torstai 15. kesäkuuta 2017

Työelämän pelisääntöjä kantapään kautta nuorille


Nuorten kesätöitä on tarjolla, ja yhtä paikkaa kohti voi olla ja on satoja hakijoita. Onnekkaimmat saavat työpaikan, tai jos on joku tuttu ottamassa töihin.

On vastuullisia työnantajia ja vastuullisia työntekijöitä.

Usealla alalla on yleissitova työehtosopimus, joka takaa minimipalkan, siihen pätee AVI:n julkaisema tiedote, joka on TÄÄLLÄ. Tiedotteessa lukee "Palkan suuruus ilmenee yleensä alalla sovellettavasta työehtosopimuksesta. "

Kaikki työpaikan saaneetkaan eivät ole kovinkaan onnekkaita, jos alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta tai työnanataja ei ole vastuullinen.

Palkka voi olla muutamia euroja päivässä, joinain päivinä jopa 0 euroa
Suomessa ei ole nimittäin minimipalkkaa, lainsäädäntö ei määrää minimipalkasta.

Myyntityössä palkka voi olla pyöreä nolla. Jos provisiota tulee, se maksetaan vasta seuraavan kuukauden puolen välin jälkeen. Eli heinäkuun puolen välin jälkeen ilmenee, että kesäkuun palkka on kokoaikaisessa työssä 80 euroa. Reilua eikö totta?

Työsopimuslaki antaa jotain viitteitä, miten pitäisi toimia.
"Vähimmäispalkka työehtosopimuksen puuttuessa: Jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi työehtosopimuslain noalla sitova työehtosopimus eikä yleissitova työehtosopimus eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työstä maksettavasta vastikkeesta, on työntekijälle maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka"

Mikä tämä palkka on? Myyntialalla se määräytyy provision tai pisteiden mukaan ja on muutamia satasia kuukaudessa 36 tunnin viikoista huolimatta.

Työsopimus ei ole välttämättä lainmukainen
Työsopimus voi olla suullinen, mutta työsopimuslain mukaan kirjallisesti on saatava vähintään tiedoksi:
1) työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka;
2) työnteon alkamisajankohta;
3) määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika sekä määräaikaisuuden peruste
4) koeaika;
5) työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa;
6) työntekijän pääasialliset työtehtävät;
7) työhön sovellettava työehtosopimus;
8) palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi;
9) säännöllinen työaika;
10) vuosiloman määräytyminen;
11) irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste;

Mitä jos nuori ei saa kuvatunlaista listaa, esimerkiksi jos työaika on epäselvä? Vuosilomaa ei ole, kaikki palkka on provisiota, työpaikalla ei ole työsuojeluasiasmiestä, eikä luottamusmiestä, olet koko kesän koeajalla, jolloin työnantaja (tai työntekijä) voi purkaa työsuhteen heti

Jos on sairas työsopimuslain mukaan "työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan". 

Mikä tämä palkka on puhtaasti provisiopalkkaisessa työssä? Lääkärintodistuksen hankkiminen jo maksaa.

Työstä on maksettava palkkaa, "maksaessaan palkan työnantajan on annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet". 

"Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta". 

Työnantajalla ei minusta voi olla toimivaltaa päättää henkilön vapaa-ajasta, eikä määrätä ilmaiseksi ylitöihin eikä läksyttää työntekijää ruokatauon ajan, että henkilö ei voi ruokailla tai poistua työpaikalla.

Mikä on liikaa, mitä ei kannata sietää?
Sen jokainen sydämessään päättää? Itse en suosita työpaikkaa, jossa vallitsee mielivalta ja jossa ei ole mitää mekanismia, joka valvoisi kohtelua. Minusta pitää sopia työtehtävät. Työnanatajan edustajalla on oikeus määrätä töihin, ja ohjata, mutta ruokatauot ovat työaikalainsäädännön mukaisia, lisäksi ylityöhön ei voi pakottaa, eikä ainakaan ilmaiseen ylitöihin.

Netin keskustelupalstoilla on aika hyvin kerrottu näiden yritysten ongelmakohdat ja ihmetelty, eikö niihin voi mitenkään puuttua.
Lisäys 6.10.2018 Minusta "mielivalta" voi lisääntyä, tai ainakin turvattomuus, jos Sipilän hallituksen henkilöperusteinen irtisanomissuojan alennuslaki pienissä yrityksissä menee läpi, toivottavasti ei mene.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)