maanantai 25. marraskuuta 2013

Blogiohjeita piilomainonnasta, markkinoinnista ja henkilötiedoista

Kuluttaja-asiamies ja aiemmin tietosuojavaltuutetun toimisto ovat antaneet ohjeita blogien pitäjille.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on muistuttanut ainakin yksityisyyden suojasta, henkilötiedoista ja tekijänoikeudesta. Eli selkokielellä: toisen materiaalia ei saa laittaa ilman asianomaisen lupaa nettiin, toisen henkilötietoja ei saa laittaa nettiin luvatta, koskee myös toisen valokuvaa, josta henkilö tunnistetaan nimeltä, ja omia henkilötietoja ei kannata laittaa nettiin blogien yhteydessä.

Kuluttaja-asiamies teroittaa, että piilomainonta on kiellettyä myös blogeissa.

Minusta ohjeen lähtökohtana on Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38, jonka ensimmäisen luvun 1§:ssä lukee, että "laki koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Lakia sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille".

Tämä tarkoittaa minusta sitä, että jos bloggaaja on ammattilainen ja myy tai markkinoi jotakin, laki koskee häntä.

Vaikka bloggaaja kokee olevansa amatööri, kuten itse olen, ei hän sitten voi ottaa vastaan "ilmaisia näytteitä", jos esittelee niitä markkinointihengessä, ellei laita siitä merkintää bloggaukseen, sillä piilomainonta on kielletty. Yritys ei voi minusta käyttää harrastajan blogeja tuote-esittelyihin ilman merkintää, mistä tuote on saatu.

18.11.2013 Kuluttaja-asiamies lausui seuraavaa: "Piilomainonta kiellettyä myös blogeissa", koko juttu täällä. Ohjeissa lukee, että "blogien kautta mainostavien yritysten ja ammattibloggaajien on huolehdittava siitä, että lukija erottaa mainokset muusta sisällöstä".


Tämä ohje tulee suoraan kuluttajansuojalain perusteella, sillä lain ensimmäisen luvun 4§:n mukaan "Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan". Piilomainonta on siis kielletty. Ongelmahan on siinä, että nuoret eivät ehkä havaitse piilomainontaa, ja juuri heitä pitää erityisesti suojella:

Minusta kuitenkin kuluttajansuojalain ensimmäisen luvun toinen pykälä "Markkinoinnin hyvän tavan vastaisuus" on myös erittäin koska siinä puhutaan alaikäisistä. 2§ Alaikäisille suunnattua tai alaikäiset yleisesti tavoittavaa markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena erityisesti, jos siinä käytetään hyväksi alaikäisen kokemattomuutta tai herkkäuskoisuutta, jos se on omiaan vaikuttamaan haitallisesti alaikäisen tasapainoiseen kehitykseen tai jos siinä pyritään sivuuttamaan vanhempien mahdollisuus toimia täysipainoisesti lapsensa kasvattajina. Hyvän tavan vastaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon markkinoinnin yleisesti tavoittamien alaikäisten ikä ja kehitystaso sekä muut olosuhteet.
Blogien pitäjistä ja lukijoista moni on alaikäinen. Itselleni ei ole selvää, selvittääkö näytteitä tarjoava yritys bloggarin iän. Minusta, vaikka tässä ei mainita, niin olisi hyvä selvittää. Alaikäisiä bloggareita pitää myös suojata piilomainonnan haitoilta.

Nostan vielä kuluttajansuojalain toisen luvun 13§:, jonka mukaan "jos markkinointiin liittyy arvontoja, yleisökilpailuja tai pelejä, niihin osallistumisen ehtojen on oltava selkeitä ja ymmärrettäviä sekä helposti saatavilla".
Jos "käytettyjä" ilmaisia mainosnäytteitä (esim. vaatteita tai kirjoja) arvotaan esittelyn jälkeen siihen pätenee edellä mainittu 13§.

Jos blogissa esitellään ilmaiseksi saatuja tuotteita esimerkiksi kirjojen näytekappaleita, vaatteita, meikkejä tai matkoja, lienee selvää, että kuluttaja-asiamiehen ohjeet pitää lukea ja sisäistää.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan seuraavat pelisäännöt voimassa.
Mainos on voitava tunnistaa mainokseksi heti ensisilmäyksellä ilman tarkempaa tutustumista siihen.

Blogin pitäjää voi ohjeistaa seuraavilla tavoilla

Yhteistyösopimuksesta kerrotaan blogin etusivulla tai muuten selkeästi esim.
- yhteistyössä yrityksen x /tuotteen x kanssa tai
- sponsorina yritys x /tuote x

Moni ilmoittaa yhteistyöstä jossain välilehdellä, jossa harvemmin vieraillaan
saatu blogin kautta yritykseltä x tai
- sain tuotteen lahjaksi/ilmaiseksi/arvioitavaksi/lainaan yritykseltä x tai
- tuote on arvioitu yhteistyössä yrityksen x kanssa
Minusta tässä ei välilehti riitä, vaan tieto pitää olla bloggauksessa. Perustelen, sitä sillä, että linkkiä ei ole joka bloggauksessa, ja tieto pitää olla näkyvillä.

Sitä, mikä sanktio bloggarille asiasta tulee on minulle epäselvää.
Mennäänkö aluksi huomautuksella eteenpäin?

Ohjeet ovat siis täällä
---
Olen täysi-ikäinen mieshenkilö, enkä ole yhteistyössä minkään kaupallisen tai ei-kaupallisen tahon kanssa, enkä saa mitään etuisuuksia kirjoittamisestani. Olen kuitenkin niin vanha, että luulen, että yritykset eivät anna bloggareille mitään näytekirjoja "ilmaiseksi" vaikka ovat maksuttomia, vaan siihen kuuluu äänetön velvoite blogata. Perustelen tätä siten, että muuten näytekirjoja postitettaisiin kaikille. Sekä yritykselle että bloggarille on hyvä hahmottaa pelisäännöt, jotka sisältyvät ohjeisiin.

Ottaa bloggari ilmaisnäytteitä tai ei, hän on "blogi-julkaisunsa vastaava päätoimittaja" ja vastaa siitä mitä sisältöä blogissa on on.

Julkisen sanan neuvoston sivuilla on journalistin ohjeet.
Kohdassa 16 on ohjeistus " Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava."

Neuvosto on tiukasti  piilomainontaa vastaan täällä.
Lausumassa lukee mm. "Kaupallisia tuotteita käsittelevän journalismin täytyy neuvoston mielestä olla läpinäkyvää, ja toimitusten pitää voida tarvittaessa avata, millä perusteilla ne ovat valinneet tuotteita testattaviksi tai uutisoitaviksi."
Blogeista ei erikseen mainita, mutta siis blogejakin se minusta koskee.
*****
Bloggareita verotetaan, jos bloggaamisesta saa verotettavia palkkioita. Bloggaus asiasta täällä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)