perjantai 4. joulukuuta 2015

Elatusvelvollisuus jatkuu eikä tasa-arvo toteudu


Vanhempien elatusvelvollisuus jatkuu Suomessa yli 18-vuotiaaksi, mikäli lapsi opiskelee.

Kun lapsi täyttää 17 vuotta lapsilisän maksaminen loppuu. Opintotuki, jota voidaan maksaa 17-vuotiaasta alkaen, on alempi kuin lapsilisä.

Opintotukea saa seuraavasti, jos asuu vanhempiensa tykönä
Ikä Toinen aste Korkeakouluopinnot 2014 -
Yli 20-vuotias 81,39  A 137,35  A
17 - 19-vuotias 38,66  B 62,06  A
Lähde Kelan sivut täällä.
B tarkoittaa, että vanhempien tulot alentavat tukea,


Lukiolainen tai ammatillista koulutusta suorittava 17 - 19-vuotias nuori saa opintotukea enintään 39 euroa kuussa, jos vanhemmat käyvät töissä luultavasti tuki on nolla euroa. Tuki laskee tulojen noustessa ja alle 10 euron kukausitukea  ei makseta (omakohtainen kokemus).

Kolmekymmentäyhdeksän euroa  ei riitä edes linja-automatkoihin saati kirjoihin. Muut kansalaisryhmät saavat yleensä enemmän rahaa.

Jos täysikäinen "lapsi" ei saa opiskelija-asuntoa niin käytännössä vanhemmat joutuvat maksamaan lapsensa opinnot myös korkeakoulussa, jossa kirjoihinkin rahaa menee rutkasti. Täysikäisten elatusvelvollisuutta ei oteta huomioon alaikäisten lasten opintotuen määrityksessä.

Yli 20-vuotias saa opintotukea vain 137 euroa opiskelukuukaukautena, jos opintopisteitä kertyy, jos ei kerry tuki on 0 euroa. Millä muulla väestöryhmällä on näin alhainen "tulotaso". 

Onko Suomi oikeasti tasa-arvoinen maa, jossa eri väestöryhmiä kohdellaan taloudellisesti tasa-arvoisesti???

Minusta tämä perustuu Lakiin lapsen elatuksesta, sen ensimmäisen luvun 3§ kuuluu seuraavasti:

" Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää kahdeksantoista vuotta.
Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin otetaan erityisesti huomioon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista."

Minusta vanhempien elatusvelvollisuus aikuiselle lapselle ei ole kohtuullista, koska nyky-Suomessa,  jaetaan ilmaisia vastikeettomia tulonsiirtoja kaikille muille maassa oleville väestöryhmille niin opiskelijoiden vanhemmat joutuvat ainoina maksamaan aikuisten lastensa koko opintoaikaiset kustannukset.  Onko tämä laki Perusoikeuksien yläpuolella.

Jos lapsi opiskelee kotipaikkakunnan yliopistossa tai korkeakoulussa, opiskelija-asuntoa ei saa, mikä minusta on myös tasa-arvoloukkaus ja sotii minusta perustuslakia vastaan. Lapsen tulee asua kotonaan, täysikäisen kuuluu itsenäistyä.

"Etävanhemman" elatusvelvollisuuden pitää päättyä täysikäisyyteen, monesti voidaan toinen vanhempi jopa vieraannuttaa lapsesta, joten minusta silloin ei pitäisi olla enää velvollisuuksia, jos ei ole oikeuksia.

Mikseivät laillisuusvalvojat puutu asiaan? Laissa puhutaan harkinnasta, Kelan sivuilla on summat, eikä puhuta harkinnasta, mutta taulukossa on A kirjain, eli tulea voidaan nostaa vanhempien tulojen perusteella. Minusta pääsääntö pitäisi olla, että kaikkia väestöryhmiä kohdellaan samanarvoisesti, ilman A-kirjainta. Minusta kohtuullista olisi se, että vanhemmat vastaisivat vain alaikäisten lastensa kustannuksista, ei täysikäisten.

Nykyäänhän on juuri päinvastoin. Vanhempien kuuluu kustantaa täysikäisten opiskelu, mutta jo päivähoito kustannetaan yhteiskunnan toimesta joko kokonaan tai osittain.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)