sunnuntai 4. lokakuuta 2015

AMKE:n 14 kohtaa kehittää ammatillista koulutustaSyyskuussa 2015 AMKE julkaisi Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti 10.9.2015  14 keinoa purkaa päällekkäisyyksiä ja sääntelyä. Linkki "otsikossa"

AMKE taas on "Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on ammatillisen koulutuksen järjestäjien edunvalvonta- ja palveluorganisaatio "

Tarkoitus on luonnollisesti kaataa raja-aitoja, poistaa byrokratiaa,.

1. Yksi järjestämislupa
Amke ehottaa, että "otetaan käyttöön yksi järjestämislupa, joka sisältää ammatillisen koulutuksen lisäksi tutkintojen myöntämisen". 
Varmasti järkevä muutos

2. Yksi tapa suorittaa tutkinto
"Yhdistetään opetussuunnitelmaperustainen ja näyttötutkintona suoritettava ammatillinen tutkinto".
Minusta on ollut omituista, että on ollut rinnakkaiset systeemit, nyt kun nuorisoasteelle on tullut sekä osaamispisteet ja ammattiosaamisen näytöt, pitää olla vain yksi tutkinto ja yksi tapa suorittaa se..

3. Yksi tapa näyttää osaamista
Kannatan.
Mielestäni tämän pitää tapahtua työpaikalla,

4. Luovutaan koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmista
Totta: Opetushallituksen tutkinnon perusteet näyttösuunnitelmineen on kattava paketti, sisältää minusta kaiken olennaisen. Ei tarvita enää lisää paperia.

5. Yksi tapa myöntää ammatillinen tutkinto
Olen aina ihmetellyt ns, aikun tutkintotoimikuntien roolia, onhan nykyisellään nuorisoasteellakin "näyttöjä varten toimielin", miksi pitää olla rinnakkaisjärjestelmä.

6. Yksinkertaistetaan tutkintorakennetta
"Vähennetään ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen määrää"
Ei kun toimeksi vaan, olen ihmetellyt, useita erikoisammattitutkintoja, esim. baarimestarin erikoisammattitutkinto. Tarvitaanko yhteiskunnan säätelyä ja rahoitusta tähänkin asiaan? Baarin taloutta voidaan hoitaa merkonomi- ja tradenomi-, ekonomivoimin, ja tarjoilijalla on ammattitaito tehdä drinkkejä ja katsoa, että anniskelu tapahtuu lain mukaisesti.

7. Luovutaan tutkintotoimikunnista
AMKE:"Tutkintotoimikuntia on 147 ja niissä on 930 jäsentä, 65 pysyvää asiantuntijaa ja 90 ulkopuolista sihteeriä".

8. Yhtenäinen tapa henkilökohtaistaa
Minusta tämä henkilökohtaistaminen ja HOPS, ovat asioita, jotka toimivat käytännössä, koska jokainen opiskelee henkilökohtaisin suunnitelmin, mutta tästä on saatu aikaan iso byrokratia ja paljon paperia.

9. Yhtenäistetään opiskelijaksi ottamista
Minusta nuorisoasteelle pitää olla peruskoululaisille oma valinta eli yhteishaku, jo nyt oppilaitokset ovat varsin vapaasti voineet ottaa opiskelijoita.
AMKE; "Osaamisperustaisuus mahdollistaa ympärivuotisen opiskelun ja silloin opinnot on voitava aloittaa ympärivuotisesti".
Minusta ysiluokkalaiset aloittavat opiskelun samaan aikaan eli ysiluokan jälkeen elokuussa, ja ympärivuotiset mallit ovat huonosti toimivia juuri aloittaville, ympärivuotinen malli pitää olla, sillä se mahdollistaa jo osaamista omaaville joustavan aloituksen.

10. Yksinkertaistetaan oppisopimuksen hallintoa
AMKE; "Opetuksen siirtyminen työpaikoille edellyttää, että kaikilla koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus järjestää oppisopimuskoulutus. Nykyisin osa oppisopimuskoulutuksen järjestäjistä ostaa koulutuksen muilta koulutuksen järjestäjiltä, eivätkä roolit ole selkeitä työnantajan tai opiskelijan näkökulmasta".
Tämä on minustakin totta. 

11. Vähennetään pakollisia suunnitelmia
"Muutos vapauttaa opettajien työaikaa koulutukseen".
Totta.  AMKE on luetellut 19 pakollista suunnitelmaa. Minusta pelastussuunnitelmat ovat "pakolliset"", mutta esim. järjestyssäännöt pitäisi tulla suoraan opetushallituksesta, olisivat kaikille samanlaisia.Näiden suunnitelmien (19) teko vaatii monta henkilötyövuotta ja paperia tarvitaan monen metsätilkun puiden verran.

12. Poistetaan takaisinperintä valtion luovuttamista ja rahoittamista oppilaitostiloista luovuttaessa
Tätä en osaa kommentoida.

13. Poistetaan opetusalan hankebyrokratia
AMKE: "Opetushallituksella kuluu 30 henkilötyövuotta hankkeiden hallinnointiin".
Minusta myös oppilaitoksessa hankkeissa raportointiin ja paperityöhön kuluu liikaa aikaa verrattuna itse hankkeeseen. Yleensä myös hakuvaihe on raskas ja odottaminen.

14. Tutkintojen myyminen ulkomaille mahdolliseksi
"Koulutusvienti edellyttää, että koulutuksen järjestäjä voi periä maksuja koulutuksen järjestämisestä ja tutkinnon myöntämisestä maksu ulkomailla Samalla poistetaan säädökset, jotka edellyttävät opiskelijalta suomen, ruotsin tai saamen kielen taitoa ja sitä, että ulkomailla koulutettava henkilö on suomalaisen koulutuksen järjestäjän opiskelija".

Tätä kohtaa vastustan. 
Minusta koulutusta ei kannata viedä, sillä näissä on nähty, että koko paketin laatu kärsii sekä kotimaassa että ulkomailla. Suomen rahat on loppu ja lisää ei tule, eikä ainakaan koulutusviennistä.
Vienti minusta johtaa vielä siihen, että koulutus muuttuu maksulliseksi, kuten se on ulkomailla. Minusta ensimmäinen perusasteen tutkinnon kuuluu olla suomalaiselle nuorelle ilmainen.
Suomen ja ruotsin (ja saamelais alueella saamen) kielitaitovaatimuksesta ei saa missään nimessä luopua. Perustuslain mukaan Suomi on kaksikielinen tasavalta.

Kielipuoli Suomea kuvatkoon yläkuvan pyrstötön fasaani.

Muuten yllä mainitut kohdat varmasti vievät Suomea ja ammatillista koulutusta eteenpäin. Viimeinen kohta on minusta jo turha.

Sen sijaan AMKE:n seuraavaa ehdotusta KESU:sta luopumista osin kannatan, maailma tosiaan muuttuu niin nopeasti, että neljän vuoden päästä on vaikea ennakoida. Jotkut raamit pitää olla ja suuntamerkit, sillä
"On helmee olla amis".

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)