perjantai 14. elokuuta 2015

Raakamaidosta raaka vastuu virkamiehille?


14.8.2015
Turun Sanomien mukaan "poliisi epäilee kolmea Turun kaupungin työntekijää Kuralan Kylämäen museoon liittyvässä ehec-tapauksessa. Jutusta puuttuu vielä yksittäisiä kuulusteluja ja asiantuntijalausuntoja. Jutun on tarkoitus siirtyä syyteharkintaan muutamassa viikossa"

Tästä voidaan siis päätellä, että epäiltynä on vain kaupungin vastaavat virkamiehet, mahdollisesti tarkastusviranomaiset (Syyttömyysolettama = Rikoksesta epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä).

Turun Sanomien mukaan epäillyt rikokset ovat "törkeä vammantuottamus, virkavelvollisuuden rikkominen ja virkavelvollisuuden laiminlyönti".

27.1.2016
Turun Sanomissa oli Rebekka Härkösen juttu, että tutkinta on loppulausuntoja vailla valmis, ja juttu siirtyy syyttäjälle helmikuussa. Syyttäjä tekee joko syyttämättä jättämispäätöksen tai sitten asia etenee käräjäoikeuteen. (7.5.2016 asiasta ei ole kuulunut mitään, luultavasti enintään viisi vuotta voidaan asiaa pohtia ???)
TS:n mukaan "viisi alle kouluikäistä lasta sairastui Turussa vuoden 2012 kesäkuussa vakavaan ehec-infektioon. Kaksi lapsista joutui tehohoitoon ..."

28.5.2016
Mitään syytteitä ei tule, eli ilmeisesti asia on nyt loppuunkäsitelty.

*****
Törkeä vammantuottamus on määritelty Rikoslain 21 luvun 11§:ssä:
Jos vammantuottamuksessa ruumiinvamma tai sairaus aiheutetaan törkeällä huolimattomuudella ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vammantuottamuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Virkarikokset määritellään Rikoslain 40:ssä luvussa

9§ Virkavelvollisuuden rikkominen
Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittavavirkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos hän on syyllistynyt 1 momentissa mainittuun rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

En ole juristi enkä siten löytänyt Virkavelvollisuuden laiminlyöntiä*, mutta sen sijaan 

10§ Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Eli tässä vastuu sairastumista on pelkästään virkamiehillä. Ei siis maidon myyjällä, joka on ollut käsitykseni mukaan yrittäjä. Minusta (joka en ole siis juristi)  törkeä vammantuottamus vaatii varsin törkeää huolimattomuutta. Syyttääkö syyttäjä, ja tuomitseeko tuomioistuin jää nähtäväksi.

Minä olen kiinnostunut prosessista, sillä vaikka on esimerkiksi Elintarvikelaki ja erilaiset asetukset, ja "Oivat", niin ei millään viranomaisilla ole minusta resursseja 24/7 -valvontaan, eli minusta elintarvikkeen tai tässä tapauksessa raakamaidon myyjällä on oma vastuu. Olisiko tilamyynti pitänyt vain suoraan kieltää? Mikä vastuu on ostajalla? Yksi sairastuneista oli saanut maitoa siten, että ei tuntenut välttämättä maidon alkuperää, ja oli sen ikäinen, että varmaankaan tietäessään ei olisi osannut arvioida tiedon merkitystä.

*Laiminlyöntiä on kylläkin tarkasteltu esim. Laissa Kunnallisesta viranhaltijasta.

Se on 35§:n mukaan

"Viranhaltijasta johtuvat irtisanomisperusteet

Työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta viranhaltijasta johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole asiallinen ja painava. Tällaisena syynä voidaan pitää virkasuhteesta, laista tai määräyksistä johtuvien, virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten viranhaltijan henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi viranhaltija ei enää kykene selviytymään tehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja viranhaltijan olosuhteet kokonaisuudessaan".

Historiaa
Alle olen kerännyt tietoa prosessista vuonna 2012.Taustaa 27.6.2012
Kuralan kylämäessä on "EHEC-epäily" , ja aamulla ohi ajaessani oli tullut isot laput, joissa luki

"Museo on toistaiseksi kiinni EHEC-bakteeriepäilyn vuoksi"

Tilanteen oli aiheuttanut ennen juhannusta myyty raakamaitoerä. Kylämäessä olen nähnyt ihmisiä hakevan tilalta maitoa.

Kaksi lasta on lehtitietojen mukaan ollut sairaalahoidossa, toinen tehohoidossa.
***

29.6. TS:n mukaan "Kuralan Kylämäen ehec-tapaus on varmistunut", ja paikka on kiinni toistaiseksi. Aamulla lenkillä en nähnyt lehmiä ulkona, mutta en jäänyt tiirailemaan.
***
Lehtitietojen mukaan kyselytutkimuksilla selvitetään Kuralan Kylämäen navetan yhteyttä sairastumisiin. Lomakkeita lienee kaksi, toinen on maitoa ostaneille ja toinen tilalla käyneille. Kysely on luonnollisesti vapaaehtoinen ja käsitellään anonyymisti, tosin siinä kysytään ensimmäiseksi kuulemma oma nimi ja kaikki perheen jäsenten tiedot.
***
6.7.12 Kuralasta löytynyt "lisää" EHEC:ä. Tilalla ei saa käydä. Kuka oletti muuta? Itselle oli ainakin selvää, että bakteria olisi "läjissä" ja navetassa. Ikävä juttu. Eli onko joillakin lehmillä nyt EHEC? Miten jatkossa edetään?
***
7.7.12 Laitumet putsataan, tehdään sähköaidat, eläimet eristetään lajeittain ja ihmisistä (TS:n tieto). Eli voivat olla sitten ulkona

***
19.7.2012 Kuralan EHEC-kyltin vieressä on toinen kyltti ja puomi, jossa roikkui käsidesi.

20.7.12 TS:n mukaan lypsylehmät ovat  laitumella. (ei ilmeisesti yleisön nähtävissä, ei kosketeltavissa)


11.8.2012
Kurala on elokuun 2012 kiinni. TS:ssa oli asiasta uutinen, jossa todetaan "tila ei ole saanut puhtaita papereita" edelleen väliotsikoitiin "utarehygienia huolettaa", joskin tilalta todetaan lehmillä olleen yksilölliset lypsypyyhkeet.
.***
19.9.2012
Kuralan laitumet on kavennettu sähköpaimenin, ja joitain reittejä on tukittu, mutta lehmät ovat laitumella, ja tilalla pystyy jonkin verran liikkumaan. Navetan pihalla on maitotankki, joitain korjauksia on tekeillä, näkyy kauempaa, navetan pihalle ei pääse. Lehmät näkyy välistä asvalttitiellekin. "Jousiammuntapaikka" on auki
***
Tämän jälkeen lehmät häädettiin Kuralasta ja se tapahtui lopullisesti vuoden 2013 puolella.

Olen blogannut

Kuralassa on kivaa NÄIN
Kurala on kiinni? ja pysyy ja aukeaa ilman lehmiä NÄIN.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)