sunnuntai 26. lokakuuta 2014

Perintövero puolesta ja vastaan


Perintöverosta halutaan luopua. Etenkin hallitusneuvottelujen aikana kesällä 2014 asia nousi julkisuuteen.

Tällä hetkellä (tai aiempina vuosina) perintö- ja lahjaveron tuotto on ollut noin 500 miljoonaa euroa eli puoli miljardia.

Kun isot ikäluokkien jälkeläiset saavat perintöä, veron tuotto nykytasolla nousisi. Itsellä ei ole odotettavissa isoja perintöjä, enkä ole myöskään paljoa jättämässä, joten olen suhteellisen neutraalisti tarkastelemassa asiaa. Enkä ole kateellinenkaan.

Valtio tarvitsee jostain tulonsa. Ihmisellä on elinaikanaan mahdollista päättää omaisuutensa käytöstä ja hän voi tehdä testamentin, rintaperillisillä on omat oikeutensa.

Valtiovainministeriön (VVM:n) sivuilta löysin seuraavan toteamuksen:
"Perintö- ja lahjaverotukseen kohdistuu 15 erilaista verotukea, joista yritysten sukupolvenvaihdoshuojennuksen verotuen määräksi arvioidaan noin 100 milj. euroa. Muille perintö- ja lahjaverotuksen verotuille ei pystytä laskemaan euromääräistä arvoa".

Lisäksi perintöverojen taulukoita on lievennetty, mutta myös viime aikoina kiristetty kuten kaikkea verotusta.

Alle 20 000 euron perinnöstä ei makseta veroa, yli menevästä osuudesta 40 000 euroon asti maksetaan veroa tällä hetkellä 7% I-luokassa ja II-luokassa 20%.

Verohallinnon sivuilla on esimerkki, jossa vainaja jättää omaisuutta velkojen, hautajaiskulujen ja perunkirjoituskulujen jälkeen 90 000 euroa, joka jaetaan kolmen lapsen kesken. 
Jokainen maksaa veroa 800 euroa, eli 30 000 eurosta jää 29200.
Todellinen veroprosentti on 800/30 000 * 100% = 2,67%.

Pienillä perinnöillä rintaperillisiä ei perintöverolla "kiusata". Ongelmallisia tapauksia ovat minusta kesämökit, ja tietyt tontit, joiden myyminen voi olla joko hankalaa, mahdotonta tai epäviisasta. Näistäkin joutuu maksamaan perintöverot. Myös tilanteessa, että ainoa omaisuus on perheen yhteinen koti, perintövero tästä omaisuudesta voi olla joskus elonjääneelle puolisolle ikävä yllätys.

Myös tilanne, jossa omaisuus jää lesken hallintaan testamentilla on minusta epäoikeudenmukainen. Koska rintaperillisille määrätään perintövero omaisuudesta, jota he eivät saa hallintaansa.

Perintöverosta luopumista varmastikin perustellaan sillä, että jokainen on ansiotuloistaan jo kertaalleen maksanut verot. Jos on ahertanut kesät ja talvet eikä ole saanut yhteiskunnan tukia, miksei saa siirtää hankkimaansa omaisuutta minne tahtoo. Varallisuusvero on jo poistettu. Verovapaita lahjoja voi antaa kolmen vuoden välein tällä hetkellä 19 999 euroa. Lisäksi säätiöt antavat paljon mahdollisuuksia. Edelleen on yläosassa mainitut muut helpotukset.

Rikkaat ottavat kantaa perintö- ja lahjaveroon muuttamalla Ruotsiin tai Portugaliin, missä on lievemmät perintöverot. Näitä on ollut tapetilla. Palkkaamalla verokonsultin (verojuristi) sukupolvenvaihdos minusta pitäisi voida tehdä hallitusti. Toisalta pääomavero on todella pieni, eli ei ole syytä lopettaa perintoveroa, sillä varallisuusverosta on luovuttu.

Perintöveron puolustajat näkevät varmasti valtion tulonäkökulman, sen, että yhteiskunnalla on usein ollut henkilön menestymiseen vaikutusta esimerkiksi ilmainen koulutus ja edullinen terveydenhuolto. Itse ajattelen lähinnä valtion ammottavaa kassaa ja sitä, että jokainen meistä on saanut hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ilmaiseksi, ne on joillain veroilla rahoitettava. Minusta myös ilmaisia tukia pitää karsia. Minusta hyvinvointiyhteiskunta on epäoikeudenmukainen siinä, että se ei ota huomioon sitä kuinka paljon yksilä tai perhe on maksanut jo veroa, vaan kaikki ovat ns. samalla viivalla.

Joidenkin mielestä progressiivisella verotuksella ja perintöverolla pitää tasata yhteiskunnan tulo- ja varallisuuseroja. Progressiivinen verotus on minusta varsin tehotonta, sillä asteikot eivät ole kovinkaan progressiivisia, progressiota saattaa olla asteikon alapäässä ja varsinkin niin, että suuremmilla tuloilla alkaa valtionveron maksu, kunnallisveron puolella pienituloisia auttavat eri vähennykset. Työtulojen noustessa vähenevät yhteiskunnan tuet, eli työtä tekevälle loppuvat toimeentulotuki, työttömyyspäiväraha, mahdollisesti alaikäisten lasten opintotuki ja asumistuki, lisäksi päivähoidon maksut nousevat, eli asteikon alapäässä tulovero voi olla hyvinkin progressiivinen ja pienilläkin työtuloilla käteen jäävä euromäärä pienenee runsaasti. Eli voi olla, että työntekeminen laskee perheen käytettävissä olevaa tuloa.

Pääomavero ei ole progressiivinen ei ainakaan asteikoltaan. Pääomavero on lisäksi alhainen.

Perintöveron vastustajat voivat argumentoida, että tilastotietojen mukaan yli puolet suomalaisista saavat tulonsiirtoja enemmän kuin maksavat veroja. Siitä, esim täällä (katso loppukappaleita). Koska osalla miltei kaikki raha tulee tulonsiirroista ja toimeentulotuesta ja yhteiskunnan palvelut ovat ilmaiset, on kohtuullista, että omalla työllä ansaittu omaisuus, josta on maksettu jo palkkojen tulovero, kaikki leimaverot ja alvit on sitten omaa ja sen voi kuollessa jättää huoleti seuraaville ilman veroseuraamuksia. Sama pätee omaisuuden luovuttamiseen elinaikana. Tässä pitää vain rintaperillisten asema turvata.

Lehdistössä (esim. Länsiväyläolleiden Kelan tietojen mukaan viime vuonna eli 2013 "Kela maksoi asumistukia 1,4 miljardia euroa vuonna 2013". (summa voi olla jo 1,7 miljardia euroa)Tämä on aivan liian suuri summa kansakunnan kestokykyyn nähden. Tästä luonnollisesti hyötyvät asumistuen saajat, mutta myös asuntojen omistajat. Nostaako asumistuki vuokria? Kannustaako se asumaan väljästi?

Vertaillaanpa: Asumistuen menot ovat 1,4 miljardia ja perintöveron tuotot ovat 0,5 miljardia. Valtion velan määrä on pian 100 miljardia euroa, yhden 1%-yksikön koron nousu tuo vuodessa lisäkustannuksia 1 miljardia. Suomen kansainvälinen luottoluokitus laski, lokakuussa myytiin miljardin laina korolla 1,4%. 

*****
Yläkuva ei liity juttuun, mutta kesämökit ja talot syrjäseuduilla tulevat olemaan "uusjaossa" lähivuosina. Mökkikunnat haluavat kiinteistöveron kautta osansa  mökkiläisen veroista ja valtio perintöverolla "omansa".

18.1.2016
Henkivakuutustuotot laitetaan verolle, samaan aikaan kun perintöveroa kevennetään. Tämä on minusta väärä suunta, ja epäoikeudenmukaista niitä kohtaan, jotka ovat huolehtineet esimerkiksi puolisonsa toimeentulosta ottamalla hänelle henkivakuutuksen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)