maanantai 6. huhtikuuta 2015

OPH:n ohjeet sosiaalisen median käytöstä uusiutumassaOPH:n ohjeet sosiaalisen median käytöstä uusiutumassa, vanhat ovat vuodelta 2012.

Minusta mitään päivitettävää ei olisi, jos ohjeet olisivat yksityisemmällä tasolla.

Ohjeet ovat täällä.

Minusta ohjeet viipottavat yleisellä tasolla

kuten "On tärkeää huomata, että mitään salassapidettävää tai yksityisyyden suojaa loukkaavaa tietoa ei saa laittaa sosiaalisen median palveluihin"

Minusta tämä on jokaiselle aikuiselle ihmiselle itsestään selvyys! Tämä on turvattu jo sekä julkisuuslaissa että henkilötietolaissa (ja yksityisyyden suoja on mainittu perustuslaissa 10§).

"Käytön ohjeistuksissa huolehditaan siitä, että jokaisella on riittävät tiedot tekijänoikeuksista. Luvattomien aineistojen käyttöä opetuksessa ei hyväksytä ja plagioinnin ja piratismin seuraukset tunnetaan. Opettajien ja oppijoiden tekijänoikeuksia kunnioitetaan."

Voiko tätä enää  yleisemmällä tasolla sanoa, eniten ihmetyttää sana oppija, koululaeissa puhutaan oppilaista ja opiskelijoista ei oppijoista.

Uudet ohjeet tulevat, minusta pitäisi olla itsestään selvää, 
*että kenenkään ei tarvitse tallentaa henkilötietoja nettiin koulun pakottamana eikä koulu saa niitä tallentaa, eli toinen oppilas ei voi laittaa toisen kuvaa omaan koulu-someensa,
*kenenkään kuvaa eikä nimeä saa olla netissä ilman kirjallista suostumusta koulun "pakottamana" tai kouluaikana laitettuna
*oppilasta ei voi pakottaa avamaan koulun yksityisiä ja/tai kaupallisia some-palveluja, jotka toimivat EU-alueen ulkopuolella, eikä kyllä sisäpuolellakaan
*opiskelijoilla ja oppilailla on luonnollisesti tekijänoikeudet teoksiinsa.
*Minusta some-tileihin pitää olla vanhempien suostumus, oppilaan suostumuksen lisäksi.
*Minusta koulu ei voi siis pakottaa oppilasta ottamaan itselleen Facebook-tiliä, siksi, että luokalla on oma Facebook-alue. Koululla ei ole toimivaltaa tähän. 
*Jos oppilaat perustavat yksityisen Facebook-tilin, tämä ei ole koulun asia vaan yksityishenkilöiden toimi. Luonnollisesti on myös selvää, että kouluaikana sitä käytetään vain välituntisin. Kenenkään ei tarvitse minusta ottaa kaupallisia palveluja vastaan, eikä koululla ole toimivaltaa määrätä näin.
--> Tästä minusta seuraa se, että sosiaalisen median käyttö on lähinnä selailua. Blogia voi toki pitää, mutta pitäisi olla yhteistunnukset. Tässä puolestaan ei ole mitään järkeä.

Tämä perustuu minusta siihen, että yksityisyyden suoja on perustuslaissa määritetty. Perustuslaissa viitataan henkilötietolakiin. Koska perusopetuslaissa, lukiolaissa eikä laissa ammatillisesta koulutuksesta ole asiasta mainintaa mennään henkilötietolain nuotein.

OPH:n vastuulla on ohjeiden tekeminen, mutta minusta muu vastuu on kouluilla ja opettavalla opettajalla, sekä osin rehtorilla, kouluaika on koulun vastuulla, ja koulun toiminnasta vastaa rehtori, oppitunneilla vastuutaho on opettaja.

Palaan asiaan, kun uudet OPH:n some-ohjeet tulevat.

*****
Opetin koulussa (peruskoulu, ammattikoulu ja työväenopisto sekä ammattikorkeakoulu)  muiden aineiden lisäksi ATK:ta vuosina 1989-1992 ja 1995-1999, vuosina 1992-1995 opetin tilasto-ohjelmien käyttöä tiedekorkeakoulussa tilastotieteen opetuksen ohella.

ATK:ssa opetin kaikki silloiset tietoturva-asiat. Perusasiat eivät ole muuttuneet, mutta keinot murtaa tilejä auki ovat tehostuneet.
Ennen tietotekniikan opetussisältö oli paljon moniuloitteisempi kuin nyt.

Internetin tulo keveytti tietotekniikan opetusta.

Sosiaaliset mediat keveyttävät lisää. Kaikki surffaavat pintavaahdon keskellä. Katsotaan kuvia ja levitetään juoruja. Hauskaa toimintaa, mutta minusta SoMe ei kuulu koulun opetettaviin asioihin. Minä en näe järkeä kuvien tai kevyen materiaalin selaamista kouluaikana. Oppilaille pitää opettaa tietoja ja taitoja, sosiaalista käyttäytymistä ja opetella ajattelemaan. Peruskoulun vähät resurssit pitää keskittää olennaisiin asioihin.

Nykyisin puhutaan tieto- ja viestintätekniikasta, opetetaan sitten ohjelmointia, tietoturvaa, tekijänokeuksia, lainsäädäntöä ja viestintää, ei jonninjoutavaa some-soppaa, niitä voi hämmentää sitten vapaa-ajalla.

Pitää lisäksi muistaa että tietokone on vain monitoimilaite, jota voi käyttää hyödyksi opetuksessa.

Jos katselette ihmisiä vapaalla koulun välitunnilla tai bussissa, yleisin toiminta on kännykän räplääminen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)