keskiviikko 5. huhtikuuta 2017

Eduskunnan oikeusasiamies otti kantaa AMK:n 2016 esivalintaan ....Mutta koe on edelleen valikoimassa ja pidetään taas huhtikuussa 2017!

Kuulin viime kesänä eli 2016 tästä AMK:n esivalinta-asiasta:

Eduskunnanoikeusasiamiehen www-sivuilta 10.3.2017
"Ammattikorkeakoulut järjestivät internetissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeen keväällä 2016. Kanteluiden mukaan ne, joilla ei ole varaa omaan tietokoneeseen ja verkkoyhteyteen, joutuivat muita hakijoita heikompaan asemaan. Lisäksi pidettiin mahdollisena, että joku muu voi täyttää hakijan nimissä esivalintakokeen".

"Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja hankki selvitykset kaikilta esivalintakokeessa mukana olleelta 19 ammattikorkeakoululta sekä lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriöltä"

Tulkitsen lausuntoa siten, että hakijoiden yhdenvertaisuus ei vaarantunut, eikä vilppiä oltu havaittu, kuitenkin:

"AOA piti tilannetta sikäli ongelmallisena, että vilppiä käyttäen olisi ollut mahdollista edetä esivalinnasta varsinaiseen valintakokeeseen. Jos hän olisi menestynyt varsinaisessa kokeessa, hän olisi voinut saada opiskelupaikan lähtökohdiltaan epärehellisin keinoin. Jos hakija ei lopulta olisi tullut valituksi, hän olisi saattanut viedä rehellisin keinoin esivalintaan osallistuneelta mahdollisuuden päästä varsinaiseen kokeeseen".

"AOA:n mukaan valintakoemenettelyssä tulee kuitenkin pyrkiä menettelytapoihin, joissa oikeusturvaa vaarantavien väärinkäytösten riski on mahdollisimman pieni. Jos sähköisen esivalintakokeen käyttöä jatketaan, sen toimivuutta on jatkuvasti seurattava ja ryhdyttävä tarvittaessa korjaustoimiin"

Lainausten lähde TÄÄLLÄ.
 
Ja AMK jatkaa sillä opintopolussa lukee seuraavaa:
Esivalintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Hakijoille lähetetään sähköpostitse linkki, josta pääsee suorittamaan kokeen.

Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen 27.4.2017
. "

Arviointia
Minuun oltiin asian tiimoilta yhteydessä vuonna 2016, mutta ehdotin kääntymistä toimivaltaisten viranomaisten puoleen, en ole nimittäin AMK:ssa töissä. Asia kuitenkin kummastutti minua ja kirjoitin tästä vuosi sitten bloggauksen, jota en kuitenkaan julkaissut.

On hyvä, että kantelijat ovat reagoineet asiaan, ja se on nyt paremmassa  "hoidossa", mutta kunnossa se ei tietenkään ole, sillä kaikkeen verkko-opiskeluun, verkossa tapahtuvaan toimintaan, liittyy tämä "tunnistamisen" ja väärikäytösten ongelma. Vaikka aika olisi rajattu, kotoa käsin saa rekrytoitua itselle apuvoimia sekä fyysisiä, että verkon kautta. Minua kummastuttaa tämä oppilaitosten jatkuva sinisilmäisyys ja amatöörimäisyys, mikä liittyy kaikkeen verkko-oppimiseen ja "etätöihin" ja harjoitustöihin.

Poimin keväällä 2016 tietoja, lainaus on pitkä, mutta asian ymmärtämiseksi lainaus on asiallinen, lisäksi kyse on viranomaisen toiminnasta, josta on kanneltu:

"Keväällä 2016 ammattikorkeakoulujen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla käytetään esivalintakoetta, 
jonka perusteella osa hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.

Esivalintakokeen tulos ei vaikuta lopulliseen opiskelijavalintaan
Tietoa esivalintakokeesta
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään tiistaina 3.5.2016 kello 9.00 alkaen.
Koe on sähköinen, ja sen tekemiseen on aikaa 1,5 tuntia. Kokeen kieli on suomi. 
Kokeen voi tehdä missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys.
Varaa esivalintakokeen tekemistä varten myös laskin, kynä ja paperia.
Hakijat kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen esivalintakokeen tuloksen perusteella. 
Hakija saa esivalintakokeen pisteet kaikkiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakoetta käyttäviin

hakutoiveisiin, vaikka hän hakisi usean valintaryhmän hakukohteisiin.
Esivalintakokeen pisteet eivät vaikuta lopulliseen opiskelijavalintaan.
Hakukelpoisuuspäätöksiä ei ole tehty ennen esivalintakoepäivää. On siis mahdollista, että
hakija osallistuu esivalintakokeeseen, vaikka ei olisi hakukelpoinen.
Testaa internetyhteytesi, kun olet saanut sähköpostitse linkin esivalintakoesivulle. 
Testaa 
internetyhteytesi myös aamulla ennen kokeen alkua. Jos käytät kannettavaa tietokonetta, huolehdi myös siitä, että koneessa on riittävästi virtaa.  
Huolehdi siitä, että sinulla on esivalintakokeen ajaksi käytössä tarvittavat välineet ja 
internetyhteys.
 Ammattikorkeakoulut eivät ole velvollisia järjestämään tiloja tai välineitä
esivalintakokeen suorittamista varten.

Ennakkomateriaali

Esivalintakoe pohjautuu osittain ennakkomateriaaliin. 
Ennakkomateriaali julkaistaan tällä sivustolla 1.4.2016 väilehdellä Ennakkomateriaali. Materiaalin laajuus on noin 100 sivua.
Ennakkomateriaali on saatavissa Celian tuottamassa saavutettavassa muodossa hakijoille, joilla on lukemiseste. Hakijan, jolla on näkövamma tai muu lukemiseste, tulee liittyä Celian äänikirjapalveluiden käyttäjäksi omassa kirjastossa. Tämän jälkeen hän voi lainata aineiston Celianet-verkkopalvelusta. 

Esivalintakokeen sisältö

Kokeessa on neljä osiota, jotka ovat:
  • ennakkomateriaaliin perustuva osio 
  • suomen kielen osio
  • matematiikan osio
  • englannin kielen osio
Tarkempia tietoja kokeen sisällöstä tai kysymyksistä ei julkaista". ¨

Lopuksi lainaus Jussi Pajuojan ratkaisusta, joka kiteyttää vilppiasian täydellisesti:
"Totean, että vaikka sähköisessä esivalintakokeessa vilpillinen menestyminen ei hyödytä hakijaa lopullisessa valinnassa, tämä ei vielä poista vilpin mahdollisuuden synnyttämää epätyydyttävää asiaintilaa. Vilppiä käyttäen on nimittäin joka tapauksessa mahdollista edetä varsinaiseen opiskelupaikan saamisen ratkaisevaan valintakokeeseen saakka, ja jos esivalinnassa pimentoon jäänyttä vilppiä käyttänyt menestyy varsinaisessa kokeessa, hän voi saada opiskelupaikan lähtökohdiltaan epärehellisin keinoin. Ja vaikka esivalinnasta varsinaiseen valintakokeeseen vilpillisin keinoin edennyt hakija ei lopulta tulisikaan valituksi ammattikorkeakoulun opiskelijaksi, hän on joka tapauksessa saattanut viedä rehellisin keinoin esivalintaan osallistuneelta mutta siinä vilpillistä hakijaa heikommin menestyneeltä mahdollisuuden päästä varsinaiseen kokeeseen "

Minusta tällainen koe pitää lopettaa, ja ylipäätään kaikenlaiset verkkovastaukset.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)