keskiviikko 13. marraskuuta 2013

Ammatillisen koulutuksen osaamispisteet tulivat


Ammatillisen koulutukseen tuli 1.8.2015 osaamispisteet, eli luovuttiin opintoviikoista.
(kirjoitettu 13.11.2015, editoitu 28.8.2017, jolloin uudistus on ollut jo voimassa ja vuonna 2017 tuli 190 miljoonan euron säästöt. Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan 2018, jolloin on vain yksi tapa suorittaa tutkinto osaaminen näytetään, OPH haluaa että osaamispisteitä ei kytketä tunteihin, nyt tunteina se on opetusta yleensä 15  - 20 h, Turussa 18 yleensä).

Osaamispisteuudistus koski jo opiskelemassa olevia opiskelijoita, joten oppilaitokset joutuivat muuttamaan opsinsa ja järjestelmänsä taannehtivastikin, mikä tuntui opiskelijoiden kannalta epäoikeudenmukaiselta. Opiskelija voi olla kuutamolla, kun uudistuksen jälkeen osaamispisteitä voi olla yllättävän vähän, koska jokainen tutkinnon osa on osaamispisteytetty uudestaan. Oppilaitokset joutuvat vielä kevääseen 2017 asti muuntamaan jo olemassa olevien opiskelijoiden "opseja", tuntuu todella turhauttavalta.

Ennen ammatillinen perustutkinto oli 120 opintoviikkoa, uudistuksen jälkeen 180 osaamispistettä. Kyse ei ollut pelkästä kertolaskusta 1,5:llä, sillä osaamispisteisiin liittyy osaaminen ja kuten yllä eräissä tutkinnoissa on rajuja muutoksia, osassa ei lainkaan. Perustutkintoja on muuten 52 kpl. Reformi astuu voimaan 2018, jolloin tutkintojen määrä putoaa. Ilmekuiskoulutus ja nuorisoaste laitetaan samalle viivalle, eli enää ei ole merkitystä, sillä miten koulutus järjestetään. Koska rahoitusta leikataan rajusti, osaaminen voidaan hankkia muuallakin kuin koulussa. Leikkausten vuoksi ammatillisten opettajien määrä minusta laskee.

Osaamispisteiden myötä uudistui taas kerran yhteisten aineiden opetus tai atto-aineiden tai yleisaineiden opetus, millä nimellä äidinkieltä, toista kotimaista kieltä, vieraita kieliä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, yhteiskuntaoppia, taidetta ja kulttuuria, psykologia, etiikkaa, ympäristötietoa, yritystoimintaa, liikuntaa ja terveystietoa halutaan kutsua.

Huolestuttavaa on minusta se, että matematiikka ja äidinkieli voivat jäädä vähemmille tunneille kuin nyt, ne ovat minusta tärkeitä aineita, kuten myös toinen kotimainen kieli, vierasta kieltä eli englantia, joka myös on tarpeellinen jatko-opintojen kannalta luultavasti opetetaan riittävästi nyt ja tulevaisuudessa.

Ennen äidinkieltä on ollut 4 opintoviikkoa, uudistuksen jälkeen vähintään 5 osaamispistettä, eli uudistuksen jälkeen voi olla vähemmän äidinkielen opetusta, sillä keskimäärin opintoviikko on 1,5 osaamispistettä, eli neljä opintoviikkoa vastaa laskennallisesti kuutta osaamispistettä. Oletetetaan, että äidinkieltä on opetettu ennen vaikkapa 112 tuntia kolmessa vuodessa, niin uudessa tilanteessa ehkä vain 80 tuntia. Toki oppilaitos voi pitää opetustunnit ennallaan, mutta valtionosuusjärjestelmä leikkaa opiskelijakohtaista kustannuksia lähivuosina rajusti. Nykyisessä velkatilanteessa on vain niukkuutta jaettavana ja lähiuopetustunnit ovat kyllä pudonneet.

Sama pätee ruotsiin tai suomeen toisena kotimaisena kielenä eli uudistuksen myötä toista kotimaista pitää opiskella minimissään yhden osaamispisteen verran esimerkiksi 20 tuntia kolmessa vuodessa. Netistä etsin taulukoita ja yhdistelin niitä ja  ehdotus on minusta tällainen. Opiskelijan päättötodistukseen tulee jokaisesta osa-alueesta yksi numero maksimissaan siis neljä. Esimerkiksi äidinkielestä, toisesta kotimaisesta kielestä ja vieraasta kielestä saa vain yhden arvosanan.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osaamispistettä (ennen 20 ov, eli tämä osio nousee)
1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osaamispistettä suomenkielinen koulutus
-Äidinkieli vähintään 5 osp, valinnaisia 0-3 osp
-Toinen kotimainen, vähintään 1 osp, valinnaisia 0-3 osp
-Vieraat kielet, vähintään 2 osp, valinnaisia 0-3 osp

Nyt äidinkieltä on ollut 4 ov, toista kotimaista 1 ov ja vierasta kieltä 2 ov eli yhteensä 7 ov, mutta valinnaisia atto-opintoja on ollut 4 ov

2. Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen, 9 osaamispistettä
-Matematiikka 3 osp, valinnaisia 0-3 osp
-Fysiikka ja kemia, 2 osp, valinnaisia 0-3 osp
-Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp, valinnaisia 0-3 osp

Nyt tilanne on seuraava: matematiikka 3 ov, fysiiikka 1 ov ja kemia 1 ov, tieto- ja viestintätekniikka ei ole ollut pakollinen.

3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osaamispistettä
-Yhteiskuntataidot 1 osp, valinnaisia 0-3 osp
-Työelämätaidot 1 osp, valinnaisia 0-3 osp
-Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp, valinnaisia 0-3 osp

-Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto,  tämä ei koske oppisopimusta, mutta koskee ilmeisesti täysikäisiä opiskelijoita. 2 osp, valinnaisia 0-3 osp

Nykyisin on ollut yhteiskunta- yritys ja työelämätieto, liikunta ja terveystieto kaikki 1 ov eli yhteensä 3 ov, eli tämä osio tulee kasvamaan. Lukiossa historia ja uskonto ovat pakollisia, historiaa on 4 kurssia (4*38 h), ja uskontoa 3, sekä yhteiskuntaoppia 2 kurssia.

Yhteiskuntataitojen ensimmäinen vaatimus on osata perusoikeudet, ja vertailla niiden toteutumista muihin maihin. Tämä on jo yhden 18 tunnin opetusaihe, sillä perusokeudet ovat nyky yhteiskunnan perusta. Se, miten ne toteutuvat eri maissa, ei minusta ole ammattikoulun asia, vaan minusta tohtorikoulutettavien tutkimusten aihe. Perusoikeutta saa Suomessa rajoittaa vain eduskunnan säätämän lain nojalla. Esimerkiksi ammattikoulu voi vaatia opiskelijalta läsnäoloa, sillä lasnäolovelvollisuus on määritelty laissa. Sen sijaan yhteiskuntataitojen tunneilla opiskelijalla voi olla lävistyksiä kasvoissaan ja hän saa ilmaista näkemyksiään yhteiskunnasta, sillä  laki ammatillisesta koulutuksesta ei säätele ihmisen ulkonäköä eikä mielipiteitä.

Valinnaisena 7 osaamispistettä tästä voi siirtää kolmeen ylempään 6 osp, mikä lienee melkein sääntö, ei poikkeus
4. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (0- 7 osp)
-Kulttuurien tuntemus, valinnaisia 0-3 osp
-Taide ja kulttuuri, valinnaisia 0-3 osp
-Etiikka, valinnaisia 0-3 osp
-Psykologia, valinnaisia 0-3 osp
-Ympäristöosaaminen, valinnaisia 0-3 osp
Nykyisin on vain pakollisena taide- ja kulttuuri ja sekin opiskelijoilla, jotka eivät ole täyttäneet 18-vuotta, kun otetaan opiskelijaksi. Tästä voidaan siis valita esim. taide ja kulttuuri.

Lukiossa on pakollinen psykologian kurssi, filosofia on pakollinen kurssi, kuvaamataito on niin ikään pakollinen kuten musiikki. Uskonnon kursseista yksi on muistini mukaan eettisesti painottunut.

***
Minusta tämä uudistus oli hyvin sekava uudistus, jota ajettiin liian nopealla aikataululla, ja olisi kannattanut toteuttaa vasta reformin yhteydessä.

Osaamispisteiden muuttaminen lähiopetustunteihin eri osaamistasoilla eli vuosiluokilla on haastavaa ja vaikeuttaa opettajien tuntijakoa, varsinkin jos tutkinnon osien painoarvoa muutetaan, eli entiset 10 opintoviikon palaset on eräissä tutkinnoissa muuttuneet eri suuruisiksi, osa 15 osp:ksi ja osa 10 osp:ksi.

Montako tuntia lähiopetusta on osaamispiste, onko se 18 h vai 20 h, pohdittiin ennen uudistus?
Pääosin aloitettiin 18 tunnilla, eli tuntiresurssi laski, jos se on aiemmin ollut yleensä 28 h/opv. Kun opetin alkuun "amiksessa" se oli 32 h/opv. Nyt eräissä oppilaitoksissa on menty jopa 18 tunnin alle 16 tuntiin. Useissa ammattioppilaitoksissa on YT:t ja lomautukset päälle. Onko tässä  enää järkeä, kohta kontaktiopetusta ei ole "lainkaan",

*****
Lukion tuntijakouudistus jäi tasolle, jossa yksi pakollinen historian kurssi meni yhteiskuntaoppiin, ja yksi pakollinen uskonnon kurssi filosofiaan. Opokurssit kasvoivat yhdestä kahteen. Ammatillinen koulutus siis muuttuu rajusti, mutta muuttuuko lukio. Uudessa hakujärjestelmässä ysiluokkalaiset ovat etusijalla ammatilliseen, mutta lukioon pyritään edelleen keskiarvolla! Olisiko lukio-opetusta oikeasti uudistettava, vai onko koulutus niin hyvä, että siihen ei ole syytä kajota?

****
16.9.2015
Sokerina pohjalla on tullut "vaatimus", että vapaasti valittavista tutkinnon osista, jotka ovat ammatillisia, pitää antaa näyttö. Jos "vavan" osaamispistemäärä on 1, voi kontaktitunteja olla 15 tai 16, ja tästä pitää antaa siis vielä näyttö, jota varten tehdään näyttösuunnitelma, joka hyväksytetään toimielimessä. Tämä asia voidaan hoitaa, tekemällä suurempia kokonaisuuksia, mutta on joka tapauksessa ongelma, joka pitää myös ratkaista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)