keskiviikko 4. marraskuuta 2015

TYY:n edustajistovaalit 2015: Ei nukuttuTYY:n eli Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit 2015 pidettiin ja äänestysinnokkuus sähköisissä vaaleissa nousi 41,66%:iin, joka on mahtava määrä. Vaaleissa ei siis nukuttu, mikä oli ylioppilaskunnan tarkoituskin.

Tulokset
Ainejärjestöryhmät veivät pääosan paikoista 41 jäseniseen edustajistoon,
Kauppakorkeakoulun, lääkiksen ja oikeustieteellisen vaalirengas menetti ehdottoman enemmistön ja sai 18 paikkaa, vaikka Ryhmä Lex sai viidennen paikan, TUKY-lista sai 8 paikkaa ja on suurin ryhmä kahdekasalla edustajalla, mutta se menetti kolme paikkaa, TYY terveeksi sai viisi paikkaa yhden vähemmän kuin viimeksi.

Vihreä Vasemmisto sai 5 paikkaa kolme enemmän kuin kaksi vuotta sitten, Hybridiaani sai niin ikään 5 paikkaa, Vihreä lista tupalsi paikkansa 4:ään, Soihdunkantajat saivat 3 paikkaa, kuten Eduxi 3, yhteen paikkaan jäivät OikeatDemariopiskelijat  ja Humanistilista ’15.

Paikoitta jäivät Perussuomalaiset – The Finns Party, TYRMY – Harrastusyhdistysten puolesta sekä Keskustaopiskelijat.

Onnea valituille.

Minusta Turun yliopiston ja TYY:n haasteita ja ratkaisuja voivat olla:

Kuinka raha riittää?

Turun yliopiston pitää keskittyä tieteen tekemiseen ja laadukkaaseen opetukseen, mutta samalla ja siksi sisäänottoa pitää rajoittaa, samoin muiden yliopistojen. Yliopistoja ei pidä lakkauttaa, vaikka ikäluokat pienenevät. Sen sijaan tiedekuntia pitää yliopistojen sisällä lopettaa tai yhdistää.

Ammattikorkeakouluväylä kuuluu etupäässä ammattikoululaisille, eli ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet kuuluu ohjata entistä enemmän ammattikorkeakouluun. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnosta pitää luopua. Ammattikorkeakoulupaikkoja voi olla liikaa. Teknillisen korkeakoulun ja insinööri-AMK tutkintojen raja pitää selvittää, myös DI ja insinööri YAMK. Tradenomi YAMK, mikä on tutkinnon tarkoitus, mikä suhde sillä on KTM-tutkintoon. Suomella ei ole varaa päällekkäiseen koulutukseen.

Tiedekorkeakouluja ei saa yhdistää ammattikorkeakouluihin.

Ammattikorkeakouluja on liikaa ja myös tutkintoja.

Turun yliopiston hallintokieli on suomi Yliopistolain mukaan, kuten ylioppilaskunnankin.

Sisäänotettavien nimet automaattisesti esille. Yliopistojen pitää noudattaa käytänössäkin ns. julkisuuslakia, kaikkien sisäänotettavien nimet ja sisäänottoperuste pitää laittaa automaattisesti sovittuun paikkaan, joko viralliselle ilmoitustaululle tai ulko-ovelle. Sisäänpäässeiden lista pitää olla pyynnöstä nähtävänä. Listasta pitää selvitä kuka on päässyt sisälle ja millä pisteillä. Ulko-ovilla pitää olla kaikkien hakijoiden tiedot ja kaikkien sisäänpäässeiden sisään pääsyn peruste.

Yliopiston perustutkintopaikat kuuluvat niille opiskelijoille, jotka menestyvät Suomessa järjestettävissä pääsykokeissa ja niille hakijoille joiden yhteispisteet eli alkupisteet ja pääsykokeet ovat hyviä, mitään ryhmää ei saa suosia, eikä syrjiä.

Yliopistojen kuuluu olla autonomisia

Avoin korkeakoulu on hyvä paikka, mutta ei minusta väylä perustutkinto-opiskelijaksi. Yliopistoon vain pääsykokeiden kautta.

Ensikertalaisuuskiintiöt voivat olla piilosyrjiviä, systeemiä pitää säätää. Nuorella pitää olla mahdollisuus "erehtyä" valinnassaan.

Perustutkinto-opinnot pitää olla maksuttomia.

Opetuksen pullonkaulat pitää tunnistaa, ja tunnustaa, ja poistaa. Kielten ryhmiä pitää kasvattaa. Suomi on kaksikielinen tasavalta, ruotsi on siis pakollinen ja suomi.

Ylioppilaskunnan "pakkojäsenyydestä" minusta seuraa, että jäsenistöä pitää kuulla ja pidättäytyä muusta toiminnasta kuin "lakisääteisestä", ja kaikkia 'perusoikeuksia' olisi hyvä noudattaa kaikessa ylioppilaskunnan toiminnassa suoraan ja välillisesti esim. fuksikastajaisissa. Fuksi ei ehkä uskalla kieltäytyä tästä.

Alkoholin juomista ei minusta ei pidä ihannoida. Alkoholi ei minusta kuulu ns. päivätapahtumiin. Iltatapahtumissa noudatetaan anniskelulainsäädäntöä. Hauskaa voi pitää muutenkin.

Turun ylioppilaslehti pitää säilyttää. Ylioppilaskunnalla pitää olla oma lehti, joka jutuillaan puhuttelee jäseniä.

Opiskelijoiden toimeentulo pitää turvata. On väärin, että töitä tekemättä saa yhteiskunnalta enemmän rahaa, kuin opiskelemalla yliopistossa.

Ylioppilaskunta on opiskelijoiden edunvalvoja.

Ylioppilaskuntatoiminta on myös hauskaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)