sunnuntai 5. helmikuuta 2017

Vuosityöaikakokeilu on amisopettajile

(edit 17.5.2018)
Ennen pysyvää vuosityöaikaa oli  mahdollisuus aloittaa kokonaistyöaikakokeilu kaikille ammatillisen koulutuksen opettajille, oikea termi on vuosityöaikakokeilu. Vuosityöajankokeilu oli paikallaan, sillä 2018 astui voimaan ammatillisen koulutuksen reformi, ja nykyistä opetusvelvollisuusjärjestelmää ei ole suunniteltu reformin haasteita varten.

Suurin mullistus on se, että kaikki työ nostetaan esille, ja kaikki opettajan tekemä työ on yhtä arvokasta, niin opetus, ohjaus, opetuksen valmistelu, laitteiston huolto ja viesteihin vastaaminen, arvosanojen syöttäminen, työssäoppimisen valvonta, virantoimitusmatkojen matka-aikakin on työaikaa, josta maksetaan.

Kuntatyönantaja ja JUKO/OAJ ovat neuvotelleet ehdot, joiden mukaan voidaan kokeilla. Neuvottelutulos on päivätty 29.4.2016. Ainakin liitteissä 4,5 ja 7 on kokeilu mahdollista, jos paikalliseen sopimukseen vaan päästään. Tällöin pitää asia hyväksyttää paikallisesti OAJ:lla ja työnantajalla, lisäksi keskustasojen pitää hyväksyä sopimuksen. Vähintään pääkaupunkiseudulla ja hieman pohjoisempana kokeillaan viimeistään ensi lukuvuoden alussa.

Nykysysteemi
Nykyisin ammatillisessa koulutuksessa nuorisoasteella opettaja saa palkkansa pidettyjen oppituntien ja muiden määrättyjen resurssien mukaan.

Esimerkki. Englannin opettajalla opetusvelvollisuus liitteessä 4 ammattikoulussa on 20,5 viikkotuntia eli vuodessa 38*20,5 = 779 tuntia. Tästä saa palkkataulukossa esitetyn verran euroja, ilman vuosisidonnaista osaa 2 783,41 euroa. Velvollisuuksiin kuuluu lisäksi osallistua yhteissuunnitteluun 1,5 vh eli 57 tuntia vuodessa, ja osallistua lukuvuoden ulkopuolella viiteen koulutus- tai suunnittelupäivään. Koulupäiviä, jolloin opetusta voi olla on 190, lisäksi on vähintään 5 koulutus ja suunnittelupäivää, määrittely on tehty 195 työpäivän mukaan. Kiky tuo ves-suunnittelua jatkossa lisää 24 h.

Tuntimäärästä 779 h englannin opettaja saa palkkataulukon mukaiset eurot, todellisuudessa englannin opettajan palkka on tätä korkeampi, sillä hänellä on vuosisidonnainen osa eli ns ikälisiä, ja ehkä TVA:ta eli työnvaativuuteen perustuvaa lisää, ja mahdollisesti TSA:ta eli työsuoritukseen perustuvaa lisää. Opettajan palkka voisi olla vaikka 3900 euroa, mikä edelleen riippuu, missä kalleusluokassa hän "opettaa".

Vuosityöaikakokeilu
Vuosityöaikakokeilussa kokoaikaisen opettajan kokonaistuntimäärä on 1500 tuntia.
Kokoaikaisen opettajan vuosityöaika on 1500 tuntia. Opettajan työajasta ensimmäisenä kokeiluvuonna 22–40 %:n, toisena kokeiluvuonna 23-40 %:n ja kolmantena kokeiluvuonna 25-40 %:n osalta opettaja saa valita työn tekemisen ajan ja paikan (sitomaton työaika). Sitomattoman työajan määrän tulee perustua yksittäisen opettajan todelliseen arvioituun tarpeeseen".

Eli "työnantaja vahvistaa opettajalle vuosityöaikasuunnitelman, jossa määritellään opetus- ja ohjaustyön sisältö, määrä ja opettajan muut tehtävät sekä vapaajaksojen sijoittuminen. Vuosityöaikasuunnitelma laaditaan yhteistyössä opettajan kanssa ja annetaan opettajalle ennen opettajan työkauden alkua".

Tämä tarkoittaa sitä, että lukuvuosisuunnittelussa opettajalle annetaan opetus- ja ohjaustehtäviä, eli kontaktiopetusta, työssäoppimisen ohjaamista, ryhmänohjaajan tehtäviä. Näihin annetaan sidottua työaikaa, eli joko aika tai paikka on työnantajan määräämä (tai aika ja paikka määrätään), tämän lisäksi annetaan sidottua tai sitomatonta työaikaa esimerkiksi opetuksen valmisteluun ja jälkitöihin.

1A. Mikä muuttuu?
Vuosityöajassa työnantaja osoittaa resurssit myös kaikkeen muuhun työhön suunnitteluun ja seurantaan, eli sidotun työn lisäksi annetaan sitomatonta työaikaa.

Opettajien työaika on vuosityöajassa 40 viikkoa. Erillisten VESO-päivien keräilystä luovutaan. Suunnittelusta saa korvauksen.

Kaikki työ on "samanarvoista"

1B. Mikä pysyy ennallaan!
Oppitunti on edelleen 60 minuuttia
Koulutus ei ole edelleenkään työaikaa /(ellei KVTES:n ehdot toteudu, esim. työnantaja järjestää koulutuksen työnantajan tiloissa, eikä työntekijä voi kieltäytyä koulutuksesta).

2A. Mikä muuttuu?
Nyt työnantaja osoittaa resurssit opetuksen suunnitteluun ja seurantaan, eli sidotun työn lisäksi annetaan sitomatonta työaikaa.

Opettajien työaika on vuosityöajassa 40 viikkoa. Erillisten VESO-päivien keräilystä luovutaan. Suunnittelusta saa korvauksen.

Opettajien opetukseton aika ei ole enää välttämättä sama kuin opiskelijoilla

Työaikaa seurataan säännöllisesti. Jos vuosityöaikasuunnitelmaa on tarpeen muuttaa, se tehdään muuttamalla vuosityöaikasuunnitelmaan kirjattuja tehtäviä. Työajan seurantaan rakennetaan sähköinen malli (tai kannattaa olla sähköinen).

2B. Mikä pysyy ennallaan!
Oppitunti on edelleen 60 minuuttia
Koulutus ei ole edelleenkään työaikaa, mutta työnantajan määräämä ja järjestämä koulutus luetaan työajaksi 7,5 tunnin osalta. Tämä saadaan jakamalla 1500 tuntia 200:lla, joka on 40 viikkoa kertaa 5 päivää.

Työmatka ei ole työaikaa.

Virantoimitusmatka on työaikaa, eli jos kesken työpäivän siirtyy työpisteestä toiseen tarkoituksenmukaisesti, se on osa työsuoritusta ja luetaan työaikaan.

Kesävapaajaksojen sijoittuminen pitää vahvistaa viimeistään 31.3
Opettajalla on oikeus vähintään 8 viikon kesävapaajaksoon enintään kahdessa osassa 2.5 - 30.9

Opettajan palkka vuosityöaikakokeilussa
Kokoaikaisen (1500 h) opettajan tehtäväkohtainen palkka "nousee"  ja on liitteessä 4 ammatinopettajalla OPV 24,5 + 2,5 ylitunnin tasoinen. Tietenkin, jos on ollut paljon ylitunteja voi palkka laskea, mutta tässä on vertailtu tilannetta vanhan 931 tunnin ja uuden vuosityöajan 1500 h välillä.

Viikonlopuista maksetaan entiset lisät, mutta iltalisät määräytyvät sen mukaan, koska on ollut päivän ensimmäinen sidottu työtehtävä. Iltalisää saa, kun ensimmäisestä sidotusta työtehtävästä on kulunut 8 tuntia, tai kello 22 jälkeen.


Minusta opettajien palkkauksessa on ns. piileviä ongelmia ja ne minusta liittyvät eri aineiden opetusvelvollisuuksiin ja "hinnoitteluun" eri kalleusluokkiin sekä eri liitteisiin, nyt terveydenhuolto-oppilaitokset (liite 7) ovat erilaisessa kokonaistyöajassa, on aikun liitettä E, ja kauppaoppilaitoksilla on liite 5.

Jotenkin vuosien saatossa on asia muuttunut enemmän "kuin ovtes". Nyt esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö saa (tai voi saada) enemmän palkkaa kuin kielten opettaja. Lisäksi ammatinopettaja voi lukea työkokemustaan helpommin ns. ikälisiin kuin yhteisten aineiden opettaja, joilla vain ao. opetustyö kartuttaa ikälisää. Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla voi saada siis aika isonkin kuukausipalkan.

Tässä nykyinen tilanne (alkupalkka)
                                                                                I kl                II kl
4 09 04 00 1  Ammatillinen opettaja yamk                  3 102,88        3 073,43

4 09 07 01 9  Yhteiset aineet yliopistotutkinto            2 821,31        2 794,54

Työntekijöiden työvuosi minusta pitenee liitteessä 4 ja 5 vähintään viikolla eli 40 viikkoon, ennen oli 38 viikkoa ja viisi suunnittelupäivää. Liitteessä 7 työviikot minusta vähenevät.

Aiemmin kun liitteitä on yhdistetty on eräille opettajaryhmille tullut viisi ylimääräistä koulutuspäivää ilman eri korvausta. Minusta nyt tilanne on ollut sellainen, että arviointi ja valmistelutyö liittyy opetukseen, joten opettaja on joka tapauksessa tehnyt oppituntien ulkopuolella työtä, minkä korvaus on sisältynyt opetustunteihin tai "virkavelvollisuuksiin"

Reformi on käytössä vuonna 2018, OAJ ja KT ovat sopineet vuosityöaikaan siirtymisestä aikavälillä 1.8.2018 - 1.8.2020

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)