maanantai 17. kesäkuuta 2013

Yksityinen parkkivalvonta on tehokasta


Tyhjensin kirpputoria, ja siirsin poikani paikalle ajamaa autoa kirpparin viereen, missä on näköjään kiekkopaikkoja.

Olin sisällä vain sen aikaa, että saatiin vaimoni pinoamat tavarat autolle. Menin avamaan auton ovia, ja huomasin, että valvovan yrityksen valvoja oli laputtanut autoni. Lapussa on maksukehoitus 40 eurolle. Nopea laputus, vino ketutus.

Sisääntulopaikassa oli tällainen kyltti.


Katsoin Tieliikennelakia ja seuraavia näkökohtia sieltä nousee.
2.luku
28§ Erityiset pysäköintikiellot
Pysäköinti on kielletty:
Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla.

28 a § (7.9.1990/843)
Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus
Jos pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, autoa ei saa pysäköidä ilman pysäköintikiekkoa, jos kunta on päättänyt ottaa pysäköintikiekon käyttöön kunnan alueella. Kiekkoa ei kuitenkaan käytetä maksullisella pysäköintipaikalla ja pysäköintikiekon käyttövelvollisuus on liikennemerkein osoitettava.


Tärkein on kuitenkin lain ensimmäisen luvun 2§:n määrittely
15) pysäköinnillä ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista tahi ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten.
***
Valitin maksusta, kirjoitan postauksen, kun asiasta tulee palautetta.
Alueella ei ole maksullista parkkiautomaattia, eikä ehtoja ole minusta kyltissä kuvattu. En ollut nähnyt kylttiä, tämä valokuva on otettu jälkeenpäin. Olen eri mieltä siitä, että olisin tehnyt sopimuksen, jossa olisin hyväksynyt ehdot.
***
Nyt tarvitaan nopeasti pysäköinnin valvonnasta kunnon laki. Olen sitä mieltä, että "sakotus" kuuluu viranomaiselle, Perustuslain 124§:n tulkinnasta käydään keskustelua. Toivottavasti se on, että vain viranomainen sakottaa. Jos valitan toisen kerran, minusta asiaa ei käsitellä hallinto-oikeudessa vaan käräjäoikeudessa. Hyvän hallinnon vaatimuksia on minusta maksuton muutoksenhakumahdollisuus, luultavasti se ei käräjäoikeudessa toteudu.
Perustuslaki
124 § Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle
Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.


******
Seuraava vaihe


Reklamoin ja sain vastauksen reklamaatiooni sähköpostilla, se oli hylätty ja oli perusteltu asiaa valokuvalla (ei liitteenä) ja KKO:n päätöksellä. Käsittelijän nimeä tai yhteystietoja ei ollut. Valokuvaa en ollut kiistänytkään, koska autoni oli ollut pysähtyneenä kirpparitavaroiden lastaamista varten, mutta etsin KKO:n webbisivuilta päätöksen, eli täällä.

Siinä lukee minusta yllättävästi että

"Korkein oikeus (KKO) katsoo tänään antamassaan ratkaisussa, että yksityisellä pysäköintiyhtiöllä XX (tämä yhtiö lukee KKO:n sivulla)  oli oikeus periä kiinteistöyhtiön pihamaalla tapahtuneesta virheellisestä pysäköinnistä johtuvat valvontamaksut auton kuljettajana toimineelta helsinkiläiseltä mieheltä.

KKO:n mukaan auton pysäköiminen yksityiselle alueelle sai aikaan alueella olleiden opastetaulujen ehtojen mukaisen sopimuksen pysäköintiyhtiön ja autoilijan välille. Sopimus sisälsi velvoitteen valvontamaksun maksamisesta siinä tapauksessa, että pysäköinti oli tapahtunut opasteessa mainittujen ehtojen vastaisesti.

Autoilija oli pysäköinyt ajoneuvonsa useana päivänä opastetauluilla varustetulle piha-alueelle Helsingissä. Opasteiden mukaan pysäköinti oli sallittu merkityille paikoille pysäköintiluvan saaneille. Tauluissa oli lisäksi ilmoitettu, että “Ehtojen vastaisesta pysäköinnistä veloitetaan valvontamaksu 40 euroa” ja että “Pysäköimällä hyväksyt ehdot”.

Vantaan käräjäoikeus hylkäsi joulukuussa 2007 XX:n autoilijaa vastaan nostaman maksamattomia valvontamaksuja koskeneen velkomuskanteen. Helsingin hovioikeus piti tuomion ennallaan.

KKO kumosi käräjä- ja hovioikeuden asiassa antamat ratkaisut ja hyväksyi XX:n kanteen.

Korkeimman oikeuden kokoonpano äänesti ratkaisusta. Kaksi jäsenistä katsoi, ettei pysäköinnin ehtoja rikkomalla syntynyt sopimusta valvontamaksun maksamisesta
".

Oma maksuni ei ole mielestäni tämän kaltainen, sillä en ole toistuvasti pysäköinyt alueella, ja olen myöntänyt pysäyttäneeni auton paikalle, jotta saadaan kirpparitavarat autoon. Auto on ollut paikalla  vain sen aikaa. Lisäksi ei ole ollut mitään kirjallisia ehtoja. Lisäksi en ollut ajanut autoa ao.alueelle vain ao. paikalle lastausta varten. Yritin soittaa KKO:n sivuilla olleeseen numeroon, mutta se ei vastannut (numeron alkuosa oli muuttunutkin) ja kyseinen henkilö, joka oli mainittu www-sivulla ei ole enää täissä siellä.

Vastineessa esittämiäni perusteita ei oltu lainkaan kommentoitu, eikä käsittelijän nimeä oltu mainittu, ja lopuksi olin sähköpostin tekstistä tajuavinani suunnilleen että
Minulla olisi tietenkin mahdollisuus riitauttaa asia  kirjallisesti ja minulla olisi mahdollisuus saattaa maksusta kieltäytymisenne perusteet tuomioistuimen ratkaistavaksi. Kuitenkin tällöin oikeus määrää myös perintäkulujen ja kanteen nostamisesta aiheutuvien kulujen korvaamisesta."
Tämä ei ole aivan suoraa lainausta vaan asian kääntämistä minämuotoon, sillä kyse ei ole hallintoasiasta, eikä julkisesta asiakirjasta, eikä tämä mainittu tuomioistuin ole hallinto-oikeus, eikä noudatettava laki ole hallintolaki, näin tulkitsen.

Soitin numeroon, mutta jos valitsee reklamaation, tulee kehoite asioida kirjeitse tai sähköpostitse.
***
Minusta jos teen sopimuksen tarkoittaa se, että ainakin ehtojen pitäisi olla kirjalliset ja mielellään joku teko esim. allekirjoitus, puomin avaaminen, nyt tekona pidetään auton pysäköintiä.

Yleensä sopimuksessa on myös ehtoja, joilla se voidaan purkaa.

Lokakuu 2013
Perustuslakivaliokunnan Johannes Koskinen lupaili lakia.

Joulukuu 2014
Mitää lakia ei ole annettu, eikä liene valmisteillakaan????

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)