköjohtoja on revitty, ja paikkoja on töhritty, tämän jutrun julkaisun jälkeen asiasta on vielä juttu Iltasanomissa täällä.

Hirvensalossa on päiväkoteja Moikoisissa, Anniitunkadulla ja ehkä Lautturinkadulla, voi olla muitakin. Jokainen päiväkodin piha on aidattu alue, minusta on luonnollista, että se ei ole mikään paikka tehdä omia asennuksiaan.

Minusta ilkivaltaongelma on yleinen ja esiintyy muuallakin Hirvensalossa

Esimerkkejä
-Liikennemerkkien kylttejä käännetty toiseen suuntaan.
-Koulun pihalla jatkuvasti autoja, erityistä ilkivaltaa minusta ei ole ollut, mutta sääännöllisesti Wäinö Aaltosen punaisen koulurakennuksen edessä autoja ja nuoria, ainakin tupakkaa poltellaan.
-Paavohallin (WA-koulun liikuntahalli)  takana on vastaavasti mopoautoja
-Viereisen kentän kaukalo graffattu
-Liikekeskuksen lähellä ja koulun vieressä on heitetty yhteensolmittuja kenkiä sähköjohtoihin
-Slalom-keskuksen kallioita spraymaalattu ja mahdollisesti muutakin ilkivaltaa

Monta vuotta oli rauhallisempaa, mutta useita vuosia aiemmin oli ilkivaltaa varsinkin liikekeskuksessa roskiksiin, koulujen ja päiväkotien pihoilla ja bussikatoksissa sekä katoilla.

Lisäksi ainakin kerran, jouduin lenkkipolulta lähtemään pimeään metsään, sillä mopot ajoivat "kannustaen" perässä. Muutaman kerran joku on laittanut hiekkaa ladulle (vai onko se tullut itsestään?). Nyt tämäkin on taas heräämässä. Juostessani ohi kerran on peläytetty parin noin 14-vuotiaan taholta, ja toisen kerran heitetty multakokkareita niskaan ja kuulin, että autoja on myös kyseisessä paikassa paiskottu multakokkareilla.

Käytös lähtee meistä jokaisesta. Hirvensalo on niin hyvä paikka elää ja asua kuin itse haluamme.

Olen itse halukas panostamaan asuinviihtyvyyteen ja olemaan mukana kohottamassa sitä. Olen aktiivisesti kommentoinut virkamiehille liikennejärjestelyjä, ja ehdottanut pururadan kunnostusta, joka muuten tehtiinkin, en tiedä oliko minun aloitteet osaltaan johtamassa uudistuksiin.

Vanhemmilla on suurin vastuu itse lasten ja nuorten jälkeen jälkikasvunsa käytöksestä.

Olen ihmetellyt tapaa maleksia koulun ja päiväkodin pihalla. Alakoulu, joita Hirvensalossa vain on, päättyy 12-vuotiaana, ja päiväkoti jo 7-vuotiaana. Tätä ilmiötä on ollut koko 2000-luvun ja olen ihmetellyt, miksei kukaan puutu siihen. Yli 20:set kaverit ajavat autolla Wäinö Aaltosen punaisen koulun pihalle ja kutevat siellä.

Kokonaisuutena Hirvensalo on hyvä paikka asua, ja on pian vielä parempi, kun ilkivalta loppuu. Se loppuu, koska se ei rakenna mitään uutta.

13.5.2015, jo on taidekatoksiakin alettu taiteilla uudestaan


sunnuntai 19. tammikuuta 2014

Hirvensalon Slalom-mäki avautui 18.1.2014
Lasken montako päivää Hirvensalon Slalom-mäki on auki talvella 2013 - 2014. Talvikausi 2014-2015 on avattu TÄÄLLÄ.

Ensimmäinen aukiolo-päivä oli lauantai 18.1.2014 eli miltä päivältä jutun kuvat ovat. Toinen hissilinja avautui 27.1.2014.

Tammikuussa mäki oli  auki 14 päivää.
Helmikuussa oli auki 28 päivää, helmikuussa oli suojaa, mutta 19.2 illalla  lumetettiin luultavasti illalla on pakkasta.
Maaliskuussa on 30 päivää, 11.3 mäki on jo aika kulunut lämpimien säiden vuoksi. Hieman tämän jälkeen tuli vähän lunta ja yöpakkasia, mutta 27.3 oli mäki jo todella kulunut. 28.3 oli ainakin vielä laskijoita. Luulisin, että mäki meni kiinni 30.3.14 klo 17, ainakin hissi pysäytettiin silloin.
Yhteensä aukiolo päiviä oli    72  kpl.

Lumetustyöt tehtiin pakkasilla nopeasti. Toivotaan, että mäki olisi käytössä kauan, kun uusi rinnekin avautui ja joulukuussa satoi vettä....

... ja Slalom-mäki näytti tältä eli ensimmäinen lumetusyritys päättyi vesisateisiin joulukuussa 2013.

Mäki 9.2.2014, toinenkin hissilinja on auki. Tämä hissilinja oli minusta ensin ja nämä rinteet hissilinjan molemmin puolin. Hirvensalon Slalom mäki täytti 50 vuotta 8.3.2014.
***

Tältä mäki näytti 30.3.2014.

11.8.2014 Turun Kaupungin hallitus myönsi viiden vuoden ja 86000 euron lainan toiminnan jatkamiseen. Asia on tarkasti ottaen Turun kaupungin hallituksen sivuilla täällä.
Kaupunki on avustanut rinnettä, joka on tärkeä liikuntapaikka kyseisessä päätöksessä: "Kaupunginhallituksen varoista on maksettu kiinteistöliikelaitokselle puolet vuosivuokrasta eli esim. kuluvana vuonna tuki on ollut 20.939,07 € "

torstai 16. tammikuuta 2014

Uudistettu Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki vie perheiden kasvatusvastuusta isoja palasia


Uudistettu Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 tulee voimaan 1.8.2014. Laki kokonaisuudessaan täällä

Kirjoitin runsas vuosi sitten täällä. että  lain 18§ vie vanhempien oikeuksia ja siirtää koululle, ja edelleen uudessa laissa 18§ on minusta oikeuksia vievä ja kuuluu seuraavasti

18 § Opiskelijan ja hänen laillisen edustajansa asema opiskeluhuollossa
Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.

Alaikäinen ja muu vajaavaltainen voi, ottaen huomioon hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muut henkilökohtaiset ominaisuutensa sekä asian laatu, painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta laillista edustajansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi hänen etunsa vastaista. Arvion vajaavaltaisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö.

Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.


Eli mustatut sanat peräkkäin:
Alaikäinen voi  kieltää huoltajaansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

Minusta tämä vie vanhempien kasvatusvastuusta - ja oikeudesta palasia!

Yläkuva kuvatkoon väärinmerkkiä. Jos lain tulkinta olisi mustatut sanat peräkkäin, se ei minusta voi olla koulun tarkoitus sulkea laillinen edustaja tai huoltaja pois. Tällä voi olla vaikutusta itse päätökseen. Jos koulussa  käsitellään lapsen kotioloja, ja vanhempia, kummastuttaa, miksi vanhemmat voidaan sulkea pois. Koululla on lastensuojelulain nojalla mahdollisuus ja velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Se, että lapsen huoltajat voidaan sulkea pois käsittelystä, on  minusta väärä signaali kotien kasvatusvastuusta.

Kasvatusvastuu kuuluu vanhemmille, jota myös 19§ vesittää

19§ Yksittäistä opiskelijaa koskevan opiskeluhuoltoasian käsittely

Asian käsittely yksittäisen opiskelijan tueksi koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu opiskelijan tai, jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumukseen.
Vanhemmat minusta sivuutetaan tässä!

Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja taikka opiskelijan läheisiä. Jos alaikäisellä tai muutoin vajaavaltaisella ei ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, huoltaja tai muu laillinen edustaja voi antaa siihen suostumuksen hänen sijastaan.

Tätäkään en ymmärrä!
Enkä tätä, eli koulu voi poiketa kyllä salassapidosta, mutta vanhemmille ei tarvitse kertoa.
Opiskeluhuoltoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta ja ilmaista heille siinä tarkoituksessa salassa pidettäviä tietoja siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 26 §:n 3 momentissa säädetään.

*****
Opiskelijahuollon kertomuksista on säädetty 20§:ssä-

20 § Opiskeluhuollon kertomukset
Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot kirjataan opiskeluhuollon kertomuksiin siten kuin tässä pykälässä säädetään. …

Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi ja siihen kirjataan yksittäisen opiskelijan:
1) nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot;
2) asian aihe ja vireillepanija;
3) opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet;
4) tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot;
5) toteutetut toimenpiteet;
6) kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa.
Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä, mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.

Minusta Julkisuuslain mukaan omasta kertomuksesta pitäisi saada tieto.

Julkisuuslaki 12 § Oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta
Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista ...


Se, miten vanhoja mahdollisesti virheellisiä tietoja voi oikaista, ei minullle tästä selviä. Minusta on periaatteessa ongelmallista, että tiedot siirtyvät, minusta kirjaus pitäisi aina näyttää.

maanantai 13. tammikuuta 2014

Tami jaksaaTami eli Juhani Tamminen on henkilö, jonka edesottamuksia olen seurannut miltei koko ikäni, mutta jonka kanssa en ole koskaan puhunut, nähnyt toki monestikin  kaupassa, sillä Tami on turkulainen. Yläkuva on otettu Myllyn Suomalaisessa kirjakaupassa joulukuussa 2013, herra signeeraa uutta kirjaansa.

Olen lukenut Tammisen kirjallisesta tuotannosta ensimmäisen eli vuonna 2000 julkaistun teoksen Aurinkokuningas – Menesty omassa joukkueessasi.  Sekä alempana esittelemääni Teamwork -teoksen.

Juhani Tamminen oli valokuvana kaikissa jääkiekkoalbumeissa, mitä keräsin pikkupoikana 1970-luvun alussa. Keräilyalbumeissa olleet henkilöt olivat meidän pihapelien ja merenjääpelien innoittajia.

Tami on voittanut jääkiekossa SM-kultaa HIFK:ssa keväällä 1974, jona kautena syntyivät tilastot 36 ottelua 21+ 26= 47 jäähyminuutteja 29, josta voi päätellä, että yksi olisi ainakin viiden minuutin jäähy.  Hän oli alkuun TPS:n peluri, eli pelasi juniorina jalkapalloa ja jääkiekkoa, kuten Timo Nummelininkin. Tami pelasi TPS:ssa jääkiekkoa vuosina 1966–1970, 1977–1979 ja 1980–1982, HJK:ssa 1970–1972, HIFK:ssä 1972–1975. Tamilla on otteluita pääsarjassa 380 ja runkosarjan tehot ovat 199 +214  = 413, jäähyjä vain 239 minuuttia.

Tami oli ensimmäisiä suomalaisia Kanada-ammattilaisia, hän pelasi WHA:ssa, joka liiga pyöri NHL:n rinnalla, kunnes sulautui siihen. Tami pelasi Cleveland Crusadersisa kauden  1975–1976 ja Phoenix Roadrunnersissa 1976–1977, muistaakseni Lauri Mononen saattoi olla samassa joukkueessa.
Tami pelasi 130 ottelua tehoin 17+43 =60. Matti "Hakki" Hagman oli ensimmäinen suomalainen NHL-peluri ellei lasketa kanadalaista Albert Pudasta (tai joku sen niminen korjaan tiedon, jos löydän).

Seuraavaksi Tami matkasi Japaniin Kokudo Keikakuun, jossa hän pelasi 1979–1980 ja 1982–1984, muistaakseni TPS:ssäkin pelannut Seppo Repo oli mukana.  Tami on ollut ehdolla Etelä-Korean valmentajaksi. Lisäksi Tami on pelannut EHC Vispissä Sveitsin II-divisioonassa kaudella 1984–1985.

Juhani Tamminen oli  Leijonien lätkämaajoukkueessa varsin pitkään, tilastoin  227 maaottelua tehoin 58+ 47 = 105,  10 MM-kisat  Sapporon olympialaiset. Tami oli mukana Suomen voittaessa ensimmäisen kerran Neuvostoliittoa 17.12.1971. Suomi voitti Izvestija turnauksessa NL:n 4-2 ja Tami teki kaksi maalia. Hän pelasi samassa ketjussa Vellu Ketolan ja Esa Peltosen kanssa tästä ottelusta en tiedä. Tami pelasi Kanada cupissa 1976. Hän oli myös maajoukkueen kapteenina. Leijonat hävisivät MM-kisoissa  14.3.70 NL:lle vain 2-1 ja toisella kertaa 22.3.70 samoissa kisoissa 16 - 1. Joten Nl:n kaato oli harvinaista.
Tami alkoi valmentaa TPS.ää pian pelaajauran loputtua. TPS:ssä kului vuodet 1985-1988, mutta TPS ei saavuttanut mitaleja. Tämän jälkeen Tami siirtyi Sveitsiin seurajoukkuetasolle, ja kaudella 1990-1991 toimi Sveitsin A-maajoukkueen valmentajana. Hän on toiminut myös  Ranskan A-maajoukkueen valmentajana kausina 1994-1997. Suomessa hän valmentanut SM-liigassa myös Ässiä.

Minusta  Tamin yksi suuri valmennusrajapyykki oli Kärppien nostaminen SM-liigaan keväällä 2000. Sportissa sama ihme ei toteutunut, ja Tamminen on valmentanut vielä Tutoakin divarissa.

Tammista luonnehdittiin jääkiekon keräilykirjoissa hanakasti laukovaksi hyökkääjäksi. Nykyisinkin Tamminen tv:ssä kommentoidessaan laukoo hanakasti varsin paljon kommentteja ja osumatarkkuus on varsin hyvä. Muistelisin, että Tami laukoi monesti jo punaviivan jälkeen, mutta muistikuva saattaa pettää. Tamminen jäsentää tilanteet ja kiteyttää, hänellä on omat suosikki sanat, nyt esimerkiksi veli.

Tamminen on tiettävästi siviiliammatiltaan voimistelun opettaja, ja hän on kirjoittanut ylioppilaaksi, eli hoiti koulun ja opiskelut peliuran yhteydessä.

Tami valittiin taannoin vuoden turkulaiseksi, joten kansansuosiossa löytyy. Erotuomarien kanssa ei ole aina sujunut lehtitietojen mukaan yhtä hyvin.

Teamwork kirjan mottona on, meillä on unelma - Sport liigaan. Kirja on julkaistu 2005 Ajatuskirjana

Kirjassa Tami kertoo pelikokemuksensa koostuneen pitkälti pihapeleistä. Tami aloitti jalkapallolla, mutta alkoi pelata myös jääkiekkoa. TPS:ään tullut Juuso Wahlsten oli yksi Tamin esikuvista. Tami olikin pian oikeana laitahyökkääjänä. Tami toteaa pelanneensa Kanadassa ja valmentaneensa Japanissa. Sportin hän aikoi nostaa SM-liigaan, muttei onnistunut.
Kirjassa on Ilkka Kanervan saatesanat. Kirjassa esitetään neljätoista askelta teamworkin. Kirjassa on kiteytyksiä ja ajatuksia.
Listaan tähän muutamia, mutta yhdistän niitä:
Joukkue koostuu yksilöistä, joka joukkueessa on kovakalloja.
Ihminen on laumasielu, ja tarvitaan valmentajaa.
Unelmista, positiivisista ajatuksista ja yhteen hiileen puhaltamisesta Tami toistuvasti kirjoittaa.
Tami toteaa, että urheilussa on pelisäännöt. Se on totta. Urheilussa on sääntöjen lisäksi aina tuomarit, jotka tulkitsevat sääntöjä.
Olen huomannut, että juuri erotuomareiden vuoksi elämä urheilukentällä on erilaista kuin kentän ulkopuolella. Erotuomarin sana on laki. Yleensä valitusoikeutta ei ole. Jos pituushyppy liputetaan yliastutuksi, ei käräjöintimahdollisuutta ole.
Oikeassa elämässä on laki, ja tuomareita tarvitaan vasta, jos asia etenee esitutkinnasta oikeuteen
Jos urheilussa olisi vastaava systeemi, lajit muuttuisivat ja hypyt ja pelit voisivat jäädä suorittamatta. Itse asiassa kaikenlainen videotuomarointi ja jälkikäräjöinti on tätä "erotuomarin sana on laki" periaatetta  vastaan.

Hyvä Tami, jaksa jatkossakin!

20.10.2018, Tami on ollut otsikoissa saatuaan ylinopeussakkoja, ja menetettyään joksikin aikaa ajo-oikeuden ja rikkoessaan sitä. Huomiota on tullut siitä, että hän olisi ilmeisesti halunnut audienssin sisäministerin luo, ja Turun poliisilaitokselle.


______
Lähteet: Jääkiekon vuosikirjat, ja keräilykirjat, Juhani Tammisen kirjat ja Wikipedia_Juhani_Tamminen
Virheelliset tiedot ovat omia väärinymmärryksiä tai väärin tulkintoja.

sunnuntai 5. tammikuuta 2014

Liikennemerkit vinossa
Olen huomannut, että liikennemerkkejä on nykyteillä todella paljon, mutta jostain syystä ne ovat toisinaan vinossa


Koska ilmiö on yleistynyt, olen alkanut epäillä, että  kylttejä käännetään, sillä mekanismi on sangen yksinkertainen. Tästä on minusta selkeää haittaa sekä autoilijoille että muille tienkäyttäjille, eli jos kyltit kääntyvät ihmisvoimin, ihmettelen ilmiön järkevyyttä.


Myös liikennemerkkejä kaatuu, tässä liikennemerkin pylväässä on vaurio, en tiedä onko joku auto ajanut päin , mutta heikolta näyttää.

Ennen liikennemerkkien tolpat saattoivat olla U-profiililla, jolloin ei ollut mahdollista liikuttaa kylttiosaa tolppa ei ollut pyöreä. Luultavasti U-profiili on painavampi ja kestävämpi, mutta maalauksesta huolimatta korroossioherkempi.