keskiviikko 13. marraskuuta 2013

Ammatillisen koulutuksen osaamispisteet tulivat


Ammatillisen koulutukseen tuli 1.8.2015 osaamispisteet, eli luovuttiin opintoviikoista. Opintoviikko kuvasi opiskelijan 40 tunnin työtä, osaamispistettä ei ole sidottu tunteihin, mutta oppilaitokset resurssoivat 15 - 20 tuntia opetusta ja ohjausta yhteen osaamispisteeseen.

Osaamispisteuudistus koski jo opiskelemassa olevia opiskelijoita, joten oppilaitokset joutuivat muuttamaan opsinsa ja järjestelmänsä taannehtivastikin, mikä tuntui opiskelijoiden kannalta epäoikeudenmukaiselta.

Ennen ammatillinen perustutkinto oli 120 opintoviikkoa, uudistuksen jälkeen 180 osaamispistettä. Kyse ei ollut pelkästä kertolaskusta 1,5:llä, sillä osaamispisteisiin liittyy osaaminen  Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan 1.1.2018, jolloin tutkintojen määrä putosi. Aikuiskoulutus ja nuorisoaste lakkautettiin, tuli yhdet lait ja yksi tapa suorittaa tutkinto. Tällöin opiskelijalle tehdään HOKS eli henkiläkohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukaan opiskelija hankkii osaamista. Jo olemassa oleva osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan, ja tarvittaessa todennetaan näytöillä. Kaikki osaamispisteet tulevat näytöllä tai osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella. Ammatillisten tutkinnonosien suoritus edellyttää näyttöä, jota arvioi oppilaitoksen nimeämä opettaja (tai muu arvioija) ja työpaikkaohjaaja, tai poikkeustapauksessa kaksi opettajaa.

Osaamispisteiden myötä uudistui taas kerran yhteisten aineiden opetus tai atto-aineiden tai yleisaineiden opetus, millä nimellä äidinkieltä, toista kotimaista kieltä, vieraita kieliä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, yhteiskuntaoppia, taidetta ja kulttuuria, psykologia, etiikkaa, ympäristötietoa, yritystoimintaa, liikuntaa ja terveystietoa halutaan kutsua.

Yhteisten aineiden näyttö voi olla koulussa, ja sen ottaa silloin vastaan kelpoinen opettaja. Yhteisiä tutkinnon osia on 35 osaamispistettä kolmessa eri korissa. Pakollisia on 26 osaamispistettä ja 9 valinnaista.


Yhteiset tutkinnon osat 35 osaamispistettä (ennen 20 ov, eli tämä osio nousee)
1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osaamispistettä suomenkielinen koulutus
-Äidinkieli vähintään 5 osp, valinnaisia 0-3 osp
-Toinen kotimainen, vähintään 1 osp, valinnaisia 0-3 osp
-Vieraat kielet, vähintään 2 osp, valinnaisia 0-3 osp


2. Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen, 9 osaamispistettä
-Matematiikka 3 osp, valinnaisia 0-3 osp
-Fysiikka ja kemia, 2 osp, valinnaisia 0-3 osp
-Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp, valinnaisia 0-3 osp


3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osaamispistettä
-Yhteiskuntataidot 1 osp, valinnaisia 0-3 osp
-Työelämätaidot 1 osp, valinnaisia 0-3 osp
-Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp, valinnaisia 0-3 osp

-Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto,  tämä ei koske oppisopimusta, mutta koskee ilmeisesti täysikäisiä opiskelijoita. 2 osp, valinnaisia 0-3 osp


***
Minusta tämä uudistus oli hyvin sekava uudistus, jota ajettiin liian nopealla aikataululla, ja olisi kannattanut toteuttaa vasta reformin yhteydessä.

Osaamispisteiden muuttaminen lähiopetustunteihin eri osaamistasoilla eli vuosiluokilla on haastavaa ja vaikeuttaa opettajien tuntijakoa, varsinkin jos tutkinnon osien painoarvoa muutetaan, eli entiset 10 opintoviikon palaset on eräissä tutkinnoissa muuttuneet eri suuruisiksi, osa 15 osp:ksi ja osa 10 osp:ksi.

Montako tuntia lähiopetusta on osaamispiste, onko se 18 h vai 20 h, pohdittiin ennen uudistus?
Pääosin aloitettiin 18 tunnilla, eli tuntiresurssi laski, jos se on aiemmin ollut yleensä 28 h/opv. Kun opetin alkuun "amiksessa" se oli 32 h/opv. Nyt eräissä oppilaitoksissa on menty jopa 18 tunnin alle 16 tuntiin. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)